1. Komu môžete prispieť a dokedy

Zoznam prijímateľov 2 % respektíve 3 % je uvedený na portáli finančnej správy.

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ už urobil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti môžu darovať podiel dane do 30. apríla.

2. Potrebné tlačivá

Zamestnanec musí predložiť daňovému úradu podľa miesta svojho trvalého bydliska vyplnené tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2 percentá alebo 3 percentá zaplatenej dane. Ide len o odporúčaný vzor, preto zamestnanec môže použiť aj vlastné tlačivo vyhlásenia, ktoré ale musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom. Údaje o vybratom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

K nemu musíte priložiť aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie vystaví zamestnancovi jeho zamestnávateľ. Musí však o to požiadať.

3. Ako vyplniť vyhlásenie

Na riadok 1 zapíšete svoje rodné číslo. Do I. oddielu - Údaje o daňovníkovi zapíšete svoje meno, adresu. Nezabudnite na telefónne číslo, aby vás daniari mohli kontaktovať, ak by ste v tlačive niečo vypísali nesprávne. Na riadok 12 uvediete zaplatenú daň z príjmu. Ide o sumu z riadka 3 potvrdenia o zaplatení dane (daň znížená o daňový bonus). Na riadok 13 sa zapíše vypočítaná 2 % daň (zaokrúhlená nadol na eurocenty, najmenej 3 eurá). Na riadok 14 treba uviesť dátum zaplatenia dane. Do II. oddielu uvediete údaje o prijímateľovi podielu vašej dane. Podpíšete sa a uvediete dátum.

4. Kto môže darovať 3 %

3 % môže darovať zamestnanec, ktorý vlani vykonával dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia.

5. Chyba vo vyhlásení

Zamestnanec môže darovať najmenej najmenej 3 eurá. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného subjektu.

Ak sa však pri vypisovaní vyhlásenia pomýlite, správca dane vás vyzve, aby ste chybu opravili. Ak ju v určenej lehote neodstránite, podiel zaplatenej dane daniari nepoukážu. 

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V  tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.