Od januára 2017 je spoločnosť ECL SK v likvidácii, čo znamená, že zamýšľaný predaj 100% akcií zahŕňa zvyšky viacerých prebiehajúcich konaní na Slovensku. Všetky dlhy sú vymáhané, okrem pohľadávok voči bývalému konateľovi.

Uvedené konania zahŕňajú
- dve občianskoprávne konania (žaloba a vzájomná žaloba)
- správne konanie (orgány sociálneho zabezpečenia, federálne daňové orgány)
- účasť ako poškodeného v trestnom konaní proti bývalému manažérovi

Záujemcovia o ďalšie informácie o spoločnosti ECL SK za účelom predloženia predbežnej nezáväznej ponuky na kúpu 100 % podielu spoločnosti OmegaTelos môžu požiadať o ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected] do 29. januára 2023.

Termín na predloženia predbežných nezáväzných ponúk na kúpu 100% podielu v spoločnosti ECL SK je 1. február 2023.