Živnostníkom s malými príjmami sa nezníži ani daň a ani sociálne a zdravotné odvody. Štátu budú na budúci rok platiť viac, keďže sa im zvýšia minimálne odvody. Kým tento rok platia do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne mesačne minimálne odvody 202,26 eura, na budúci rok si priplatia o šesť eur, keďže odvody sa zvyšujú na 208,16 eura.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne malo vlani minimálny vymeriavací základ takmer 64 percent živnostníkov. Títo majú také nízke príjmy, že po odpočítaní nezdaniteľnej sumy už dnes neplatia žiadnu alebo len symbolickú daň. Ak SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti vyššie ako 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2017.

Kto si prilepší najviac

Paušálne výdavky sa zvýšia od januára na 60 percent a horný limit bude 20-tisíc eur. Pritom sa nebudú vypočítavať na mesiace, to znamená, že maximum 20-tisíc si bude môcť zaúčtovať aj ten podnikateľ, ktorý začne podnikať až v júli. Dnes je paušál 40 percent s horným limitom 5 040 eur, mesačne 420 eur.

V zdaňovaní živnostníci pocítia úspory v daňovom priznaní v marci 2018. Menej budú platiť aj na sociálnych odvodoch od júla 2018 a zdravotné odvody sa im znížia od januára 2019.

Top šetrenie bude u toho, kto využije maximálne paušálne výdavky 20-tisíc eur. Ide teda o príjem 33 333 eur.
Zvýšenie paušálnych výdavkov sa prejaví najvýraznejšie na peňaženkách živnostníkov s mesačným príjmom 1 500 eur a viac. Ich úspory idú do tisícov. Daňový poradca Martin Tužinský vypočítal, že každý podnikateľ, ktorého výška ročného príjmu sa bude v roku 2017 pohybovať od 12 689,88 eura do 19 682,07 eura, bude platiť na rozdiel od roku 2016 minimálnu výšku odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Táto úspora sa však prvýkrát prejaví až pri platbe poistného do Sociálnej poisťovne za júl 2018.

Najviac pocítia zmeny v paušále tí živnostníci, ktorí majú nízke výrobné náklady, teda najmä rôzne slobodné povolania, a nie skutoční remeselníci.  

Ušetrené tisíce

Podľa nášho príkladu (viď tabuľky) napríklad živnostník, ktorý mesačne zarobí 2 400 eur, po novom ušetrí na daniach takmer 2 330 eur za rok. A ušetrí aj na odvodoch. Namiesto sociálnych odvodov 441 eur mesačne by do Sociálnej poisťovne odviedol len 214 eur.

Ak by mal zo živnosti mesačný príjem len 800 eur, pri súčasných paušálnych výdavkoch by platil na budúci rok v marci daň 235 eur a od júla 2017 minimálne odvody 146,35 eura. Ak by si z príjmu 800 eur účtoval na budúci rok vyššie paušálne výdavky, na dani v marci 2018 by štátu už neodviedol žiadnu daň. Odvod by odvádzal minimálny.

Pri príjme 1 600 eur ušetrí živnostník, ktorý začne podnikať v roku 2017 na dani vyše 1 235 eur (zaplatí štátu daň 596 eur) a sociálne odvody bude platiť len minimálne (z vymeriavacieho základu 430 eur).

Ak by začal podnikať tento rok, z príjmu 1 600 eur by štátu na daniach v marci 2017 odviedol 1 831 eur a na odvodoch by od júla 2017 mesačne platil viac ako 263 eur (z vymeriavacieho základu 794 eur).

Živnostník s príjmom 800 eur mesačne
Rok 2016 Rok 2017
Príjem ročne 9 600 9 600
Paušál 3 840 5 760
Zdravotné odvody 718,34 739,97
Výdavky spolu 4 558,34 6 499,97
Čiastkový základ dane 5 041,66 3 100,03
Nezdaniteľná suma 3 803,33 3 803,33
Základ dane 1 238,33 0
Daň 235,28 0
*V roku 2017 by platil minimálne sociálne odvody. V roku 2018 by platil minimálne sociálne odvody. Na dani by ušetril 235,28 eura
Živnostník s príjmom 1 600 eur mesačne
Rok 2016 Rok 2017
Príjem ročne 19 200 19 200
Paušál 5 040 11 520
Zdravotné odvody 718,34 739,97
Výdavky spolu 5 758,34 12 259,97
Čiastkový základ dane 13 441,66 6 940,03
Nezdaniteľná suma 3 803,33 3 803,33
Základ dane 9 638,33 3 136,7
Daň 1 831,28 595,97
*V roku 2017 by platil sociálne odvody 263,21 eura. V roku 2018 by platil minimálne sociálne odvody 146,35 eura. Na dani by ušetril 1 235,31eura
Živnostník s príjmom 2 400 eur mesačne
Rok 2016 Rok 2017
Príjem 28 800 28 800
Paušál 5 040 17 280
Zdravotné odvody 718,34 739,97
Výdavky spolu 5 758,34 18 019,97
Čiastkový základ dane 23 041,66 10 780,03
Nezdaniteľná suma 3 803,33 3 803,33
Základ dane 19 238,33 6 976.7
Daň 3 655,28 1 325,57
*V roku 2017 by platil sociálne odvody 441,68 eura. V roku 2018 by platil sociálne odvody 214,14 eura. Na dani by ušetril 2 329,71 eura