Smernica sa týka auditu v subjektoch verejného záujmu. Na Slovensku do tejto kategórie patria napríklad všetky banky, poisťovne so všetkými pobočkami, mestá, obce a vyššie územné celky, ktoré predkladajú konsolidovanú účtovnú závierku, ale aj doplnkové dôchodkové spoločnosti, či vybrané podniky ako automobilky či chemické závody.

Čierna listina služieb

Po novom pri audite týchto subjektov budú musieť audítorské firmy rotovať na základe tendra. Má sa tým eliminovať prípadná strata nezávislosti a objektivity audítora.

Smernica tiež zavádza "čiernu listinu služieb", ktoré už audítori nebudú môcť poskytovať ako doteraz. Ide napríklad o obmedzenie daňového poradenstva, konzultačných služieb pri kúpe a predaji, účtovníctva subjektom, ktoré zároveň auditujú.

Slovenská komora audítorov akceptuje zámer EÚ posilniť nezávislosť audítora, zároveň upozorňuje na možný negatívny dopad týchto obmedzení najmä na audítorskú profesiu.

Prezident Slovenskej komory audítorov Ondrej Baláž upozornil, že povinná rotácia môže praktický výkon auditu neprimerane časovo predlžiť a skomplikovať.

"Najmä stredné a menšie firmy dnes môžu prežiť len vďaka tomu, že poskytujú aj neaudítorské služby, rovnako ich klienti takúto pomoc očakávajú. "

Čo platí dnes

Najnovšiu smernicu EÚ musia členské štáty zaviesť do svojej legislatívy najneskôr do roku 2016. V prípade Slovenska to znamená otvorenie zákona o audite.

Zákon o audite sa mal meniť naposledy od januára tohto roku. Hranica majetku auditovanej firmy sa mala zvýšiť na 1,5 milióna eur a obrat na 3 milióny eur.

Zmeny kritizovala vtedy aj Slovenská komora audítorov, lebo otvárali priestor pre menej transparentné vykazovanie, a tým hrozilo vyššie riziko ďalších daňových únikov.

Z novely zákona o účtovníctve napokon vypadol bod, ktorý zvyšoval hranice auditu.

Auditovať svoje účtovníctvo teda naďalej musí spoločnosť, ktorá spĺňa dve z troch podmienok - má majetok väčší ako 1 milión eur a obrat presiahne 2 milióny eur. Treťou podmienkou je viac ako 30 zamestnancov. V súčasnosti musí mať účtovnú závierku overených okolo 6 500 podnikateľských subjektov.

Od 1. januára sa však zmenili pravidlá auditov neziskoviek. Zvýšila sa suma 2-percentnej dane, od ktorej musí už neziskovka prejsť auditom na 35-tisíc eur. Táto hranica sa týka sumy 2-percentnej dane prijatej po 1. januári 2014.