Problémy, ktoré spustila insolvencia Arcy Capital na finančnom trhu sa objavujú už aj v iných finančných produktoch, napríklad v dlhopisoch a zmenkách. Nespokojní začínajú byť aj klienti niektorých poisťovní na Slovenku, ktorí sú kúpili investičné životné poistenie. Netušili, že ich peniaze poisťovne investujú do rizikových dlhopisov jednej z dcér Arcy Capital Slovakia. Teraz sú prekvapení, že zo svojej investičnej životnej poistky uvidia len časť.

Dve tretiny peňazí v nedohľadne

TRENDu sa ozval nespokojný klient poisťovne Kooperativa, ktorý si kúpil cez jej sprostredkovateľa investičnú životnú poistku v roku 2017. Ku dňu splatnosti poistky mu poisťovňa vyplatila len asi 30 percent z hodnoty jeho investície. Zo 60-tisíc eur dostal len 20- tisíc, pričom finálna hodnota vyplatenej poistky mala byť aj s úrokmi 68- tisíc eur.

Ročný úrok mal byť 4,5 percenta pri štvorročnom investičnom horizonte. Lenže klient netušil, že poisťovňa investovala aj jeho peniaze do dlhopisov Nova Green Finance (NGF), čo je dcéra Arcy Capital. Tá svoje záväzky nespláca už od jari minulého roka.

Podľa oslovených finančných analytikov toto nie je štandardný postup zo strany poisťovne. V prvom rade jej vyčítajú, že investovala príliš rizikovo v rámci produktu investičnej životnej poistky, ktorá nemá byť veľmi riziková.

Bratislavské sídlo spoločností Arca Investments a Arca Capital Slovakia.
Neprehliadnite

Arca Capital len naťahuje čas. Ten hrá proti jej veriteľom

„Nepovažujem za štandardné, ak je veľká časť portfólia umiestnená do cenných papieroch jedného emitenta a to v rámci finančného produktu, ktorý je určený bežnému klientovi,“ tvrdí Pavel Škriniar, expert na financie z Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Podľa neho by v investičnej životnej poistke pre retailového klienta mali byť predovšetkým globálne orientované a dostatočne diverzifikované finančné nástroje. V žiadnom prípade by sa tam nemali nakupovať dlhopisy krajín či firiem s vysokým rizikom či vo finančných problémoch. „Ak sa tam už nejakým nedopatrením nachádzajú, mali by sa čo najrýchlejšie odpredať,“ dodáva P. Škriniar.

To sa zjavne Kooperative nepodarilo, a po spadnutí Arcy Capital Slovakia do reštrukturalizácie jej už ostáva len čakať, či niečo ako zabezpečený veriteľ dostane späť. Ďalšie peniaze preto Kooperativa klientovi sľúbila až keď prebehne ozdravenie dlžníka. Tento proces však môže trvať aj niekoľko rokov.

Slabá informovanosť

Otázne je, či investori vedia, čo všetko sa v investičných životných poistkách skrýva a aké cenné papiere poisťovňa nakúpila. Teoreticky by to vedieť mali.

Poisťovňa má povinnosť pri investičnej životnej poistke zverejňovať informačný materiál, ku ktorému majú klienti prístup. „Tento však nemusí mať, a v praxi ani nemá, takú granularitu, aby obsahoval všetky cenné papiere v portfóliu,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik, riaditeľ Partners Investments. Klient má možnosť vidieť, do čoho investuje iba všeobecne. Vyberá si zo stratégií s názvami konzervatívna, vyvážená či dynamická.

V realite preto bežný klient poisťovne nemá šancu zistiť, čo si kupuje. Väčšinou sa o to ani nezaujíma, a ak by aj chcel podrobnosti, kde sa jeho peniaze investovali, nedostane ich. To priznáva aj náš zdroj, ktorý veril svojmu sprostredkovateľovi z poisťovne a bližšie nezisťoval, kde sa jeho úspory investujú.

Fadi Fardous
Neprehliadnite

Arca Capital nás nepúšťa k potrebným informáciám. Jej vedeniu nedôverujem

Pri finančných produktoch je preto veľmi dôležitá transparentnosť a jednoduchá overiteľnosť údajov. Akonáhle sa niektoré informácie zatajujú, alebo sú prezentované inak, ako sú v prospektoch, signalizuje to budúce problémy pre klienta.

Nášmu zdroju, ktorý nechce byť menovaný, predávala životnú poistku priamo pracovníčka Kooperativy ako VIP klientovi. Podľa neho mu nespomenula, že v rámci investícii ide o rizikový dlhopis Nova Green Finance. Zvyčajne pri investičnej poistke robia poisťovne projekcie výnosu, ktoré prezentujú klientovi, ale investične riziko nesie on a nie poisťovňa. Klient tieto marketingové projekcie bežne berie ako istotu.

Podľa Jozefína Žákovej, riaditeľky Slovenskej asociácia poisťovní, je takýto produkt určený výlučne pre klientov, ktorí sú ochotní znášať investičné riziko. „Výška poistného plnenia je plne závislá od hodnoty osobného účtu poisteného,“ dodáva.

Na druhej strane, aj výnosy z investície putujú na účet klienta. Takže pri investičnom životnom poistení ide naozaj najmä o investíciu a nie o poistenie či nebodaj sporenie ako si niektorí klienti myslia. Riziko na seba berie najmä poistený klient.

Kto vedel o rizikách

Náš zdroj urobil chybu, že sa ani nepýtal, do čoho sa budú jeho úspory investovať. „Dôveroval som im, lebo mám u nich viac produktov. Nevedomky som si tak kúpil dlhopis firmy ako životnú poistku,“ dodáva. Napriek tomu si myslí, že Kooperativa neuveriteľne hazardovala s jeho peniazmi.

„Keď kupovala tieto dlhopisy musela, ako profesionálny predajca, vedieť o týchto rizikách,“ uvažuje poškodený klient. On sám si po sklamaní začal na internete zisťovať informácie o Arce Capital, a pochopil, že to bola riziková firma, do ktorej by nikdy nezainvestoval.

Lenže keď pred štyrmi rokmi Kooperativa dlhopisy NGF kupovala, Arca ešte problémy nemala.Po prevalení jej problémov v júni minulého roka sa Kooperativa snažila zistiť skutočnú cenu dlhopisu NGF, ale nepodarilo sa jej to ani po niekoľkých mesiacoch, vyplýva z odpovede poisťovne (redakcia ju má k dispozícii) na sťažnosť nášho zdroja. Informácie o problémoch však poslala klientovi až začiatkom tohto roka.

Podľa P. Škriniara je chybou, že produkt zlučujúci poistenie a investovanie sa považoval za investovanie a nie za poistenie.

Kto má maslo na hlave

Za zlé investície môžu manažéri poisťovne Kooperativa, ktorí rizikové cenné papiere nakúpili, ich sprostredkovatelia, ktorí ich klientom predali, ale aj samotní poistenci, pretože si nepreštudovali, čo v balíčku investičného životného poistenia kupujú. Za zlyhanú investíciu zodpovedá aj emitent, teda dcéra Arcy Capital.

Kooperativa tvrdí, že investičné životné poistenie patrí medzi druh poistenia, kde potenciálne riziko platobnej neschopnosti emitenta a s tým spojené riziko nevyplatenia akéhokoľvek poistného plnenia z poistnej zmluvy znáša poistník aj poistený. Lenže klient znáša riziko investovania a poisťovňa len riziko úmrtia poisteného.

„Uvedené informácie sú súčasťou poistných podmienok, ako aj predzmluvnej a zmluvnej dokumentácie. Tento typ investičného produktu zahŕňa aj krytie pre prípad smrti poisteného, kde by riziko znášala naša poisťovňa,“ dodáva Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa Kooperativy.

Kooperativa
Zdroj: Shutterstock

Istú mieru zodpovednosti však poisťovňa priznáva, pretože svojim klientom kvôli zmierneniu dopadov vzniknutej situácie, ktorú spôsobila Arca Capital, nad rámec svojich zmluvných povinností, vyplatila určité finančné prostriedky z nominálnej hodnoty dlhopisu ku dňu jeho splatnosti. Takto zmiernila negatívny dopad na klienta.

„V prípade, ak v procese reštrukturalizácie alebo konkurzu ručiteľa poisťovňa získa finančné prostriedky, tieto použije na uspokojenie nárokov svojich klientov z predmetného poistenia,“ dodáva S.Nosková Illášová.

Podľa nášho zdroja Kooperativa vyplatí asi 80 percent vkladov klientom zo svojich peňazí ešte pred reštrukturalizáciou, aby ich aspoň čiastočne uspokojila. Jemu poisťovňa vyplatila niečo vyše 20-tisíc eur, hoci jeho poistka mala v čase dožitia hodnotu len necelých 12-tisíc eur.

Zlepšenie dozoru

Podľa odborníkov má maslo na hlave predovšetkým Kooperativa, pretože za kvalitu produktov v prvom rade zodpovedá ich poskytovateľ, teda finančná inštitúcia.

„Sprostredkovateľ môže predávať iba to, čo má v ponuke. Problém vzniká, ak je jeho ponuka príliš úzka, nebodaj pozostáva iba z jedného produktu. Vtedy na výber nemá. Za rozsah jeho ponuky zodpovedá spoločnosť, s ktorou spolupracuje,“ dodáva P.Škriniar.

V NTC sa konala schôdza veriteľov Arcy.
Neprehliadnite

Arca Capital Slovakia dlhuje 350 miliónov eur skoro siedmim tisíckam investorom

Napokon čiastočnú zodpovednosť nad krachom Arcy Capital môže niesť aj Národná banka Slovenska. Aspoň tak to naznačuje Kooperativa.

„Existuje priestor na zlepšenie zo strany dohľadu nad trhom cenných papierov, z ktorého strany malo prísť upozornenie na možné problémy ohľadne Arcy ešte predtým, ako tá požiadala o ochranu pred veriteľmi,“ tvrdí S. Nosková Illášová.

Centrálna banka síce robí dozor nad finančným trhom, ale v prípade firemných cenných papierov len formálne schvaľuje prospekt emitenta a neskúma jeho rizikovosť.

Ako sa dostať k peniazom

Náš zdroj sa na nedostatočné vyplatenie životnej poistky sťažoval aj Kooperative. Tá ho v odpovedi odbila s argumentom, že riziko investovania je aj na ňom. Ak by sa chcel domôcť vyššieho plnenia, môže to skúsiť aj na súde.

Tam by však musel dokazovať, že ho predajca poistky zavádzal. To by sa malo zistiť z investičného dotazníka, ktorý sa bežne pri predaji týchto poistných produktov robí. Pri ňom sa zisťuje, či klient rozumie riziku spojenému s poistkou. Ak tento dotazník podpísal, tak šanca na úspech je minimálna. Kooperativa navyše v odpovedi na sťažnosť nášho zdroja uvádza, že v dotazníku ho na riziká investovania upozornila, a preto sťažnosť označila za neodvôvodnenú.

„Vyššie plnenie súdnou cestou asi možné nie je. Do úvahy však pripadá možnosť preveriť proces predaja produktu, či boli dodržané všetky legislatívne požiadavky s ním súvisiace,“ myslí si P. Škriniar.

Podobný názor má aj J. Žákova, keď hovorí, že v prípade sporov z „investičných poistení“ bude musieť aj súd vychádzať z typu zmluvy, ktorá neobsahuje garanciu výnosu.

Náš zdroj zrejme nebude jediný poškodený investor v rámci Kooperativy. Koľkých klientov sa týka táto kauza a v akom objeme nebudú vyplatené životné poistky sme sa však od poisťovne nedozvedeli. „Na túto otázku nebudeme odpovedať,“ napísala hovorkyňa. Podobne reagovali aj iné oslovené poisťovne. J.Žáková prezradila len to, že sťažnosti klientov na životné poisťovne v súvislosti s Arcou Capital sa množia, ale sú len v jednotkách prípadov.

Podľa informácii TRENDu z veriteľského prostredia má Kooperativa v Arce zainvestovaných okolo päť miliónov eur. Poškodený klient zase tvrdí, že ide až o desiatky miliónov eur. Samotná poisťovňa presnú sumu nechcela špecifikovať.

Podľa nášho zdroja, Kooperativa teraz zvolila vyčkávaciu taktiku. Ak sa jej ozvú viacerí klienti, prípadne sa na ňu zosypú hromadné žaloby, bude ku klientom ústretovejšia.