Dôchodok je téma, ktorá sa dotýka každého jedného z nás. Napriek tomu sa jej mnohí vyhýbajú poriadnym oblúkom. Predovšetkým mladí ľudia. Niektorí si povedia, že na riešenie takého niečoho ešte majú čas a iní to vidia ako ďalekú budúcnosť, ktorou sa vôbec nechcú zaťažovať. Je to ale obrovská chyba.

Ružová budúcnosť len s vlastným pričinením

V otázkach dôchodku je potrebné myslieť na roky dopredu a začať sa naň pripravovať už v mladosti. Dôchodkový systém na Slovensku je v súčasnosti dlhodobo neudržateľný. O tom svedčí aj fakt, že podlieha zmenám s príchodom každej jednej novej vlády. Preto je lepšie myslieť na dôstojnú starobu skôr, než naozaj príde.

Ani analytici neprognózujú slovenským dôchodcom práve ružovú budúcnosť. Jedným zo spôsobov, ako si zabezpečiť finančne dobrý dôchodok, je sporiť si naň. Človek si takto dokáže prilepšiť dôchodok o desiatky až o stovky eur. Ak by sme hovorili v percentách, tak prilepšenie sa vie vyšplhať až o 50 percent v porovnaní s aktuálnou výškou dôchodku.

Človek sa tak ľahšie vyhne nepríjemnostiam po zistení, že dôchodok, ktorý mu v čase odchodu do dôchodku vypočíta Sociálna poisťovňa mu ledva stačí na nájom, energie či zaplatenie ostatných účtov a splatenie finančných záväzkov, ktoré sa nekončia ani s odchodom do penzie.

Platí, že pre mladých je risk zisk

Na to, aby sa človek v budúcnosti na dôchodku neocitol v nelichotivej situácii, môže už dnes poslúžiť založenie doplnkového dôchodkového sporenia. Dôležité je uvedomiť si, že čím mladší človek vstúpi do tretieho piliera, tým väčší môže byť napokon jeho výnos.

Treba však zvoliť dobrú investičnú stratégiu. S tou poradia odborníci. V skratke však platí, že na začiatku treba viac „zariskovať“, aby s blížiacim sa dôchodkom neskôr mohli byť nasporené financie stabilné a plne k dispozícii.

Doplnkové dôchodkové sporenie je v súčasnosti atraktívne a efektívne najmä pre ľudí vo veku 25 až 35 rokov. Práve v tomto období života si podľa údajov z DDS Tatra banky zakladá sporenie na dôchodok najviac ľudí.

Pri sporení na dôchodok je optimálne začať si sporiť pri nástupe do prvého zamestnania. Platí to pre ľudí, ktorým prispieva aj zamestnávateľ aj pre tých, ktorí si sporia iba individuálne. Práve individuálni sporitelia tvoria väčšinu nových klientov DDS Tatra banky

Naopak najmenej na dôchodok myslia mladí vo veku 20 až 25 rokov. Odborníci sa zhodujú, že v tomto smere by prospela väčšia finančná osveta a zvyšovanie finančnej gramotnosti medzi mladými. Ideálne už počas stredoškolského či vysokoškolského štúdia. To by im následne mohlo pomôcť v oblasti financií myslieť lepšie, zdravo a racionálne.

Zaujímavé je, že sporitelia sa v treťom pilieri podieľajú aj na ziskoch najväčších globálnych spoločností, akými sú napríklad Google, Facebook alebo Amazon. Okrem toho DDS fondy prinášajú atraktívne zhodnotenie, keď sa trhom darí. Napríklad v Tatra banke dynamické fondy, ktoré sú určené pre mladších klientov, dosiahli za posledný rok rekordné zhodnotenie až 20 percent.

Radšej byť mimo krutej reality

Dáta Sociálnej poisťovne ukazujú smutnú slovenskú realitu. Viac ako 55 percent dôchodcov má starobný dôchodok nižší ako 415 eur. Po desiatkach odpracovaných rokov je to dosť málo.

Aj preto je dôležité venovať sa téme dôchodku už s prvým zamestnaním a začať si sporiť. Keď sa k nízkej sume od Sociálnej poisťovne pripočítajú peniaze, o ktoré sa človek pričinil sám, dostane sa do oveľa priaznivejšej situácie. Na dôchodku si nebude musieť lámať hlavu s tým, prečo pre seba neurobil niečo viac v čase, keď ešte mohol.

Napríklad v DDS Tatra banky dnes evidujú viac ako 250-tisíc klientov, ktorí na svoj dôchodok už myslia a uvedomujú si vážnosť situácie. Vedia, že dôchodok od štátu nebude celkom podľa ich predstáv a že o pár rokov dokonca môže byť s dôchodkami na Slovensku ešte horšie ako je tomu v súčasnosti. Našťastie existujú spôsoby, vďaka ktorým sa svojich obáv o dôchodok môžu pokojne zbaviť. Jedným z nich je už spomínané sporenie, a teda tretí pilier.

Výpočty nepustia, smelo do sporenia

Prostredníctvom včas uzatvoreného sporenia na dôchodok v rámci tretieho piliera je možné vybudovať dostatočnú finančnú rezervu na starobu a vyhnúť sa finančnej tiesni. Že vám sa to nestane? Vypočítajte si výšku svojho dôchodku a zistite, aká je pravda.

DDS Tatra banky vytvorila originálnu a jednoduchú kalkulačku na výpočet dôchodku. Zohľadňuje v nej sumu, ktorú dôchodca dostane zo Sociálnej poisťovne, respektíve od štátu a aj sumy, o ktoré sa pričinil sám v rámci druhého a tretieho piliera. Vďaka kalkulačke si vie každý vypočítať svoj budúci odhadovaný dôchodok. 

Príprava na dôchodok je dôležitá

Pri uvažovaní o budúcnosti, a teda aj o dôchodku, si treba uvedomiť aj jeden neodvrátiteľný fakt. Ceny, ktoré dnes poznáme, budú dávno starou dobrou dobou, na ktorú budeme už len spomínať. S postupom času svet pôjde dopredu, všetko bude drahšie a za rovnaký objem peňazí si budeme môcť dovoliť oveľa menej než si môžeme dovoliť dnes.

Z tohto uhla pohľadu je sporenie na dôchodok ešte potrebnejšie. Možnosť sporiť si na dôchodok ponúka aj DDS Tatra banky. Jej produkt Comfort life zohľadňuje vek klienta, čo znamená, že na začiatku sporenia investuje peniaze s dôrazom na výnos a v závere s dôrazom na stabilitu peňazí. A to je tá najlepšia investičná stratégia pre budúceho dôchodcu. Čím skôr človek začne myslieť na svoju starobu, tým ju môže prežiť finančne dôstojnejšie.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.