Pokiaľ ide o viacúčelovú nehnuteľnosť, tak postupujete podľa ustanovenia § 26, ods. 2 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov („ZDP“). Toto ustanovenie uvádza, že pri používaní nehnuteľnosti pre viaceré účely je na zaradenie tejto nehnuteľnosti rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. 

Usudzujeme zo znenia otázky, že vo vašom prípade sa bude nehnuteľnosť využívať predovšetkým na skladové účely, a preto sa celá nehnuteľnosť zaradí podľa tohto určenia do odpisovej skupiny 5 a  konkrétne ide o položku 5-1  Budovy okrem kódov v odpisovej skupine 6 . To znamená, že túto nehnuteľnosť budete daňovo odpisovať 20 rokov, čo vyplýva z ustanovenia §26, ods.1 ZDP. 

Čo sa týka účtovného odpisovania, tak tu sa treba rozhodnúť pre takú dobu odpisovania, ktorá zodpovedá reálnemu používaniu a opotrebovaniu danej nehnuteľnosti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať
Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať
Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať
Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať