Predseda predstavenstva štátnej firmy a bývalý poslanec Smeru Branislav Bačík by mal dostať odmenu 29-tisíc eur, jeho kolega Juraj Gedra by mal dostať 22-tisíc eur a tretí člen predstavenstva Rudolf Šamaj by si mal prilepšiť na odstupnom 24-tisíc eur. Ide o peniaze, ktoré im spoločnosť vyplatí ako bývalým zamestnancom.

Minister hospodárstva s vyplatením odstupného nesúhlasí a už pred niekoľkými týždňami vydal pokyn na jeho pozastavenie, pretože ho nepovažuje za správne.

„Predstavitelia odvolaného vedenia MH Manažment boli nielen členmi predstavenstva, ale aj v pracovno-právnom vzťahu. Po jeho ukončení  majú nárok na odstupné v zmysle pracovnej zmluvy vo výške troch mesačných platov a ďalších troch navyše podľa kolektívnej zmluvy,“ informovala Scarlett Filipovičová z MH Manažment.

Štátna spoločnosť tvrdí, že napriek pôvodným úvahám nie je možné odstupné podľa legislatívy zadržať, pretože štatutári spoločnosti MH Manažment by porušili zákon a spáchali trestný čin neodvedenia mzdy a odstupného.

Pripomína, že ako štatutári spoločnosti majú aj majetkoprávnu zodpovednosť za prípadné škody.

Existuje zákonná možnosť nevyplatiť im toto odstupné? Odvolané vedenie MH Manažment má aj majetkoprávnu zodpovednosť za prípadné škody a polícia už dnes zverejnila, že zmluvy vyšetruje a zablokovala peniaze na účte advokáta Radomíra Bžána.

Odborníčka na pracovné právo Jana Raýman zo spoločnosti Pracovné právo/HR hovorí, že v súlade s § 76 Zákonníka práce majú členovia predstavenstva nárok na vyplatenie ako zákonného odstupného, tak aj odstupného dohodnutého nad rámec Zákonníka práce v kolektívnej zmluve v prípade, ak boli súčasne aj zamestnancami tejto spoločnosti.

„Zamestnávateľ má  v súlade s § 76 ods 6 ZP povinnosť vyplatiť odstupné po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.“

J. Raýman pripomína, že nároku na odstupné sa nemôžu členovia predstavenstva vzdať. „V súlade s § 17 ods. 1 Zákonníka práce by bolo takéto vzdanie sa odstupého neplatné.“

Čo sa týka zodpovednosti za škodu v rámci pracovného pomeru (za podmienky, že sú zamestnancami spoločnosti), ak by sa podarilo preukázať, že úmyselne spôsobili škodu spoločnosti, tak zodpovedajú v plnom rozsahu za vzniknutú škodu. Pri škode spôsobenej z nedbanlivosti ale náhrada škody nesmie presiahnuť 4-násobok priemerného mesačného zárobku.

Odstupné sa musí vyplatiť 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa