Pred rokom bolo na finančných trhoch extrémne nepríjemne a podielové fondy zaznamenávali najväčšie odchody podielnikov, aké si pamätali. Nielen vo svete, aj na Slovensku. I keď na tunajšom trhu bola situácia o to špecifickejšia, že ľudí z fondov neťahali len obavy zo svetového diania, ale aj euro. Presnejšie – veľmi lákavá ponuka bankových produktov zväčša na báze termínovaných vkladov. Bolo lákavé vymeniť neistotu fondov za bankové bezpečie. V októbri tohto roku bola situácia na trhoch iná. Akciové indexy majú za sebou sedemmesačnú rely, ktorá nafúkla výkonnosti fondov predávaných na Slovensku. Príjemné čísla vykazujú nielen akciové, ale aj konzervatívne fondy. Hoci akciová cesta zaznamenáva prvé trhliny.

A predsa sú si obe jesene niečím podobné. Opäť je tu banková konkurencia, ktorá sa snaží nestratiť alebo získať nové vklady z končiacich sa eurolákadiel. Prílev investorských peňazí, ktorý slovenský fondový priemysel zaznamenával postupne od mája, v októbri pribrzdil. Do fondov pritieklo ani nie 18,4 milióna eur.

Pohyby

Nie je pravdepodobné, že by bol menší záujem o fondy v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi vedený obavami Slovákov z ďalšieho vývoja trhov či ekonomiky. I keď sú úvahy o korekcii častejšie. Skôr sa dá očakávať, že to len banky opäť preťahujú do svojich kníh voľné peniaze Slovákov. Pokiaľ zostanú v bankovej skupine, nie je dôvod na to, aby sa správcovia vážnejšie znepokojovali. Zatiaľ sa tvária, že je všetko v poriadku.

No i tak sú zaujímavé pohyby na finančnom trhu, ktoré ukazujú čísla čistých predajov najväčších správcov. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa v októbri v čistom najviac nalialo do fondov spravovaných či distribuovaných cez VÚB Asset Management. Prišlo do nich takmer 31 miliónov eur. Na druhej strane najväčší správca Tatra Asset Management sa musel vyrovnať s tým, že z fondov, ktoré ponúka, odišlo viac, než do nich prišlo. Čisté redemácie dosiahli 25,7 milióna eur. Banka v tomto čase aktívne ponúkala bankovú novinku Riadený vklad, ktorá je bankovým produktom, no so silnou príchuťou fondových správcov. Do tretice, Asset Management Slovenskej sporiteľne v októbri pritiahol do fondov vyše šesť miliónov eur.

Menej

Peňažné fondy ako slovenský celok v októbri v čistom predávali málo. Predaje očistené o redemácie ukazujú, že do najobľúbenejších fondov spomedzi všetkých stratégií, v ktorých bolo koncom mesiaca 46 percent majetku fondov predávaných na Slovensku, prišlo len štvrť milióna eur. Najviac prilákali peňažné fondy VÚB AM nasledované najväčším peňažným fondom SLSP AM. Z údajov asociácie vyplýva, že najväčšie čisté odlevy z peňažných fondov mal v októbri TAM. Podobne to bolo aj v dlhopisových fondoch, z ktorých sa v októbri v čistom presunulo temer jedenásť miliónov eur. Akciové fondy mali čisté predaje takmer identické so zmiešanými fondmi a počítali sa na viac ako 8,6 milióna eur. Ďalšou dvojicou s podobnými predajnými číslami boli špeciálne a iné fondy, ktoré predajmi v čistom získali po 5,5 milióna eur. Fondy fondov len dopĺňali paletu s čistými predajmi za viac ako šesť stoviek tisícov eur.

Ilustračné foto na titulke - Profimedia.cz