Tento fond od roku 1999 investoval do malých a stredných podnikov na oboch stranách bývalého Česko-Slovenska už viac ako sto miliónov eur. „Na Slovensku máte euro a náš fond je denominovaný v eurách, čo je určitá výhoda. Česko má zas väčšiu históriu spracovateľského priemyslu,“ menuje po chvíli premýšľania aspoň nejaké rozdiely J. Tauber.

Podnikanie je ale podľa jeho slov v oboch krajinách rovnaké a malé a stredné podniky, či už české, alebo slovenské, robia tie isté chyby. Podobne ako on to vidí mnoho ďalších ľudí venujúcich sa investovaniu, podpore podnikateľského prostredia alebo podpore startupov.

Redakcia TREND.sk oslovila viacerých odborníkov z odboru z Českej republiky aj zo Slovenska. Prečítajte si postrehy, aké podľa nich chyby robia firmy a startupy pri podnikaní a jeho rozbiehaní.

Viktor Mikulášek

CEO v spoločnosti Launcher – skupina podnikateľov a investorov venujúcich sa podpore startupov

„Častú chybu vidíme v slabej sebaprezentácii a schopnosti predávať tak myšlienku, ako aj samostatný produkt. Vo všeobecnosti platí, že v tomto regióne je jednoduchšie niečo vytvoriť a naprogramovať, ako to potom predať,“ hovorí.

Dodáva pritom, že táto situácia platí najmä pre zahraničné trhy, kde sa problém znásobuje nedostatkom skúseností, referencii, partnerov, znalosti zákazníkov a špecifík lokálneho trhu, v neposlednom rade aj jazykov.

Pri zakladaní firmy sa často robia chyby už pri zostavovaní samotného tímu, prípadne výbere partnerov. Budovanie spoločnosti a biznisu je veľmi dynamický proces, do ktorého ľudia vstupujú s rôznou motiváciou, ktorá sa časom mení. To sa niekedy ťažko manažuje a napráva, ak je to od začiatku nastavené nesprávne,“ myslí si.

Vo všeobecnosti sa potom podľa neho mnohým lokálnym startupom vytýka absencia globálnych ambícií. Vidí tiež nedostatočné zameranie sa na správne ciele a biznis, slabú výdrž a nedostatok skúseností.

„Pri zakladaní startupu si treba uvedomiť, že je to v prvom rade drina a treba byť pripravený obetovať veľa osobného úsilia a času,“ dodáva.

Jan Tauber

Managing partner vo venture capital spoločnosti Genesis Capital

Základným problémom je predať sa. Môžete mať o podnikaní pekné predstavy. Ale na reálnu predstavu potrebujete detailnú znalosť trhu a musíte vedieť, komu a kam presne predávate,“ hovorí.

Dodáva pritom, že podnikatelia sú často zlými obchodníkmi s príliš malou podporou obchodu a marketingu. Podceňujú tak naše firmy trh, na ktorom pôsobia? „Nie je to podceňovanie. Proste to neodhadnú,“ myslí si.

Pri výbere, do ktorých firiem bude fond investovať, si okrem potenciálu rastu v oblasti tržieb a ziskovosti všíma hlavne ich manažment. „Dobrý manažment je základ. Úplný základ,“ tvrdí. V prípade, že sa po investovaní do spoločnosti ukážu riadiaci ľudia ako nedostatoční, je potrebné manažment čo najskôr vymeniť.

Petr Biskup

V spoločnosti IBM má na starosti vytváranie spolupráce so startupmi zo Slovenskej a Českej republiky

 „Najzákladnejšou chybou je marketingová analýza a analýza trhu,“ hovorí. „Potrebné je viac sa zamýšľať nad tým, či už tu nejaký trh existuje, alebo ho ja vytváram. V druhom prípade je cesta zložitejšia a tiež investori sa na vás budú pozerať cez prsty, kvôli riziku.“

Snom P. Bikupa je vybudovať z Česko-Slovenska ďalšie Silicon Valley. Potenciál podľa neho naše firmy majú, rovnako tak aj dobré a inovatívne nápady. Často však nepoznajú svojich zákazníkov.

 „Nevedia presne, koho chcú osloviť. To nie je len problém startupov, ale aj veľkých korporácií. Kto je pre mňa koncovým zákazníkom a ako ho plánujem osloviť?,“ je otázka, ktorú by si mali podnikatelia medzi prvými.

„Určite by som odporúčal každému startupistovi, aby nenechával všetko na seba, nerobil one man show. Keď som introvert, nikdy nebudem robiť vynikajúce prezentácie. Investorov by som tak nikdy nepresvedčil a radšej dám nejaké malé percentá vo firme niekomu, kto to vie. One man show je cesta do pekiel,“ hovorí.

Andrej Kiska

Fond Credo Ventures investujúci do mladých firiem s globálnym potenciálom v regióne strednej Európy

Ďalšou z dôležitejších vecí, nad ktorými by mali mladé firmy rozmýšľať, je reálne využitie ich produktu. „Najpodstatnejšie je, aby produkt a startup riešili reálny problém, ktorý ľudia pociťujú,“ povedal v rozhovore pre TREND.

„Keď sa ráno zobudím a poviem si, že založím startup, ktorý bude rozvážať boxerky po Bratislave, musím sa zamyslieť: Majú chlapi v Bratislave málo boxeriek? Musím ich roznášať domov, sú príliš leniví nakupovať? Čím lepšie zakladateľ pozná prostredie, tým je väčšia šanca, že rieši konkrétny problém, ktorý pociťuje nielen on, ale aj ľudia v zahraničí,“ myslí si.

Potrebu dostatočných znalostí trhu z pohľadu potrieb potenciálnych zákazníkov doplňuje aj marketing – konkrétne otázka, ako ich osloviť. „Mnohokrát startupy nemajú premyslené, ako chcú produkt na trh dostať,“ hovorí ďalej.

Táto situácia nemusí byť taký veľký problém, jadro firmy musí byť schopné vyvíjať produkt. „Často na predaj nie je hlavný tím ani kompetentný a musí si najať kvalitných obchodníkov so skúsenosťami,“ myslí si A. Kiska.