Byt, ktorý slúži na podnikanie aj na súkromné účely môžete prenajať spoločnosti s ručením obmedzeným a to do tej miery, ktorá sa reálne bude využívať na podnikanie. Čiže pri stanovení podlahovej plochy bytu, ktorá bude určená na prenájom, treba brať do úvahy priestor, v ktorom sa bude reálne vykonávať podnikateľská činnosť, čiže napr. pracovňa, alebo iný priestor, v ktorom budú kancelárske potreby, či stôl, alebo počítač. 

Takto stanovený priestor bude daňovo obhájiteľný, že ide o preukázateľný výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov podľa §2 písm. i.) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. 

Čo sa týka ostatných výdavkov na byt, ako sú napríklad energie, internet, či fond opráv, tak tu odporúčam dať do výdavkov eseročky náklady na prevádzku v takej výške, ktorá sa vynásobí koeficientom, ktorý predstavuje ten istý pomer, ako je pomer medzi plochou bytu na prenájom a celkovou podlahovou plochou bytu. 

Čo sa týka výdavkov na hypotéku, tak tu predpokladáme, že hypotéka sa realizovala cez súkromnú osobu - nepodnikateľa  a cez ňu je teda realizované aj celé obstaranie nehnuteľnosti.  Z tohto titulu sa daňovo nedá obhájiť táto hypotéka ako náklad pre eseročku. To vyplýva z ustanovenia §21 ods.1.písm.i.) zákona o dani z príjmov.

Cena za prenájom nehnuteľnosti eseročke môže prevyšovať náklady na prevádzku bytu. Pri stanovení ceny za nájom treba dodržať  princíp nezávislého vzťahu  v rámci transferového oceňovania podľa § 2, písm. o) a §18 zákona o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte
Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte
Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte
Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte