Už si opäť nepreverovala jeho aktuálny príjem, či sa od dôb odklepnutia predošlých úverov nezmenil. Spoľahla sa na skóring predošlých finančných inštitúcií. Príjem sa nemusel preverovať, ani keď sa nová splátka znížila v zásade len predĺžením doby splatnosti, dokonca ani keď sa celkový dlh o niečo navýšil - teda výška novej pôžičky bola vyššia ako súčet dovtedajších úverových zostatkov. Takéto prípady boli relatívne časté.

Od marca je všetko inak. Platiť začali nové odporúčania centrálnej banky pre poskytovanie úverov, prepojili sa tiež úverové registre bánk a najvýznamnejších nebankových spoločností. Konsolidácia sa tak časti trhu výraznejšie skomplikovala. Prekvapivo to ale viacerým úveruchtivým občanom aj pomôže.

Opäť preveriť

„Banka už nemôže klientovi požičať viac ako boli jeho dovtedajšie zostatky pôžičiek bez toho, aby si opätovne nepreverila jeho príjem,“ opisuje vedúci oddelenia spotrebných úverov VÚB banky Ján Ondráš.

Ďalšou zmenou je, že banka nemôže bez preverenia aktuálneho príjmu akceptovať refinancovanie, ak čo i len jeden z predčasne vyplácaných úverov poskytla nebanková spoločnosť. Aj ak by sa celková suma pôžičky nezvyšovala a ani nepredlžovala doba splácania. Teda by sa refinancovalo jedna k jednej.

Práve konsolidáciu, kde boli zahrnuté aj nebankové úvery, ľudia podľa J. Ondráša veľmi často využívajú. Čo je aj logické pri tretinovom podiele nebankových úverov na celom spotrebiteľskom financovaní. Ide o lízingové zmluvy, nebankové pôžičky, rôzne splátkové karty či nebankové kreditné karty.

Problém nastáva, ak klient má výraznú časť príjmov z tantiém, pracovných dohôd, zo zahraničia či ako autor. Také príjmy banky štandardne do príjmu pri posudzovaní žiadosti o úver nerátajú. Klienti s menovanými príjmami teda majú od marca problém pri refinancovaní od banky – buď im banka nepožičia vôbec alebo menej, ako potrebujú na predčasné splatenie všetkých doterajších pôžičiek.

Dvojrozmerná výmena

V marci sa podpísala tiež dohoda o výmene informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií a Nebankovým registrom klientskych informácií. Pokryje to cez 90 percent tunajšieho úverového trhu. Oba registre zastrešuje spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, preto aj ich prepojenie bolo technicky relatívne ľahko realizované.

A práve táto výmena by sa podľa náznakov z trhu mohla použiť ako argument, aby sa opäť pri refinancovaní rôznych úverov bremeno dokazovania bonity nekládlo na klienta, ale na finančnú inštitúciu. Tá si totiž už od apríla bude môcť sama overiť bonitu a úverovú disciplínu klienta naraz za tri desiatky bánk, stavebných sporiteľní a nebankových úverovateľov.

Vývoj príemerných úrokov
Obdobie Spotrebné úvery (priemer fix 1-5 r.) Úvery na bývanie (fix 2-5 r.)
2012 / 01 15.49 5.12
2012 / 02 16.11 4.97
2012 / 03 15.48 4.77
2012 / 04 15.3 4.65
2012 / 05 15.1 4.62
2012 / 06 15.37 4.59
2012 / 07 15.54 4.66
2012 / 08 15.08 4.83
2012 / 09 15.57 4.48
2012 / 10 14.54 4.34
2012 / 11 14.9 4.26
2012 / 12 14.97 4.28
2013 / 01 15.12 4.53
2013 / 02 14.75 4.4
2013 / 03 14.89 4.26
2013 / 04 15.02 4.13
2013 / 05 15.96 3.99
2013 / 06 15.77 3.95
2013 / 07 15.56 3.94
2013 / 08 15.77 3.98
2013 / 09 15.39 3.92
2013 / 10 15.1 3.91
2013 / 11 15.18 3.87
2013 / 12 14.79 3.82
2014 / 01 14.7 3.79
2014 / 02 14.45 3.74
2014 / 03 14.03 3.54
2014 / 04 13.47 3.45
2014 / 05 13.78 3.38
2014 / 06 13.72 3.27
2014 / 07 14.3 3.21
2014 / 08 13.67 3.17
2014 / 09 13.75 3.12
2014 / 10 14.11 3.01
2014 / 11 14.04 2.79
2014/12 13.88 2.7
2015 / 01 13.9 2.74
PRAMEŇ: NBS