Kreditná karta

 • Prekročenie bezúročného obdobia: Aj keď banky lákajú na výhodné bezúročné obdobie (40 až 55 dní), po ich prekročení je dlžná suma úročená sadzbou 17 až 21 percent, čo je už pomerne drahý úver, najmä ak sa klient ocitne v situácii, keď celú dlžnú sumu nedokáže splatiť naraz a úver pred sebou tlačí celé mesiace.
 • Výraznejšie míňanie: Ak má klient finančnú rezervu na kreditnej karte, má tendenciu viac míňať a to aj za cenu zadĺženia sa.
 • Drahé výbery hotovosti z bankomatu: Výhodné bezúročné obdobie sa spravidla nevzťahuje na výbery hotovosti, takto použité peniaze banka úročí okamžite. Nehovoriac o tom, že výbery hotovosti z kreditnej karty sú výrazne drahšie ako výbery z debetnej karty vydanej k bežnému účtu.

Investičné životné poistenie

 • Čakacie doby: Klienti si často neuvedomujú, že poistná ochrana sa na nich v plnom rozsahu nevzťahuje automaticky od podpisu zmluvy. Poisťovne sa totiž chránia pred situáciami, keď lekár pozdrží vydanie nálezu práve s cieľom umožniť klientovi poistiť sa. V poistných zmluvách existujú takzvané čakacie doby, spravidla 3 až 6 mesiacov. Pokiaľ počas nich klient ochorie, od poisťovne nedostane nič. To sa však netýka úrazov, kde si poisťovne čakacie doby neuplatňujú.
 • Výluky: Pri čítaní všeobecných poistných podmienok je dôležité upriamiť pozornosť na takzvané výluky, teda choroby a situácie, na ktoré sa poistné plnenie nevzťahuje. Typickým príkladom je HIV. Ak ho klient získa pri transfúzii krvi, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie, ak však ochorie na smrteľnú chorobu v dôsledku vlastného nezodpovedného správania sa, nedostane ani euro. Pomerne často nevyplatia alebo skrátia poisťovne plnenie, keď dôjde k úrazu pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Medzi výluky často patria udalosti, ktoré vznikli v dôsledku účasti klienta na vojnových konfliktoch či jeho výletu do krajiny, kde ministerstvo zahraničia neodporúča vycestovať.
 • Vysoké predplatené poplatky: Pri investičnom životnom poistení netreba zabúdať na poplatky, ktoré sú pri väčšine produktov predplácané. Klient má síce pocit, že prvé dva roky platí aj sporiacu časť, ale jeho peniaze sa na investičnom účte objavia až po zaplatení poplatkov, teda po približne dvoch rokoch. Aj preto TREND.sk pravidelne upozorňuje, že investičné životné poistenie nie je, aj napriek svojmu názvu, vhodné na investovanie.
 • Obmedzená dostupnosť investovaných peňazí: Peniaze, ktoré klient investuje, sú síce jeho, ale dostane sa k nim zložitejšie ako v prípade priameho investovanie cez podielové fondy.

Hypotéka

 • Zmeny v zmluvných podmienkach: Môže ísť o zdanlivo drobnú zmenu, ktorú potrebuje klient realizovať, ale sadzobníky a obchodné podmienky nepustia a spotrebiteľ môže byť veľmi rýchlo ľahší o pár stoviek eur. Aj preto je dôležité zaujímať sa pred podpisom zmluvy aj o takéto položky v cenníkoch.
 • Predčasné splatenie: Ak klient zvažuje, že k mesačnej splátke hypotéky občas prihodí aj nejaké euro navyše, mal by sa vopred zaujímať, ako rieši jeho banka práve predčasné splatenie. Aj keď to niektoré banky za určitých podmienok umožňujú, netreba zabúdať, že banky vo všeobecnosti doslova trestajú predčasné splatenie úveru, pričom si od klienta za takýto úkon vypýtajú 4 či 5 percent z predčasne splatenej sumy.

Garantované a zaistené investície

 • Nie je garancia ako garancia: Ako nedávno upozornila Česká národná banka, stáva sa, že garancia nie je právne záväzná a vychádza iba zo spôsobu investovania, pričom riziko naďalej znáša investor - teda spotrebiteľ. 

Termínované vklady

 • Strata úroku: V marketingových materiáloch si občas môžeme prečítať, že pri predčasnom výbere dostane klient plnú vloženú sumu, čo je síce pravda, ale hlavne to znamená, že príde o celý úrok. Hoci by klient mal dodržiavať zvolenú splatnosť termínovaného vkladu, občas jednoducho nemá na výber. Pri porovnávaní terminovaných vkladov je preto dôležité zistiť, či je sankciou za predčasné ukončenie strata celého úroku alebo len jeho časti.

Štátom podporované sporenie

 • (Ne)dobrovoľný druhý pilier – Ani o peniazoch z dobrovoľného sporenia nerozhoduje sám sporiteľ. Od začiatku roka si síce môžu Slováci okrem povinných odvodov posielať do DSS-iek aj dobrovoľné príspevky s daňovým zvýhodnením vo výške do 2 percentá hrubej mzdy, ale pri ich použití nebudú mať celkom voľnú riku. Všetky prostriedky z druhého piliera totiž môžu byť použité iba v súlade s legislatívnymi pravidlami a ich súčasný návrh je pomerne prísny. Takzvaný programový výber, teda stav, keď si sporiteľ časť peňazí vyberie v hotovosti pri odchode do dôchodku, zasiahne iba malú skupinu penzistov. Podľa návrhu anuitnej novely bude mať nárok na programový výber len ten dôchodca, ktorého doživotná renta dosiahne štvornásobok životného minima, pričom dnes takú penziu nemajú ani 2 percentá populácie.
 • Tretí pilier už len v dôchodku. Vďaka novým pravidlá získalo opätovne daňovú podporu aj sporenie v treťom pilieri, sporiteľ si môže od daňového základu odpočítať vlastné príspevky do DDS-iek maximálne do sumy 180 eur ročne. Nové pravidlá však znamenajú, že doplnkový dôchodok sa bude vyplácať až pri odchode do riadneho alebo predčasného dôchodku, alebo pri dovŕšení 62 rokov. Sporiteľ zároveň bude môcť raz za 10 rokov realizovať predčasný, prvý krát až po 10 rokoch sporenia. Predčasne si bude môcť vybrať len svoje príspevky, ale nie príspevky zamestnávateľa, pričom zmluva ostane zachovaná. Novela zákona zároveň ruší doteraz známe odstupné s 20-percentnou sankciou. 

Nabudúce v seriáli Finančná sebaobrana: 10 darčekov, ktorými rozplačete Ježiška.

Prečítajte si všetky vydania seriálu a objednajte si RSS odber tu.