V otázke uvádzate, že spoločnosť ako zamestnávateľ navrhla zamestnancovi, aby podal výpoveď z dôvodu, že podľa lekárskeho posudku nie je zdravotne spôsobilý na výkon doterajšej práce. Zároveň uvádzate odkaz na ustanovenie § 60 ods. 1 Zákonníka práce. Ustanovenie § 60 ods. 1 Zákonníka práce však upravuje dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorú uzatvárajú zamestnávateľ a zamestnanec.

V prípade výpovede zo strany zamestnanca, zamestnávateľ nesmie zamestnanca nijakým spôsobom nútiť k tomu, aby výpoveď podal. Rozhodnutie zamestnanca podať výpoveď musí vychádzať z jeho slobodného rozhodnutia.

Potrebujete radu odborníka?

Položte otázku našim poradcom cez formulár alebo si pozrite všetky otázky v sekcii Poradna.TREND.sk

Pokiaľ ide o dohodu o skončení pracovného pomeru, zamestnávateľ môže zamestnancovi navrhnúť uzatvorenie takejto dohody. Dohoda o skončení pracovného pomeru sa uzatvára písomne. Ak sa dohoda uzatvára z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, musí byť v dohode tento dôvod uvedený.

Ak zamestnanec odmietne uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako končí pracovný pomer kvôli zdravotnej nespôsobilosti?
 
Ako končí pracovný pomer kvôli zdravotnej nespôsobilosti?
 
Ako končí pracovný pomer kvôli zdravotnej nespôsobilosti?
 
Ako končí pracovný pomer kvôli zdravotnej nespôsobilosti?