Mária Valachyová

senior analytička Slovenskej sporiteľne

Posledných pár rokov úroky na úveroch na Slovensku klesajú, čo súvisí so znižovaním úrokov Európskej centrálnej banky (ECB) ako aj klesajúcimi výnosmi štátnych dlhopisov. ECB v snahe zamedziť poklesu cien a zvýšiť infláciu k svojmu dvojpercentnému cieľu znížila kľúčové úroky prakticky na nulu (depozitnú sadzbu dokonca do mínusu). To však nestačilo, preto po vzore Fedu či britskej centrálnej banky teraz pristupuje k nákupu štátnych dlhopisov, teda kvantitatívnemu uvoľňovaniu.

Keďže výnosy štátnych dlhopisov sú už v tomto momente v eurozóne na historicky nízkych úrovniach, samotné kvantitatívne uvoľňovanie už môže priniesť ďalší pokles výnosov len v obmedzenej miere (napríklad slovenské 10-ročné dlhopisy nesú výnos už len 0,6 percenta). Hlavný efekt kvantitatívneho uvoľňovania pre eurozónu mal byť v slabšom eure, ktoré by malo pomôcť exportom z eurozóny a zvýšeniu inflácie.

Pre úroky na slovenských úveroch a vkladoch to znamená, že prostredie nízkych úrokov možno očakávať aj v najbližšom polroku. Na vkladoch očakávam skôr nezmenené úroky. Pri úveroch na bývanie možno očakávať, že úroky zostanú blízko terajších nízkych úrovní, prípade ešte môžu mierne klesnúť.

Marek Gábriš

hlavný ekonóm ČSOB

Úrokové sadzby pre vklady domácností sú na Slovensku vyššie ako sú v priemere v Eurozóne pri väčšine splatností. Vzhľadom na štart kvantitatívneho uvoľňovania bude zrejme prevládajúcou tendenciou ich pokles. Na medzibankovom trhu sa napríklad mesačné sadzby pohybujú mierne pod nulou.

Sadzby na nové úvery na bývanie v minulom roku klesali výrazne rýchlejšie ako v eurobloku. Najobľúbenejšie fixácie Slovákov 1 až 5 rokov sa dokonca dostali pod úroveň úrokov na neporovnateľne väčšom trhu v Taliansku alebo bonitnejšom Holandsku. Rýchlosť ich poklesu sa preto zrejme spomalí. Ich mierny pokles v úvode roka sa však nedá vylúčiť.

Zdenko Štefanides

hlavný ekonóm VÚB banky

Oficiálne úrokové sadzby ECB aj naďalej pretrvajú na mimoriadne nízkych úrovniach s depozitnou sadzbou v mínuse a refinančnou takmer na nule. Krátkodobé úrokové sadzby ostanú teda aj naďalej veľmi nízke. Navyše, na nové historické minimá sa dostanú aj dlhodobé úrokové sadzby, pretože ECB začala od marca uvoľňovať menové podmienky aj „kvantitatívne“, teda prostredníctvom programu nákupov aktív verejného sektora. Ten tlačí ceny štátnych dlhopisov nahor a teda ich výnosy nadol.

Pokles dlhodobých výnosov bude zrejme mať sprostredkovaný dopad aj na zníženie nákladov financovania (funding costs) hypoték. Či a ako banky tento priestor využijú v konečnom úročení a dostupnosti hypoték záleží od situácie na trhu, ktorá je momentálne určovaná aj odporúčaniami NBS na zníženie prílevu rizikovejších úverov retailovým klientom.