Muž s minulosťou

Novodobý Nikola Šuhaj lúpežník, ktorý však na rozdiel od Olbrachtovho hrdinu nebral len bohatým a rozhodne nedával chudobným, je v Česku známy už dlho. Ešte v roku 2008 ho pre etické prehrešky vylúčila zo svojich radov česká Asociácia finančných sprostredkovateľov. Klientovi s vhodne nastaveným portfóliom finančných služieb bez ohľadu na vopred zaplatený poplatok totiž zrušil fondové sporenie a navrhol trojicu investičných poistení, zdôvodnila vtedy svoj krok asociácia. O tom, prečo nie je IŽP najvhodnejší nástroj na investovanie, písal TREND.sk v júli.

Najlepší obchodník v Európe

Štorkovu kariéru vylúčenie z AFIZu nezastavilo. Podľa šéfredaktora Investujeme.cz Petra Zámečníka (vydavateľom je spoločnosť Fincentrum), je zarážajúce, že i o rok neskôr bol vyhlásený za poradcu s najlepším vlastným predajom v OVB v Európe.

Mladý Čech pôsobil v najväčšej českej spoločnosti do vlaňajšej jesene, keď prestúpil do Broker Consulting. Prestup potvrdil pre český portál aj riaditeľ komunikácie Broker Consulting Jan Lener: „Lukáš Štork je najvýkonnejším poradcom v Českej republike, ale platia preňho rovnaké pravidlá pravidla a nároky na kvalitu služieb, ako u všetkých našich konzultantov či nováčikov.“

Nevyužitá šanca na nápravu

Či sa Lukáš Štork naozaj zmenil, je otázne. Jeho prehrešky za roky 2003 až 2008 posudzovala ČNB a konštatovala už spomínané sprostredkovanie v rozpore s potrebami a ekonomickým záujmami klientov, zamlčovanie informácií o nákladoch životného poistenia a princípoch stanovenia počiatočných poplatkov (poplatky výrazne zaťažujú klienta najmä v prvých dvoch rokoch, z nich sa vypláca vysoká provízia).

Regulátorovi sa nepáčilo ani to, že zavádzal klientov, keď životné poistenie vydával za priame fondové sporenie. Štorkovi centrálna banka v rozhodnutí z roku 2010 prikázala dôsledne zisťovať záujmy spotrebiteľov a zároveň musel zoznam svojich klientov aj s informáciami o sprostredkovaných produktoch každý štvrťrok zasielať práve národnej banke.

Šancu na nápravu však mladý sprostredkovateľ nevyužil. V tomto roku ČNB stratila trpezlivosť a udelila mu rekordnú pokutu 6 miliónov českých korún. Z rozhodnutia, ktoré sa na stránke banky objavilo tento týždeň až po zamietnutí Štorkovho odvolania, vyplýva, že smutný hrdina finačného sprostredkovania opätovne nedbal na záujmy klientov a ani neposielal regulátorovi požadované zoznamy.

Aj keď sa pokuta vo výške 6 miliónov českých korún môže zdať vysoká, Štork ako jeden z najvýkonnejších sprostredkovateľov mohol v korunách mesačne zarábať šesť až sedemmiestnu sumu.

Prečítajte si aktuálne rozhodnutie ČNB

Prečítajte si staršie rozhodnutie ČNB z roku 2010

Autor článku pôsobil do júna 2013 na portáli Investujeme.sk, ktorého vydavateľom bola česká spoločnosť Fincentrum media, ktorá sa v priebehu roku 2013 zlúčila so sprostredkovateľskou spoločnosťou Fincentrum.