Podľa štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy. Sú až o desať rokov mladší, ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov.

Ako uviedla v stredu na stretnutí s novinármi riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková, je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás zakázané.

K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až teraz. Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov ešte opatrnosť, keď 51 percent z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom.

Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 percent ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac, ako pri svetových milionároch.

„Slovenskí bohatí vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku. Veria do budúcnosti z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom. Najvyššie očakávané zhodnotenie od stavebných pozemkov je spôsobené tým, že ich je, najmä čo sa týka okolia Bratislavy, už veľmi málo, a tie voľné investori rýchlo skupujú,“ zdôraznila A. Macaláková.

Prieskum ukázal, že slovenskí bohatí sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Ich vzrastajúcej obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne.