Slovensko má dosť elektriny. Aby mohlo svietiť, potrebuje aj rovnováhu v prenosovej sieti. Inak bude tma.

To, či spotrebiteľ rozsvieti svetlo, závisí od toho, či je v sieti správna frekvencia. Tú treba udržiavať, inak sa systém zrúti. Cena za to pôjde nahor. O koľko, to spotrebiteľ zistí čoskoro.

Nezávisí to totiž od strážcu stability, teda Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, ale od poskytovateľov tzv. podporných služieb. Pre nich je ich poskytovanie nákladom obetovanej príležitosti, ktorý s rastúcou cenou energie rastie.

Je to však cena za stabilitu siete. Aká je dôležitá, to Európa zistila začiatkom roka 2021, kedy sa takmer ponorila do tmy.

Elektrická rozvodňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Stupave
Neprehliadnite

Cena za stabilitu elektrickej siete poriadne vzrastie, nevyhneme sa tomu