Kreatívne (logo rubriky)
Kreatívne (logo rubriky)

Rubrika Kreatívne mapuje priestor, ktorý teória označuje pojmom „kreatívny priemysel“. Pod túto hlavičku sa radia: architektúra, grafický a produktový dizajn, výtvarné umenie, hudba, film, módne návrhárstvo, reklama, vývoj softvéru a počítačových hier, vydavateľská činnosť, remeselná výroba a ďalšie.

Na rozdiel od teoretickej debaty, ktorá sa venuje postaveniu a úlohe kreatívneho sektora v ekonomike, sa rubrika Kreatívne orientuje predovšetkým na ľudí činných v tejto oblasti. Všíma si na čom pracujú, ako to robia, aké majú pre svoju činnosť podmienky a či si takto vedia zabezpečiť uspokojivý spôsob existencie.

Dostupnosť lacných technológií a distribučná sieť internetu dnes vplývajú na to, že dobrý nápad sa stáva dôležitejší než výška vstupného kapitálu. Z jedinečnej myšlienky niekto dokáže vyžmýkať balík peňazí, inému sa podarí zabezpečiť si alternatívny príjem a niektorým ľuďom na peniazoch nezáleží vôbec a sú kreatívne činní len pre vlastné potešenie.

Úspešnosť kreatívnych odvetví sa z ekonomického hľadiska meria percentuálnym podielom na celkovom hospodárstve. Pre samotných kreatívnych ľudí je indikátorom úspechu skôr stav vlastnej peňaženky, pocit sebarealizácie, odozva publika, dostatok invenčnosti či inšpiratívne prostredie na prácu. V tomto priesečníku makroekonomickej teórie a praktickej mikrosféry sa pohybuje fokus rubriky Kreatívne.

Prečítajte si doterajšie články rubriky.