Podľa zákona o DPH je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá platiteľ, ak dodáva tovar alebo služby oslobodené od dane podľa § 28 - § 42 zákona o DPH. To znamená, že vytváranie daňových dokladov ešte pred tým, ako vôbec je jasné, či dôjde k plneniu,  nie je správne.

Vaše riešenie čo sa týka dodatočného vystavenia faktúry je v poriadku, nakoľko dodávateľ má povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní. Čo je ale absolútne neprijateľné, je prijať peniaze s tým, že zákazníkovi nedáte ihneď doklad o úhrade, teda pokladničný doklad. 

Ja ako zákazník by som s týmto zásadne nesúhlasil a peniaze by som vám bez potvrdenia nedal. Ako má mať zákazník istotu, že v budúcnosti prevzatie peňazí nepopriete? Dodací list nie je doklad o prevzatí peňazí, ale doklad o prevzatí tovaru. 

Ak sa chcete vyhnúť stornovaniu dokladov, tak dajte zákazníkovi tovar, vystavte mu dodatočne faktúru so splatnosťou, ktorú Vám dodatočne na účet uhradí. To ale nechcete vy, lebo sa chcete istiť, že vám zákazník zaplatí, tak peniaze chcete vybrať ihneď. Obchodné vzťahy majú byť ale vyvážené a vzhľadom na to, že zákazníci vás ani vy ich nepoznáte a na trhu sú rôzne pochybné firmy, rovnaká miera istoty má byť na oboch stranách obchodu a nielen istota na strane dodávateľa.

Ak sa rozhodnete vyberať peniaze s tým, že nedáte klientovi  hneď pokladničný doklad oproti úhrade, odporúčam Vám počítať s tým, že sa Vám tovar môže vracať nielen kvôli poškodeniu, ale aj kvôli tomu, že Vám zákazník odmietne bez dokladu o úhrade  zaplatiť  (plným právom)  a vy mu odmietnete dať tovar a budete ho transportovať naspäť. Ste povinný poskytnúť klientovi doklad o úhrade okamžite pri prevzatí peňazí, v žiadnom prípade nie niekedy v budúcnosti.

Ak teda chcete vyberať peniaze od zákazníka v hotovosti a  „v teréne“, vaša jediná možnosť je zaobstarať si prenosnú registračnú pokladňu alebo prenosnú malú tlačiareň a prostredníctvom mobilu a aplikácie finančnej správy – virtuálnej registračnej pokladne vyhotoviť pokladničný doklad.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Daňové doklady a nedodanie tovaru
Daňové doklady a nedodanie tovaru
Daňové doklady a nedodanie tovaru
Daňové doklady a nedodanie tovaru