Súčasne s vyúčtovaním musíte dostať aj správu o činnosti správcu a vyúčtovanie fondu opráv.

Váš správca porovná vaše zálohové platby a reálne náklady na prevádzku vášho bytu a aj celého domu v minulom roku. Posudzuje pritom náklady na energie – elektrina spoločných priestorov, teplo, teplá voda, studená voda, plyn, platby za služby (upratovanie, zimná údržba, letná údržba), odmena za výkon správy, odmena zástupcovi vlastníkov, poplatky za vedenie bankového účtu bytového domu. Správca tiež zúčtuje preddavok do fondu opráv.

Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v dome platí do fondu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, do veľkosti spoluvlastníckeho podielu sa počíta 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Odpočty meračov

Správca robí vyúčtovanie na základe odpočtov skutočnej spotreby vždy na začiatku roka. V tomto čase tiež aktualizuje aj počet osôb užívajúcich byt za uplynulé zúčtovacie obdobie. Dnes už mnohí správcovia robia odpočty diaľkovo a priebežne po celý rok.

Ako rozpočítať náklady

V zmluve o výkone správy bytového domu musia byť presne zadefinované všetky služby, tovary a plnenia, ktoré bude správca v bytovom dome zabezpečovať.

Spôsob rozúčtovania rozhoduje o tom, kto bude koľko platiť. Vlastníci ho schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Náklady sa môžu rozúčtovať podľa výmery – podľa veľkosti podielu na spoločných priestoroch, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu pozemku. Ďalšou možnosťou je rozúčtovanie podľa osobomesiacov, keď sa náklady rozpočítajú podľa počtu osôb, ktoré užívali byt počas uplynulého zúčtovacieho obdobia.

Náklady sa môžu tiež účtovať rovným dielom medzi všetky byty, pričom pri nebytových priestoroch, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve, sa každý podiel na priestore pokladá za jeden samostatný diel. Náklady sa môžu rozpočítavať aj podľa stavu na meračoch spotreby energií.

Nová legislatíva

Tohtoročné vyúčtovanie môžu ovplyvniť legislatívne zmeny, keďže sa 

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa