Vo vami uvedenej transakcii je potrebné zohľadniť transferové oceňovanie, keďže ide o súrodencov. V tomto prípade ide v súlade s §2, písm. n) a o)  Zákona o dani z príjmov o závislú osobu,  a preto je nutné stanoviť trhovú cenu. 

Otázka teda znie,  či môžete predať vášmu bratovi (závislej osobe) produkt, ktorý ste kúpili od dodávateľa lacnejšie o približne 20 % než za cenu, za akú ste ju kúpili. Vaša cena od dodávateľa bola 38 eur bez DPH a predať ho chcete za 31,66 eura bez DPH.

Je preto potrebné preukázať, že cena 31,66 eura  bez DPH je skutočne trhová, a teda, že vy ste nakúpili tovar za 38 eur bez DPH nad trhovú cenu, resp. že trhový rozptyl ceny za daný tovar rovnakej kvality a vlastností siaha až na úroveň 31,66 eura bez DPH.

Treba si uvedomiť, že na tejto transakcii vaša spoločnosť zjavne pod vplyvom závislosti obchodných partnerov vedome stráca, keďže produkt predáva závislej osobe za nižšiu cenu, než za akú ju nakupuje, čo ide nielen proti obchodnej logike, ale hlavne proti duchu pravidlám transferového oceňovania, ktoré zakazujú iné než trhové správanie medzi závislými subjektmi.

Inými slovami, túto transakciu nepovažujeme za bezrizikovú kvôli tomu, že k takémuto obchodnému správaniu by s vysokou pravdepodobnosťou nedošlo, ak by nešlo o transakciu medzi závislými osobami (bratia), ale išlo by o osoby nezávislé.

Z hľadiska DPH je totiž základom dane pri transakcii so závislou osobou cena trhová, čiže vyššia ako je tá, za ktorú sa reálne predáva tento tovar bratovi. Vyplýva to z ustanovenia §22 ods. 8 Zákona o DPH, kde je uvedené, že ak sa predáva tovar závislej osobe, ktorá nie je platiteľom DPH, tak základ dane je cena obvyklá,  a teda z tejto (vyššej) ceny sa vypočíta suma DPH. A táto suma DPH sa musí  odviesť.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová
Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová
Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová
Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová