Covid-19 spôsobil, že krízový manažment sa stal zo dňa na deň top prioritou každého lídra. Firmy ostali zasiahnuté nečakane a bez možnej prípravy. To je typické pre udalosti s nízkou pravdepodobnosťou a vysokým dopadom. Storočná voda, cunami, finančná kríza z roku 2009 sú príkladmi takýchto udalostí. V rámci regiónu strednej a východnej Európy si pamätáme napríklad vypuknutie vojny na Ukrajine či ruské sankcie.

Keďže takéto udalosti sú zriedkavé, je pre spoločnosť a lídrov ťažké pochopiť, riadiť alebo zmierniť ich riziká. Je to hlavne preto, že nemajú dostatok predchádzajúcich skúseností a informácií, aby mohli zadefinovať svoj rozhodovací proces, zlepšiť celkové riadenie rizík a náležite riešiť hrozby.

Súčasťou problému je nedostatok vhodných informácií a kvantitatívnych ukazovateľov v čase. Existujú však základné princípy, ako sa postaviť k zriedkavým udalostiam so silnými následkami.

Priznajte si, že ste v krízovej situácii

Základom akéhokoľvek prístupu počas krízového riadenia je uvedomenie si, že je tu kríza.

Vyberte si skúseného lídra

Dokonca aj najlepší lídri, ktorí  sú v „dobrých časoch“ úspešní s dominantným štýlom typu inšpiratívneho vedenia, môžu v krízovej situácii zlyhať. Vedenie krízou nie je „nasledujte ma a uvidíme, kam sa dostaneme“. V kríze nie je veľa priestoru pre kreativitu.

Niečo iné je vodcovstvo založené na improvizácii na základe predchádzajúcich skúseností z krízových misií. Preto je dobré vybrať si skúseného lídra, ktorý už previedol spoločnosti krízovou situáciou viackrát, svoje skúsenosti vie doložiť preukázateľnými referenciami a hmatateľnými výsledkami. V krízovom manažmente nie je priestor na metódu pokus - omyl.

Zamestnanie klasického manažéra, ktorý spĺňa väčšinu požiadaviek, ale potrebuje čas na zaučenie a podporu počas úvodnej fázy, je istá cesta k zlyhaniu

Dôverujte zvolenému lídrovi

Krízový manažér je dominantný líder. Ak mu nedáte voľný priestor na rozhodovanie - dáte mu „putá“, spravíte z neho klauna. Krízoví manažéri veľmi rýchlo zhodnotia aktuálnu situáciu a pripravia potrebné kroky. Potrebujú preto aj právomoc na prijatie týchto opatrení, aby mohli riadiť svoju posádku. Korporátne politiky s niekoľkými kolami regionálnych podpisov sa musia na nejaký čas pozastaviť.

Ak si majiteľ malej alebo strednej rodinnej spoločnosti, myslí, že situáciu dokáže zvládnuť lepšie, nech to robí sám. Ale spoločnosť v krízovej situácii nemôže mať dvoch kapitánov.

Zaveďte vojenský systém riadenia

Pravidlo číslo jedna: globálny krízový míting každý deň o 05:00 ráno. Pravidlo číslo dva: globálny krízový míting každý deň 23:00 večer. Pravidlo číslo tri: nastavte si hodinky podľa nemeckého času. Vojenský štýl je nevyhnutný na udržanie kontroly a náležitej  disciplíny.

Zostavte si krízový štáb

V čase krízy musí firma konať rýchlo. Potrebuje okamžite  vytvoriť krízový štáb. Ak niektorý z členov   tímu nie je úplne odhodlaný alebo nie je pripravený na tento druh výzvy, netreba čakať na zlepšenie. To nepríde. Týchto ľudí treba vymeniť a nespoliehať sa viac na ich podporu.

Využite externú podporu

Ak firma nemá potrebné koncepčné know-how, netreba strácať čas. Je dôležité rýchlo vyhľadať externú podporu a know-how v oblasti transformácie a krízového riadenia.

Zabezpečte spoľahlivý a dôverný tok informácií

Informácie sa musia šíriť rýchlo ale dôverne. Ak sa tieto informácie prezradia inému zainteresovanému subjektu alebo komukoľvek ďalšiemu v inom ako plánovanom okamihu, môže to viesť ku komunikačnej katastrofe.

Komunikujte, komunikujte, komunikujte

V krízových situáciách je dôležité informovať každú zo zúčastnených strán. Pri prepúšťaní sa treba obrátiť na odbory a informovať zamestnancov. Pri nutnosti odložiť platbu svojmu dodávateľovi, je potrebné ho kontaktovať. V prípade hotových výrobkov na sklade je dobré sa dohodnúť so svojím zákazníkom o doručení skôr a so zľavou, čo generujte hotovosť. A v neposlednom rade komunikovať so svojou bankou, že firma zostavuje krízový plán.

Pri každej komunikácii treba byť transparentný a držať sa profesionálnej integrity.

Nečakajte na perfektné informácie

Perfektné informácie nikdy nebudú v krízovej situácii k dispozícii. Ak sú k dispozícii, nejde o krízovú situáciu. Krízový manažér musí využiť svoje skúsenosti a schopnosť rýchleho rozhodovania, a riskovať. Krízu nezvládne, ak bude čakať na reporting alebo analýzu nákladov 15 dní po skončení mesiaca. Je potrebné pracovať s odhadmi, predpokladmi a na nich zakladať svoje rozhodnutia.

Zastavte sa, zhodnoťte situáciu, konajte. A opäť dookola

Krízový manažér si musí udržať nezaujatý pohľad. Kľúčom k úspechu je „náročné myslenie“, nie (iba) „intenzívna práca“. Kríza je jedinečná situácia, ktorá sa nevyrieši tým, že sa bude pracovať rovnakým spôsobom ako predtým, iba viac.

Autor je partnerom spoločnosti EIM Executive Interim Management, globálneho lídra v poskytovaní riešení v krízových situáciach prostredníctvom interim alebo permanentných seniorných manažérov. Jeho názory sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie TREND.