V tomto článku si povieme všetko, čo by ste mali o zlate a investovaní do neho vedieť a ako na zlato očami investora pozerať.

Prečo je zlato medzi investormi populárne?

Zlato bolo po stáročia používané ako platidlo. Postupne bolo využívané v podobe zlatých mincí, neskôr slúžilo ako podkladové aktívum hlavných svetových mien. Napríklad hodnota amerického dolára bola v určitom pomere pevne viazaná na hodnotu zlata a v tomto pomere bola za zlato zameniteľná.

Zlata je konečné množstvo

Dnes už táto pevná väzba medzi svetovými menami a zlatom neexistuje a cena medzi zlatom a svetovými menami prechádza neustálym vývojom. Prakticky všetky svetové meny sú inflačné – centrálne banky "tlačia" nové peniaze a ich objem v ekonomike rastie. Množstvo zlata na Zemi je však považované za obmedzené. Hoci stále prebieha ťažba nového zlata v baniach po celom svete, očakáva sa, že zásoby budú raz vyčerpané, zatiaľ čo dopyt po zlate bude naďalej existovať. Z dôvodu obmedzenej ponuky a teoreticky neobmedzeného dopytu možno očakávať, že cena zlata dlhodobo porastie. Práve tento fakt robí zo zlata ideálny investičný nástroj.

Aktívny dopyt naprieč odbormi

Hlavnú časť svetového dopytu po zlate tvorí v súčasnosti šperkárstvo. Pre dekoráciu a vyjadrenie spoločenského postavenia je zlato vďaka svojmu vzhľadu ľudstvom využívané od nepamäti. Nie je prekvapením, že aj dnes je tento spôsob využitia zlata dominantný, hoci hlavný podiel dopytu v tomto smere dnes tvoria ázijské krajiny.

Až na druhom mieste je dopyt po fyzickom zlate za účelom investície – teda za účelom výroby alebo nákupu zlatých mincí, medailí a tehál. Zlato sa ale využíva aj v kozmetike, zubnom priemysle a vďaka vodivosti je využívané aj v elektronike.

Cena zlata dlhodobo rastie, vyvažuje rizikové investície

Zlato je jedným z najstarších finančných aktív. Pomerne detailne bol preto študovaný vývoj jeho ceny za rôznych ekonomických situácií. Tým sa pre investorov stáva menej rizikové, je predvídateľné. Z toho dôvodu pre väčšinu investorov slúži na diverzifikáciu portfólia a zaistenie proti stratám najmä v čase krízy. Počas neistoty na svetových trhoch totiž cena zlata spravidla rastie.

Formy investície do zlata

Investícia do zlata dnes už zďaleka nepredstavuje len obstaranie kovového odliatku, existuje hneď niekoľko ďalších spôsobov, ako do zlata investovať. Každý spôsob má svoje výhody i negatíva.

Fyzicky vlastnené investičné zlato

Väčšina investorov, ktorí ešte nemajú s investovaním do zlata skúsenosti, si predstavuje pod pojmom investovania do zlata práve fyzický nákup tohto cenného kovu, či už ide o mince, medaily, či tehličky.

Realita je však taká, že najmä v prípade malých a stredných investorov má investícia priamo do zlata vo fyzickej podobe mnoho nevýhod. V prvom rade výrobcovia a predajcovia mincí a tehál do ceny premietajú aj svoje výrobné náklady a obchodnú maržu, cena výrobkov tak často neodráža cenu zlata, priplácate aj za samotný výrobok. Z pohľadu investície do zlata ako komodity ide o nevýhodný krok.

Nákladné je aj samotné skladovanie fyzického zlata. Väčšie množstvo kovu je vhodné skladovať v bezpečnostnej schránke v banke, čo však vyvoláva náklady, ktoré je nutné pri investovaní do zlata zohľadniť.

Problematický môže byť i predaj fyzického zlata, najmä ak predávate v ťaživej situácii, môže byť ťažké zlato rýchlo predať za trhovú hodnotu, na predaj sa navyše môžu viazať náklady na inzerciu či dopravu. Realitou je aj nedôvera kupujúcich a nevyhnutné overenie pravosti zlata pri týchto predajoch.

Výhodou je naopak to, že zlato fyzicky vlastníte, v prípade nebývalej finančnej krízy by sa pravdepodobne fyzické vlastníctvo kovu ukázalo ako veľmi prezieravý krok.

CFD kontrakty

CFD kontrakty presne kopírujú cenu zlata na finančných trhoch. Bez nutnosti zlato fyzicky vlastniť a skladovať môžete zarábať na raste jeho hodnoty či špekulovať na pokles ceny. CFD predstavujú spôsob, ako do zlata pomerne jednoducho investovať, a to aj v malých čiastkach. Žiadny cenný kov ale reálne nevlastníte.

Akcie firiem z odboru

Ďalším veľmi obľúbeným spôsobom investovania do zlata je nákup akcií firiem z odboru. Najčastejšie ide o firmy, ktoré zlato ťažia a predávajú. Hodnota týchto firiem logicky kolíše s cenou zlata. Pretože náklady na ťažbu sú pomerne stále, vo chvíli, kedy cena zlata vzrastie, dosahujú ťažobné firmy veľkých ziskov.

Hoci v tomto prípade nevlastníte fyzické zlato, stávate sa majiteľom malej časti konkrétnej spoločnosti, okrem kapitálového zhodnotenia tak často máte nárok aj na dividendu - teda v podstate podiel na zisku spoločnosti. Výhodou je, že verejne obchodovateľné akcie firiem veľmi ľahko kúpite aj predáte.

ETF fondy

ETF fondy predstavujú ďalší nepriamy spôsob investície do zlata, keď zlato síce fyzicky nevlastníte, avšak vlastníte aktívum naviazané na cenu kovu. ETF fondov existuje celý rad, hoci ich hodnota je naviazaná na zlato, môže ísť o rôzne spôsoby.

Niektoré ETF fondy môžu sami nakupovať fyzické zlato. Iné vlastnia akcie ťažobných firiem. Preverte si preto, aké aktíva daný fond vlastní a aká je jeho stratégia. Aj v prípade ETF fondov je výhodou vysoká likvidita titulu.

Ako najľahšie investovať do zlata?

Ak chcete začať investovať do zlata, vhodným spôsobom je investovanie na finančných trhoch prostredníctvom tzv. online brokera. Ten má dnes podobu internetovej či mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej na trhoch dávate pokyny k nákupu alebo predaju určitého aktíva – či už ide o CFD kontrakty, ETF, alebo jednotlivé akciové tituly.

Založenie účtu u brokera je otázkou niekoľkých minút, zvyčajne je zadarmo. Brokerov je v Slovenskej republike celý rad, prejdite si teda ich porovnanie a vyberte si toho najlepšieho podľa svojich potrieb. Najčastejšie sa líšia počtom ponúkaných finančných inštrumentov a výškou poplatkov.