Jaroslav Janíček pôsobí na pozícii člena predstavenstva a finančného riaditeľa vo YIT Slovakia od roku 2015. Vytvoril a úspešne aplikoval nové modely financovania developmentu. Ich základom sú partnerstvá so spoluinvestormi a zakladanie Joint Ventures. Umožňujú lepšie využitie kapitálu od materskej spoločnosti a rýchlejšiu návratnosť investícií.

Momentálne s finančnými investormi tiež intenzívne rieši otázku, ktorá trápi celý realitný trh – hľadá funkčný model nájomného bývania, ktorý by bol výhodný pre investora, developera i nájomcu bytu.

YIT Slovakia sa vlani mimoriadne darilo. Spoločnosť dokončila a odovzdala šesťnásobok bytov oproti roku 2017 a dosiahla rekordný zisk dvadsať miliónov eur. Ďalším zo strategických cieľov J. Janíčka je rozvoj komerčného developmentu, ktorý by sa mal stať popri rezidenčnom developmente druhým základným pilierom biznisu YIT Slovakia.

Súťaž CFO roka už jedenásť rokov hľadá a oceňuje finančných riaditeľov, ktorí sa výrazne podieľajú na rozvoji svojich firiem a dosiahli mimoriadne výsledky. Férovosť a transparentnosť súťaže garantuje odborná komisia zložená z vedúcich manažérov spoločností BDO, Deloitte, EY, KPMG a PwC i profesných asociácií CFO Club a SAF.

Viac o CFO roka 2018 čítajte na cforoka.sk.