Eseročka je lacná. Nemusí byť aj najvýhodnejšia

Časť živnostníkov zo štatistiky svoje podnikanie pretransformovalo za eseročku. Podľa J. Marôneka, vedúceho právneho oddelenia spoločnosti  M2 Business s.r.o., jej výhoda spočíva najmä v tom, že ju môže založiť len jedna osoba, ktorá môže v nej zároveň vykonávať funkciu jej orgánov. Táto právna forma nie je ani kapitálovo náročná, nakoľko minimálny vklad je 5 000 eur. Aj tu však vláda sprísnila jej fungovanie. "Od októbra 2013 sa zaviedla povinnosť skladať vklad do banky, čiže nestačí len prehlásenie správcu vkladu."

Ministerstvo by malo čoskoro predložiť do vlády oprášenú novelu Obchodného zákonníka, ktorú parlament už raz schválil. Prezident ju však vrátil do parlamentu a ten veto hlavy štátu neprelomilo. V nej rezort počíta s možnosťou zriadenia eseročky za euro ale aj s viacerými zásadnými sprísneniami podnikania spoločností s ručením obmedzeným.

Akciovka a družstvo sú výbornou voľbou, avšak treba peniaze

Dobrou voľbou je podľa J. Marôneka aj akciová spoločnosť,  pri ktorej sa dá zachovať aj anonymita jej vlastníctva. Povinnosťou je vklad pri jej založení v minimálnej výške 25 000 eur.

Ak podnikateľ nemá dostatočný štartovací kapitál, tak ako výhodné riešenie sa javí kúpa hotovej založenej spoločnosti už založenej spoločnosti.

Verejná obchodná spoločnosť

Ak chce podnikateľ podnikať, nemusí mať skoro žiadny kapitál, keď si vyberie verejnú obchodnú spoločnosť. Jej nevýhodou je ručenie aj osobným majetkom, a nielen majetkom spoločnosti.

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť je niečo medzi akciovkou, respektíve eseročkou a verejnou obchodnou spoločnosťou.

J. Marônek vysvetľuje, že ide o akýsi "zmiešaný" typ spoločnosti. "Jej spoločníci sú minimálne dve osoby (čiže je jedno či fyzické alebo právnické), pričom každá z nich musí mať odlišný status. Komanditista je povinný vložiť len minimálny vklad vo výške 250 eur, pričom prakticky neručí osobným majetkom a komplementár zasa nemusí vkladať žiaden kapitál, ale ručí za záväzky spoločnosti celým svojím súkromným majetkom.

Staré, dobré družstvo

Pri družstve sa vynoria spomienky na socialistické družstvá. Možno aj to odstrašuje podnikateľov. "Obchodný zákonník ho definuje ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.  Samozrejme, už samotný názov družstvo evokuje dojem niečo starého, akýsi pozostatok starých časov," hovorí J. Marônek.

Nevýhodou je tiež, že družstvo musí mať najmenej 5 členov, to však neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby.

Podľa J. Marôneka má družstvo veľa výhod. Tou najpodstatnejšou je vstupný kapitál iba 1 250 eur.

V právnych vzťahoch s tretími osobami zodpovedá družstvo za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Členovia družstva za záväzky družstva neručia.

Veľkou výhodou je anonymita vlastníctva. Majitelia družstva (jeho členovia) sa nezapisujú do obchodného registra. Na rozdiel od akciovej spoločnosti sa však nezapisujú do žiadnej štátnej evidencie. Napríklad akcionári akciovej spoločnosti by mali byť vedení v centrálnom depozitári cenných papierov (aj keď prax je iná). V družstve vedie jeho predstavenstvo len zoznam členov družstva, ktoré sa neukladá do žiadneho registra, ani zbierky listín.

Prevod členstva nemusia schvaľovať dokonca žiadne orgány družstva, ani jeho členovia. Netreba meniť spoločenskú zmluvu, ani stanovy. Netreba žiaden zápis v registroch. Zo dňa na deň  môže byť osoba členom družstva, alebo môže z neho vystúpiť.

J. Marônek pripomína ešte jednu zásadnú prednosť. Ak nie je družstvo založené za účelom podnikania, tak sa neplatí daňová licencia.

"Družstvo môže byť okrem podnikania založené aj za účelom zabezpečenia hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov (nie je teda primárne založené za účelom podnikania). Pri zabezpečovaní potrieb svojím členom však môže sekundárne i podnikať. Inak povedané, družstvo by mohlo podnikať bez zaťaženia daňovou licenciou, čo je jeho ďalšou nespornou výhodou."

Seriál pripravujeme v spolupráci s Jánom Marônekom, vedúcim právneho oddelenia M2 Business s.r.o., spoločnosti zaoberajúcej sa zakladaním, predajom a správou obchodných spoločností

V ďalšej časti si prečítate o výhodách a nevýhodách komanditnej spoločnosti