Neistota, kríza, recesia. Výrazy, ktoré rezonujú v podnikateľskom prostredí. Aby toho nebolo málo, ako každý rok im zákonodarcovia pripravili balík legislatívy plný povinností. Mária Janušková, partnerka TPA Slovakia pre daňové poradenstvo preto objasňuje, aké zmeny prinesie firmám prichádzajúca jeseň.

Poznáme už obsah novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Čo môžu podnikatelia očakávať?

Ako prvú zmenu by som uviedla povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane z pridanej hodnoty (DPH) z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do sto dní po jeho splatnosti. Znie to zložito, ale v podstate ide o to, že ak odberateľ nezaplatí za zakúpený tovar alebo služby v priebehu sto dní, je povinný opraviť odpočítanú DPH v rozsahu neuhradeného záväzku v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo sto dní od jeho splatnosti.

Zase nové povinnosti?

V podstate áno, aj keď v tomto prípade ide o motivovanie odberateľov uhrádzať nesplatené záväzky. Ich nezaplatenie bude viesť k povinnosti opravy odpočítanej dane. Je tu aj európska legislatíva, ktorej prevzatím sa od prvého januára 2024 zavádza nová záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby. Jej prínosom je najmä obmedzenie daňových únikov pri cezhraničnom elektronickom obchode.

Titulný obrázok - poradňa TPA
Neprehliadnite

Daňová poradňa s TPA: Novinkou sú vyššie náhrady stravného a e-fakturácia

Z dôvodu nedostatku informácií?

Dá sa to tak povedať. Ide najmä o situácie, v rámci ktorých sa zákazník nachádza v jednom členskom štáte a dodávateľ tovarov alebo služieb v inom členskom štáte Európskej únie (EU), respektíve v treťom štáte. Finančné správy jednotlivých štátov z tohto dôvodu čelia nedostatku informácií alebo ich nepresnosti, najmä ak sa celá transakcia odohrá v online priestore. Takéto situácie vedú k nepriznaniu daňovej povinnosti.

Menej byrokracie teda nehrozí?

To by som nepovedala. Ruší sa totiž povinnosť registrácie platiteľa DPH po prekročení obratu 49 790 eur. Podmienkou je však to, aby dodával výlučne tovary a služby, ktoré sú oslobodené od DPH, napríklad poskytovanie finančných alebo poisťovacích služieb. Novela rovnako zavádza viacero menších zmien práve s cieľom zníženia administratívnej záťaže. Ide napríklad o zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania v prípade prvého odberateľa v rámci schémy trojstranného obchodu.

Mária Janušková, partnerka TPA pre daňové poradenstvo
Zdroj: TPA
Mária Janušková, partnerka TPA pre daňové poradenstvo

Znižuje sa administratíva aj novelou zákona o dani z príjmov?

Ako sa to vezme. Menej administratívy možno nájsť v rámci súboru zmien, ktoré sa týkajú transferového oceňovania. Pre malých podnikateľov sa totiž pri transakciách s nízkou hodnotou zavádza „bezpečný prístav“ vo výške 10 000 eur, s výnimkou pôžičiek a úverov, ktoré budú považované za významnú kontrolovanú transakciu, ak ich istina presiahne 50 000 eur. Tak isto bude možné predložiť transferovú dokumentáciu aj v cudzom jazyku. Správca dane však naďalej môže požadovať jej verziu v štátnom jazyku. Daňovník bude mať na jej predloženie 15 dní od doručenia výzvy.

Takže je tam viac oblastí?

Áno, od prvého januára 2024 novela prinesie aj nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov zahrňovaných do základu dane. Tá sa neuplatní v prípade daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov nepresiahne tri milióny eur vrátane. Ak suma čistých úrokových nákladov bude vyššia, základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 percent ukazovateľa EBIDTA. Okrem toho je tu súbor drobných zmien, napríklad umožnenie douplatňovania celého nároku na daňový bonus na vyživované dieťa v prípade, ak základ dane daňovníka nepostačuje na uplatnenie jeho celej výšky. Na ňu budú mať subjekty nárok od začiatku budúceho roka. 

Podnikateľov určite poteší aj inštitút takzvanej druhej šance.

Pravdepodobne, ale to už hovoríme o novele daňového poriadku, ktorá je účinná od prvého januára 2024. Vďaka nemu sa môžu daňovníci vyhnúť pokute v prípade prvého porušenia daňového poriadku. Musia si však splniť povinnosť voči správcovi dane a rátať s tým, že pri ďalšom porušení im už pokuta uložená bude. 

PK 31 Lipsko - Na snímke demonštranti počas protestu pravicovo-extrémistickej strany Slobodné Sasko (Freie Sachsen) proti energetickej a sociálnej politike nemeckej vlády v Lipsku na východe Nemecka 5. septembra 2022. FOTO TASR/AP

Demonstrators take part in a protest of the right-wing extremist Free Saxons against the German government's energy and social policies on Augustusplatz, Leipzig, Germany, Monday Sept. 5, 2022. (Jan Woitas/dpa via AP)
Neprehliadnite

Zdanenie nadmerného zisku je čistým populizmom. Zodpovední lídri by tak hlboko klesnúť nemali

Pribudnú aj ďalšie nové povinnosti?

Áno. Prvého januára budúceho roka totiž nadobúda účinnosť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Tá by na jednej strane mala zlepšiť automatické vymieňanie informácií medzi členskými štátmi EÚ,  na druhej strane prinesie ďalšie povinnosti. Týkajú sa však iba prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktorí budú povinní oznamovať zákonom stanovené informácie o vybraných obchodných činnostiach vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Pôjde najmä o prenájom nehnuteľností, online alebo osobné školenia, IT služby, spracovanie dát, dopravu, doručovacie a upratovacie služby, predaj tovaru a prenájom dopravných prostriedkov. Prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023, čo v praxi znamená, že prevádzkovatelia digitálnych platforiem sú povinní oznámiť požadované informácie príslušným daňovým orgánom do konca januára 2024.

Na čo ešte by podnikatelia nemali zabudnúť?

Na skončenie platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis na elektronických občianskych preukazoch a elektronických cudzineckých dokladoch vydaných pred 21. júnom 2021. Ich držitelia budú povinní osobne požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s novým podpisovým certifikátom. Okrem toho by si mali dať pozor na zmenu stravného a kilometrového, ktorá je v platnosti už od prvého septembra tohto roka. Nová výška stravného má vplyv aj na stravovanie zamestnancov. Zamestnávateľom sa teda zvýši  maximálny možný príspevok na jedlo.

Buďte vždy v obraze s pravidelnými aktualitami z oblasti daní, auditu a účtovníctva. Viac odborných tipov a praktických príkladov nájdete v kvartálnom TPA Newslettri.

Vypočujte si podcast Juraja Tobáka, nového partnera TPA pre digitálne účtovníctvo a automatizáciu. Staršie podcasty nájdete TU.

Juraj Tobák, partner TPA pre digitálne účtovníctvo
Zdroj: archív TPA
Juraj Tobák

Je partnerom TPA pre digitálne účtovníctvo, automatizáciu, externé finančné riadenie a optimalizáciu procesov predovšetkým pre e-commerce spoločnosti. Pôsobí v oblasti finančného riadenia, účtovníctva a auditu pre medzinárodných klientov a pre segment tuzemských SME s medzinárodným pôsobením činných v e-commerce, SaaS, hotelierstve a turizme, výrobe, obchode a nehnuteľnostiach pôsobí už viac ako 12 rokov. V roku 2018 získal licenciu štatutárneho audítora a je členom Slovenskej komory audítorov.

Ďalšie dôležité správy