Fed a ostatné centrálne banky v podstate zaplavil kapitálové trhy obrovským množstvom likvidity a Fed udržiaval sadzbu federálnych fondov blízko nuly asi 10 rokov.

Výsledné prostredie, ktoré sa všeobecne považovalo za neudržateľné bolo vynikajúce pre dlžníkov, ale mimoriadne náročné pre sporiteľov. Fed spustil krátkodobú kampaň na normalizáciu sadzieb v roku 2017, ale pandémia COVID-19 ho prinútila vrátiť sa k svojim krokom a vrátiť referenčnú sadzbu späť na nulu, kde zostala takmer dva roky.

Teraz, v čase prudko rastúcej inflácie, Fed agresívne zvyšuje sadzby a zdá sa, že je pripravený pokračovať ďalej v zvyšovaní. Tento dramatický nárast sadzieb mal výrazný domino efekt na úvery všetkých typov aktív. Podnietilo to aj zvýšenú volatilitu akciových trhov a rozsiahlu ekonomickú neistotu, pričom obe tieto situácie zhoršila vojna na Ukrajine.

Potreba správneho chápania konzervatívnej investície

Konzervatívne investovanie, ak je správne pochopené a uplatňované, nie je stratégiou s nízkym rizikom a nízkou návratnosťou. Investori musia pochopiť dve definície, aby ocenili vhodné prostriedky na konzervatívne investovanie.

1. Konzervatívna investícia je taká, pri ktorej je najväčšia pravdepodobnosť zachovania kúpnej sily vlastného kapitálu s najmenším rizikom.

2. Konzervatívne investovanie je pochopenie toho, čo je to konzervatívna investícia a následné špecifické kroky potrebné na správne určenie, či konkrétne investície sú alebo nie sú skutočne konzervatívnymi investíciami.

Ako vybudovať konzervatívne portfólio?

1. Vytvorte si hotovostnú rezervu

Investovanie je spôsob, ako vybudovať bohatstvo. Musíte si však vytvoriť primeranú hotovostnú rezervu predtým, ako vložíte svoje peniaze do aktív vystavených kolísaniu cien, potenciálnej strate kapitálu a zablokovaniu likvidity.

2. Určite svoj investičný horizont

Základom každého investičného portfólia je odhad vášho časového horizontu - času, dokedy očakávate, že budete čerpať svoju hlavnú investíciu a akumulovaný zisk. Čím dlhší je časový horizont, tým väčší je váš potenciál rastu, a tým väčšie riziko môžete pohodlne prevziať. Naopak, čím kratší je časový horizont, tým menší je váš potenciál rastu a tým menšie riziko môžete pohodlne podstúpiť.

3. Oboznámte sa s triedami aktív

Triedy aktív, ktoré má väčšina investorov k dispozícii, zahŕňajú verejne obchodované akcie, verejne obchodované dlhové nástroje, komodity a hotovosť. Vo všeobecnosti definujeme rizikovosť týchto aktív z hľadiska cenovej volatility, ktorú vykazujú. Najlepšie je uistiť sa, že úplne rozumiete všetkému, do čoho investujete svoje peniaze. To si vyžaduje základný prieskum týchto ľahko dostupných tried aktív, alebo v ideálnom prípade využiť pomoc skúseného wealth managera.

4. Zvoľte vhodnú diverzifikáciu

Keď si určíte svoj investičný horizont a zoznámite sa s vhodnými triedami aktív, je čas sformulovať stratégiu alokácie aktív. Musí odrážať vysokú likviditu a mal by vám poskytnúť stabilitu a primeraný stupeň príjmu.

5. Využite efektívne investičné nástroje

Nákup individuálnych akcií nie je efektívny spôsob, ako vybudovať konzervatívne investičné portfólio. Je to časovo náročné a je nepravdepodobné, že prinesie optimálny stupeň diverzifikácie. Oveľa lepším prístupom je využitie riadených portfólií. Tie ponúkajú vysoko diverzifikovaný prístup k skupine aktív ako sú akcie, ETF, dlhopisy či podielové fondy.

6. Rebalancujte svoje portfólio

Buďte opatrní pri monitorovaní svojho portfólia a pravidelnom prehodnocovaní vašich investícií späť do strategického rozdelenia aktív. Za predpokladu, že nedochádza k prílevu hotovosti, znamená to predaj niektorých aktív s lepšími výsledkami a nákup ďalších aktív s nízkou výkonnosťou.

Reálne výsledky investovania v recesii

Dlhodobí investori, ktorí investujú peniaze počas recesie, si v priebehu času počínali celkom dobre. Údaje z troch nedávnych recesií pred pandémiou COVID-19 ukazujú, (ktorou je Veľká hospodárska kríza z rokov 2007 – 2009, recesia v roku 2000 vyvolaná spľasnutím technologickej bubliny a recesia z rokov 1990 – 1991, po ktorej nasledovala dlhá ekonomická expanzia v 80. rokoch) že aj keď načasovanie investorov nebolo ideálne, dosiahnuté výsledky boli veľmi priaznivé.

Nečasujte trh

Ak počas recesie investujete, nakupujete za oveľa výhodnejšie ceny ako v časoch ekonomickej expanzie. Investori by si však mali uvedomiť, že snaha načasovať trh je takmer vždy „prehratá bitka“. Neexistuje žiadna krištáľová guľa, ktorá by vám mohla povedať, kedy trh klesne na dno. Inými slovami, nebudete investovať v úplne ideálnom čase.

Stratégiou pravidelného dokupovania priemerujete a minimalizujete riziká a zároveň vám to buduje stabilnú pozíciu v priebehu času. Keď investujete v pravidelných intervaloch rovnaké sumy namiesto toho, aby ste sa pokúšali načasovať trh, nakupujete za rôzne ceny, čím výrazne znižujete riziko investície.

Efekt snehovej gule

V priebehu investičného horizontu zložený úrok predstavuje veľmi efektívny spôsob ako vaše investície nadobúdajú ešte vyššiu hodnotu. Každé nasledujúce obdobie sa pri zloženom úročení efektívne zhodnocuje okrem vkladu aj výnos, ktorý ste už zarobili. Inak povedané, získate výnos z výnosu - efekt snehovej gule. Ak ho necháte pôsobiť dostatočne dlhý čas, prinesie naozaj slušené výnosy na vašom investičnom účte.

Aj keby ste investovali do indexového fondu S&P 500 v najhoršom možnom momente roku 2007 kedy dosahoval taktiež historické maximá v tom čase, dosiahli by ste 8,4 % priemerný ročný výnos za 13 rokov od spomínaného momentu. Ak by ste nakupovali na maximách pred recesiou v rokoch 1990-91, za takmer 30 rokov by ste dosiahli priemerný ročný výnos 9,8 %.

Zvážte, čo to znamená. Ak by ste investovali 10 000 USD do indexového fondu S&P 500 v najhoršom možnom čase počas recesie v rokoch 1990-91, vaša investícia by dnes narástla na hodnotu viac ako 150 000 USD, za predpokladu, že by sa dividendy reinvestovali.

Dodržiavať pravidlá

Počas recesie je dôležité držať sa zadefinovaných pravidiel. V turbulentných časoch sa stáva o niečo dôležitejšie zamerať sa na špičkové spoločnosti, ale väčšinou by ste mali pristupovať k investovaniu v recesii rovnakým spôsobom, akým by ste pristupovali k investovaniu kedykoľvek inokedy.

Kompromis medzi rizikom a výnosom

Akcie majú majú historicky najvyšší potenciálny výnos, ale aj najvyššie riziko. Dlhopisy majú nižší potenciálny výnos, ale aj nižšie riziko.

Ak zvolíte konzervatívne rozloženie medzi akciami a dlhopismi dostanete ideálny kompromis medzi rizikom a výnosom. Portfóliá s vysokým rizikom sú vhodnejšie pre investorov, ktorí majú vyššiu toleranciu voči riziku. To znamená, že môžu akceptovať veľké výkyvy trhových cien. Konzervatívne portfólio obľubujú investori, ktorí preferujú ochranu svojho majetku a chcú  uchovať hodnotu ich bohatstva.