Ministerstvo financií pri výpočte sadzby dane už zohľadňuje vek a ekologickosť auta. Daň už nebudú určovať vyššie samosprávne kraje ale štát a bude rovnaká pre všetky kraje. Jej výnos už pôjde do štátneho rozpočtu a nie do samosprávnych krajov. Štát zvýši samospráve podielové dane zo súčasnej úrovne 21,9 na 29,2 percenta. Takéto novinky schválili poslanci v stredu v novele.

Návrh najviac kritizoval Bratislavský samosprávny kraj. Podľa jeho predsedu Pavla Freša novela zákona o dani z motorových vozidiel kraj oberie za štyri roky o 25 miliónov eur. Pozmeňovacím návrhom poslanca za SMER - SD Jaroslava Demiana sa výnos za tento rok ešte posunie župám.

Aká bude daň

Dnes o výške dane rozhodujú samosprávne kraje a tak napríklad podnikateľ v Bratislave zaplatí viac ako v Prešove. Sadzba dane po novom bude jednotná na celom Slovensku. Základom bude najnižšia daň v Banskej Bystrici. Pri jej výpočte sa bude zohľadňovať aj ekologickosť vozidla a jeho vek.

Nové vozidlá do troch rokov budú mať sadzbu nižšiu o 25 percent, troj až šesť ročné autá o 20 percent a 15-percentnú zľavu budú môcť využívať majitelia vozidiel starých od šesť do deväť rokov. Nižšiu daň tiež odvedú podnikatelia, ktorí majú hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG alebo na vodík. Elektrické sú od dane oslobodené. Ak však nejaký podnikateľ má auto staršie ako 12 rokov, mal by sa ho čo najskôr zbaviť, pretože on bude platiť na dani viac.

Daň nebudú platiť autobusy verejnej dopravy, vozidlá záchrannej zdravotnej služby, alebo vozidlá v poľnohospodárskej výrobe. Naopak, zdaňovať sa už budú aj motocykle určené na podnikanie.

Osobné vozidlá
Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v €
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1 200 1 500 115
1 500 2 000 148
2 000 3 000 180
3 000 218

Staré autá

Ministerstvo financií tvrdí, že táto daň bude spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Kým združenie autodopravcov ČESMAD oceňuje, že sa zjednotia sadzby a že mnohí dopravcovia si môžu znížiť dane a využiť aj zľavy pre ekologické vozidlá, Únia dopravcov Slovenska má kritickejší názor. Dobré je podľa nej, že sa sadzba dane zjednotila a nebude už v kompetencii samosprávnych krajov. Podľa únie hrozí, že zo Slovenska odíde veľa podnikateľov v autodoprave, keďže budú za autá platiť viac ako napríklad v ČR či v iných krajinách EÚ.

Únia počas schvaľovania zákona v parlamente kritizovala výšku dane. Navrhovala, aby sa znižovala o 48 % počas prvých troch rokov od prvej evidencie vozidla, o 42 % v nasledujúcich troch rokoch a o 25 % v ďalších troch rokoch. U starších vozidiel vyrobených pred rokom 1989 sa mala zvýšiť o 25 %.

Porovnanie

Podnikateľ z Bratislavy používa v podnikaní dvojročné auto s objemom motora 1 800 cm3. V januári tohto roku zaplatil na dani z motorového vozidla 155,36 eura. Koľko zaplatí v januári 2016?

V januári 2015 ešte zaplatí rovnakú sumu, teda 155,36 eura. V januári 2016 zaplatí menej. Ročnú sadzbu 148 eur si môže znížiť o 25 percent, teda o 37 eur, keďže ide o auto staré dva roky. Na dani teda zaplatí 111 eur.

Najdôležitejšie zmeny

 • základná sadzba dane je pre osobné autá rovnaká vo všetkých krajoch a líši sa podľa objemu motora a pri úžitkovom vozidle a pri autobuse podľa počtu náprav,
 • ak podnikateľ používal auto len časť roka, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie,
 • daň je výhodná pre nové autá, autá staré najviac 9 rokov, nevýhodná je pre staršie ako 12 rokov
 • výška zliav:

25 % počas prvých troch rokov (vrátane)od dátumu prvej evidencie vozidla,

20 % pre vozidlá nad tri roky až do šiestich rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,

15 % pre vozidlá nad šesť rokov až do deviatich rokov od dátumu prvej evidencie vozidla,

 • vyššia sadzba:

10 % pre vozidlá nad dvanásť rokov až do trinásť rokov (vrátane) od dátumu prvej evidencie vozidla,

20 % pre vozidlá nad trinásť rokov od dátumu prvej evidencie vozidla,

 • zavádza sa zdanenie kategórie vozidiel L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky),
 • zdanenie jazdnej súpravy nižšou sadzbou dane len pre jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz,
 • zníženie ročných sadzieb daní pre hybridné motorové alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom CNG, LNG a vodík mladšie ako 9 rokov o 50 percent,
 • platiť daň bude držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II aj užívateľ vozidla aj zamestnávateľ. Nový zákon už nerozlišuje tuzemského a zahraničného daňovníka. Organizačná zložka sa už podľa navrhovaného znenia nepovažuje za samostatného daňovníka,
 • daňová povinnosť vzniká prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane,
 • daňová povinnosť zaniká k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, zániku daňovníka bez likvidácie, zmene držiteľa vozidla alebo ukončeniu použitia vozidla,
 • ak sa zmení daňovník pri tom istom vozidle počas zdaňovacieho obdobia, pôvodnému daňovníkovi zanikne daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene daňovníka a novému daňovníkovi daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k zmene došlo,
 • preddavky na daň sa platia štvrťročne a to v prípade, ak predpokladaná daň je v rozmedzí od 700 eur do 8 300 eur alebo mesačne, ak predpokladaná daň je vyššia ako 8 300 eur.