Daňové priznanie

Daň už nemajú v kompetencii samosprávne kraje. Dosiaľ sa muselo daňové priznanie podávať na daňový úrad podľa miesta evidencie auta. Od januára sa podáva priznanie podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb. To zjednoduší situáciu najmä tým podnikateľom, ktorí mali viac áut a tie mali zaregistrované v rôznych krajoch. Museli tak podávať daňové priznania na rôzne daňové úrady.

Podnikateľ, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, podá podľa novely zákona za všetky evidované motorové vozidlá jedno daňové priznanie a to tam, kde má trvalý pobyt alebo sídlo. 

Zmena účtu

V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti dochádza aj k zmene účtu pre platenie dane. Všetky platby pre daň z motorových vozidiel pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet v Štátnej pokladnici. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180).

Finančná správa informovala, že kým doteraz bolo 6-miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163.

Netreba zabudnúť na to, že od 1. februára 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho podnikateľ vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli finančnej správy v časti platenie daní.