Každý manažér už o nich počul. Zaručené rady, desatorá úspechu, success stories o rozprávkovom raste. Sú ich plné knihy aj seminárne miestnosti. No väčšinou nefungujú.

Až štyri pätiny projektov reštrukturalizácie podnikov sa končí nezdarom. Kroky, ktoré vedú k neúspechu, však na rozdiel od zaručených rád na úspech fungujú väčšinou spoľahlivo.

Manažéri či podnikatelia neprichádzajú ráno do práce s cieľom robiť chyby, škodiť a likvidovať firmu. Napriek tomu to často robia. Usilovne a dôsledne. Nie je nič horšie, ako perfektne robiť zlé veci s dobrým úmyslom.

Dostať firmu do problémov sa dá rôznymi spôsobmi. Je iróniou, že niektoré chyby, ktoré môžu zlikvidovať každý podnik, sa nápadne podobajú na zaručené návody ako biznis zefektívniť. Tú sú niektoré z nich.

Náš zákazník náš pán

Robiť presne to, čo chce zákazník a bez diskusie splniť všetky jeho požiadavky, môže byť najrýchlejšia cesta k zničeniu firmy. Široké a neprehľadné ponuky mnohých výrobcov, zložitá logistika a výroba – to sú často dôsledky bezradného obchodu a marketingu. Je dobré mať širokú ponuku, ak si z nej zákazník vyberie to, čo je pre firmu dobré.

Toyota napríklad dôsledne analyzuje skutočné potreby zákazníkov v určitom segmente a výsledkom je štandardný model, ktorý obsahuje všetky dôležité požiadavky väčšiny kupujúcich. Neštandardné vyhotovenia sa potom veľa ráz montujú priamo u predajcu.

Vedieť, čo chce zákazník, aké sú jeho skryté túžby, alebo slepo kopírovať, čo nám hovorí, sú dve rôzne cesty. Tá prvá vedie k vytváraniu hodnoty pre zákazníka. Tá druhá k strate produktivity, aj inovačnej schopnosti.

Vízia, poslanie a stratégia

Ako spoľahlivo zničiť firmu

Firmy sú plné dokonalých vízií, poslaní a stratégií – starostlivo uložených v archívoch a počítačoch. Mnohé podniky používajú pri tvorbe a realizácii stratégie obrátený Paretov princíp – 80 percent času venujú tvorbe vízie, misie a stratégie a len 20 percent ich realizácii.

Medzi napísaním a realizáciou stratégie je „hustá hmla“. Oddeľuje malú skupinku, ktorá pripravila stratégiu, od veľkej skupiny, ktorá ju má vykonať. Realizátori väčšinou nepoznajú ciele, nemajú jasný postup, motiváciu a namiesto presadzovania stratégie bojujú medzi sebou.

Čo sa stane, ak len štyria z jedenástich futbalistov vedia, čo je ich cieľ a kde je bránka súpera? A ešte horšie – čo ak to len dvoch z nich zaujíma? Potom deviati hráči súperia so svojimi spoluhráčmi viac ako s protivníkom. Toto je štatistický výsledok prieskumu zameraného na realizáciu stratégie z tisícok firiem, ktorý vykonali spoločnosti FranklinCovey a Harris Interactive.

Zvyšovanie produktivity

Usilovať sa o to, aby boli všetci pracovníci produktívni a urobili v danom čase čo najviac činností, znie prirodzene. No úsilie urobiť v danom čase čo najviac vecí je nesprávne.

Produktivita neznamená robiť činnosti rýchlo. Dôležitejšie je vybrať správne činnosti a vykonávať ich správne. Produktívni ľudia sa pozerajú častejšie na kompas ako na hodinky.

Existujú princípy, ktoré vládnu aj ľudskej efektívnosti, a ich neznalosť alebo nerešpektovanie vedie k nízkej produktivite. Kompas nám ukazuje, kde je sever, pomáha nám nájsť správny smer, ale aj naše limity a obmedzenia v danom čase a priestore.

Produktivita teda neznamená behať rýchlo ako zajace na poli, ale kráčať po správnej ceste správnym smerom. Kompas nám hovorí, že sa máme venovať hodnotným a dôležitým veciam. Hodiny upozorňujú, že máme dať prednosť veciam naliehavým. Vyriešenie tejto dilemy je cesta k výkonnosti, ale aj k štastnejšiemu životu.

Redukcia nákladov

„Treba šetriť, nech to stojí, čo to stojí“. Heslo, ktoré cítiť v mnohých firmách, hoci iba málokedy býva aj vyslovené. Výsledkom je často nepremyslený outsourcing, ktorý síce na papieri ukáže nižšie náklady na daný výrobok alebo službu, ale v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu celkových nákladov.

Ako spoľahlivo zničiť firmu

Úsmevné sú aj snahy o nekompromisné redukovanie režijných pracovníkov. Japonský expert H. Takeda napríklad tvrdí, že na každých 15 výrobných pracovníkov by mal pripadať jeden človek, ktorý zlepšuje procesy. Pomer jeho prínosov k nákladom býva 4 : 1.

Kvôli zvýšeniu výkonnosti firmy sa treba najskôr sústrediť na zvyšovanie prietoku (pridaná hodnota v procese za jednotku času). Výsledkom je zvyšovanie objemov výroby a vyťaženia zdrojov.

Druhým krokom je redukcia zásob a synchronizácia procesov. Až potom by malo prísť na rad znižovanie prevádzkových nákladov. Konzultanti, ktorí robia „zázraky na počkanie“ v opačnom poradí, síce dosiahnu krátkodobý efekt, ale z dlhodobého hľadiska firmu väčšinou poškodia.

Investujme do vzdelávania

Niektoré firmy rady posielajú pracovníkov na školenia, aby čo najrýchlejšie zaviedli všetky najmodernejšie metódy a postupy na zvyšovanie výkonnosti. Na školenia by mali chodiť hlavne šéfovia a majitelia firiem, aby detailnejšie spoznali jednotlivé metódy, postupy a súvislosti medzi nimi.

Pochopili by, že niekedy je menej viac. Nemá zmysel zavádzať vo firme všetky nové veci, ktoré boli prezentované na konferenciách a v knihách. Výsledkom je často „guláš“ z najrôznejších prvkov – procesné riadenie, BSC, reengineering, Kaizen, Lean, Six Sigma, ABC.

Tieto „ingrediencie“ neškodia, treba ich však vedieť správne dávkovať. Mnohé „moderné metódy“ sú často staré známe postupy zdravého rozumu, zabalené do nového obalu. Dôležitejšie ako ich názov je poznanie, že sa nedá siať v jednom čase na jedno pole príliš veľa semien.

Zároveň platí zákon farmy, ktorý hovorí, že všetko má svoj čas – sejba, hnojenie a okopávanie a napokon aj žatva. Implementácia nových metód a postupov v podniku vyžaduje čas na prípravu, ale hlavne čas na usadenie sa, dozretie, zapustenie koreňov. Urýchľovanie procesu vedie k veľkým škodám.

Neustále inovácie

Neustále inovovať výrobky a podnikové procesy je moderné heslo dneška. Nikto nepochybuje, že bez inovácií výrobkov, služieb, ale aj podnikateľských procesov dlhodobo neprežije žiadna firma. V čom je teda problém? V slove neustále. Inovácia je zmena, ktorá má obyčajne väčší rozsah a teda aj vplyv na zákazníkov a zamestnancov, ktorí každú zmenu prijímajú s určitou dávkou odporu.

Zmeny vo firme musia byť vyvážené, musia prebiehať v určitom rytme. Radikálne a veľké zmeny musia byť kombinované s plynulými a malými zmenami. Nemá zmysel bombardovať zákazníkov inováciami, o ktoré nestoja, alebo likvidovať úspešné výrobky novými, pokiaľ neprišiel ich čas. Nemá zmysel znepokojovať pracovníkov zmenami, ktorých čas ešte nedozrel.

Pri inováciách nie je dôležité iba to, čo a ako zmeníme na danom výrobku alebo službe, ako preorganizujeme podnikové procesy, ale aj správne načasovanie zmeny. Veľa neúspešných inovácií prinieslo významné zlepšenie, ale ľudia ich neprijali, lebo prišli v nesprávnom čase.

Dokonalý informačný systém

Investovať do robustného informačného systému s vidinou získania detailných informácií a reportov z podnikových procesov považujú mnohí manažéri za nevyhnutnosť. Napriek tomu na otázku, čo v podniku nefunguje, často odpovedajú, že informačný systém. No takto postavená odpoveď naznačuje nepochopenie zmyslu informačného systému. Nejde o zázračný stroj, ktorý sa zapne a začne generovať informácie. Problém nie je ani tak v informačných systémoch, ako v ich nesprávnej implementácii.

Firma nepotrebuje informačný systém, ale informácie. Súčasné informačné systémy sú zamerané na to, že rýchlo spracovávajú údaje, v lepšom prípade ich menia na informácie. Výsledkom je obyčajne záplava reportov a tabuliek, ktoré presne a rýchlo spočítavajú nepresné údaje. Kľúčovým problémom v mnohých podnikoch je technológia a systém zberu údajov, a nie samotný informačný systém.

Outdoor a psychológovia

Organizovať outdoor tréningy a angažovať psychológov a trénerov na zlepšenie firemnej komunikácie je dnes moderné. No žiaden outdoor tréning ani externý psychológ nevyrieši komunikačné problémy firmy.

Na outdoore môžeme relaxovať, večer pri víne dať riaditeľovi spätnú väzbu, na ktorú v triezvom stave nemáme odvahu, alebo sa odreagovať tým, že vystrieľame pri paintballe celý zásobník do nenávideného kolegu. To je všetko. S komunikáciou vo firme to nemá veľa spoločného.

Dobrá komunikácia je postavená na dôvere, nie na komunikačných technikách. Väčšia dôvera znamená vyššiu rýchlosť a nižšie náklady, hovorí vzorec Stephena Coveyho, autora knihy Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí. „Technika a technológia sú dôležité, úlohou tohto desaťročia je nezostať iba pri nich, ale pridať k nim ešte dôveru,“ dodáva Tom Peters, expert na podnikový manažment a spoluautor knihy Hľadanie dokonalosti.

Manažéri zvonku

Vytvárať silný tlak na výkony pracovníkov, udržovať neistotu a konkurenciu nie je dobrá motivácia. Strach a neistotu treba nahradiť dôverou a stabilitou.

Prijať špičkového manažéra z inej firmy má svoje výhody – je to hotový „hráč“ a často prinesie aj nové know-how. Nevýhod býva viac. Vychovať si človeka z vlastných radov je síce náročnejšie, ale výsledkom je väčšia istota a lojalita.

Manažéri, ktorí prichádzajú z externého prostredia, bývajú pracovníkmi zvnútra firmy odmietaní, pretože v tom vidia neuznanie vlastných ľudí. Príchod externých manažérov je často príchodom sólistov, supermanov, individualistov, ktorí hrajú na vlastné tričko.

Lepšia je vlastná liaheň a škola pre výchovu manažérov. Ľudia z externého prostredia môžu byť dobrí na krízový manažment, narušenie lokálnych väzieb, ktoré poškodzujú firmu, alebo prekonanie podnikovej slepoty.

Nedôvera a kontrola

Zvyšovať výkonnosť silnejšou kontrolou je stará metóda, ktorú teoretici manažmentu považujú za prežitok. Vyplýva z nedôvery a tá býva veľmi drahá – vyžaduje čas a energiu.

Kto chce ľudí kontrolovať, stane sa ich otrokom a nemá napokon čas na vlastnú prácu. Aj motivácia ľudí, ktorí cítia nedôveru a sú neustále kontrolovaní, je veľmi nízka. Trestanie ľudí za chyby je najlepšia cesta k tomu, aby sa chyby a problémy skrývali a nedôvera narastala.

Na svete je málo ľudí, ktorí úmyselne škodia alebo robia iba zlé veci. Chyby človeka vyplývajú mnoho ráz z nedostatočnej motivácie, nepozornosti, ale najčastejšie z toho, že sú nesprávni ľudia na nesprávnych miestach. Treba vytvoriť kultúru, kde bude každý bez obáv poukazovať na chyby a problémy okolo seba.

Ak vznikla chyba zlyhaním človeka, namiesto odsúdenia sa treba pýtať, ako mu možno pomôcť. Ako proces nastaviť chybuvzdorne, ako odstrániť príčinu.

Ak človek robí rovnaké chyby opakovane, je na mieste otázka, či sedí na správnom mieste. Dať človeka na pozíciu, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam, nie je trest. Je to to najlepšie, čo sa dá urobiť pre neho i pre firmu.

Moderné technológie

Mnohé úspešné firmy investujú do komplexných a drahých zariadení. Na tom ešte nie je nič zlé, keby boli už možnosti existujúcich technológií vyčerpané. V každom podniku je ešte jeden „skrytý podnik“ – nevyužitý potenciál a kapacita strojov a ľudí.

Druhým problémom je, že sa často kupujú nesprávne zariadenia, ktorých kapacitné a technické možnosti firma nevyužije dostatočne. Zbytočne sa zvyšujú fixné náklady, ale drahé a komplexné zariadenia môžu niekedy obmedzovať aj flexibilitu firmy.

Viaceré svetové spoločnosti, napríklad Siemens, Continental, Bosch, Boeing či Nissan, sa dnes zaoberajú problematikou jednoduchých, modulárnych zariadení a nízkonákladovou automatizáciou. Samostatnou kapitolou je, že investície by mali smerovať do dostatočne overených a spoľahlivých technológií.

Technológie a ľudia

Snaha o maximálne využitie stroja vedie často k jednej veci. Keď sa majiteľ firmy opýta šéfa výroby, do akej miery je využitý kľúčový stroj, odpoveď mnoho ráz znie: „A akú by ste mali predstavu, pán riaditeľ?“. Výsledkom je často snaha využívať zariadenie za každú cenu, vyrábať čo najviac kusov.

Ide o najhoršie zlo, ktorého sa môžu výrobní manažéri dopustiť. Nezastavovať výrobný proces pri vzniku chyby či odchýlky od štandardu znamená neriešiť problém – zametať veci pod koberec a naučiť sa tolerovať neporiadok. Preťažovanie kľúčových ľudí má ešte horšie následky – tí potom nemajú čas odovzdávať svoje znalosti ďalej, popisovať najlepšie praktiky a učiť svojich kolegov.

Paradoxne sa takto najschopnejší pracovníci stávajú úzkymi miestami firmy a ich odchodom veľakrát vzniká vážny problém. Základnou úlohou manažéra je nájsť a vychovať si nástupcu, ktorý ho nahradí. Špičkoví bankári to pochopili už dávno, a preto môžu bezstarostne tráviť niekoľkotýždňové dovolenky v Karibiku.

Hlavne výsledky

Zameranie na výsledky nestačí. Výsledky sú iba následkom využitia alebo nevyužitia potenciálu, ktorý daný proces alebo podnik má. Manažéri sa teda musia zaoberať rozvojom potenciálu – predovšetkým ľudského. „Zlepšujte ľudí okolo seba a oni budú zlepšovať procesy. Naši pracovníci nechodia do firmy pracovať, oni tam chodia rozmýšľať. Hlavnou úlohou našich manažérov je byť učiteľom svojich spolupracovníkov.“ – to sú zásady Toyoty.

Znamená to, že manažér musí vyhľadávať a rozvíjať talenty okolo seba. Slovo učiteľ znamená, že sa musí učiť a zlepšovať aj on sám, aby bol pre svojich spolupracovníkov odborným, ale aj ľudským vzorom. Toto je jediná cesta prenosu génov vo firemnej DNA, ale aj cesta rešpektu a vzájomnej úcty, ktorá v mnohých našich podnikoch chýba.

Zmena vecí aj ľudí. Nemusíme stále meniť všetko okolo seba. Každá zmena sa začína zvnútra, od seba samého. Úlohou manažéra nie je meniť všetko okolo seba. Ľudia predsa potrebujú na svoju prácu aj určitú mieru stability, upokojenie a ticho. Tak ako to kedysi vyslovil svätý František z Assisi: „Bože, daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem a mám, pokoj, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem, a múdrosť, aby som to všetko rozoznal.“

Stephen Covey napísal múdre knihy o siedmich návykoch efektívnych ľudí a jeho brat John ho parafrázoval siedmimi návykmi neefektívnych ľudí:

  • Buď reaktívny – pochybuj o sebe a obviňuj druhých
  • Pracuj bez jasného cieľa
  • Zásadne rob naliehavé veci najskôr
  • Mysli v pojmoch výhra/prehra
  • Usiluj sa, aby si bol ty čo najskôr pochopený
  • Keď nemôžeš vyhrať, urob kompromis
  • Maj obavy zo zmeny a zlepšenie odlož bokom

Autor vedie poradenskú spoločnosť IPA Slovakia.

Foto - Profimedia.cz