Povinné používane bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií upravuje nariadenie vlády č. 554/2006 Z. z.  Paragraf 3 citovaného predpisu hovorí, že vek dieťaťa nie je pre použitie detského zadržiavacieho zariadenia (autosedačky) rozhodujúci. 

Druhy a typy autosedačiek

Právny predpis nepoužíva výslovne termín autosedačka, ale používa pojem detské zadržiavacie zariadenie; termín podsedák legislatíva nepozná vôbec. Primárnou je výška dieťaťa a ako sekundárne kritérium nastupuje hmotnosť dieťaťa. V princípe platí, že rodič sa nedopustí žiadneho  priestupku, ak použije pre deti do telesnej výšky do 150 cm certifikovanú autosedačku zodpovedajúcu veku a váhe dieťaťa. 

Podľa hmotnosti dieťaťa sa detské autosedačky členia do 5 skupín: skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg, skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg, skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 kg do 18 kg, skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 kg do 25 kg a skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 kg do 36 kg. Ak deti vzhľadom k svojmu veku nespĺňajú uvedené hmotnostné parametre, môžu použiť podsedák v kombinácii s bezpečnostným pásom.

Deti do 150 cm

Deti do 150 cm je potrebné prepravovať štandardne na zadných sedadlách. Zákon však nezakazuje prepravovať deti na sedadle spolujazdca pod podmienkou, že musí byť použitý schválený zadržiavací systém a ak je autosedačka otočená v protismere jazdy (odporúča sa pre deti do 9 mesiacov), musí byť vypnutý čelný airbag. 

Tento spôsob je typický pre matky vodičky, ktoré idú s dieťaťom samé. Chcú mať dieťa  po ruke a na očiach, aby sa nemuseli otáčať na zadné sedadlo a tak ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky  a  zvyšovať riziko autonehody. Svoje najmladšie dieťa teda môžete prepravovať týmto spôsobom.

Ak má váš najstarší syn výšku nad 150 cm (t.j. 155 cm) tak je z hľadiska telesnej konštrukcie považovaný za dospelú osobu a môže sedieť vpredu na sedadle spolujazdca. Podmienkou je, že musí byť riadne pripútaný bezpečnostným pásom tak ako dospelá osoba. 

Pokuta

V danom prípade vám nehrozí pokuta, pretože vás manžel upozornil na neplatnú právnu úpravu. Maloleté dieťa mladšie ako 12 rokov a nižšie ako 150 cm sa v minulosti nesmelo prepravovať na sedadle vedľa vodiča. Upravovalo to ustanovenie § 43 ods. 2  zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Platnosť uvedeného zákona bola zrušená zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení, ktorý uvedené pravidlo nepozná. 

V rámci zachovania bezpečnosti cestnej premávky je počet detských zadržiavacích zariadení (autosedačiek a podsedákov) spravidla závislý od počtu bezpečnostných pásov. Z hľadiska obsaditeľnosti vozidla je každé vozidlo typovo schválené pre určitý počet osôb. Údaj je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla a počet bezpečnostných pásov umiestnených vo vozidle spravidla zodpovedá tomuto údaju.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Autosedačky a deti v aute
Autosedačky a deti v aute
Autosedačky a deti v aute
Autosedačky a deti v aute