Počet reálne odpracovaných hodín klesol pre pandémiu koronavírusu v druhom štvrťroku 2020 ešte viac, než sa pôvodne očakávalo. Došlo k 14-percentnému poklesu, v máji sa pritom hovorilo o 10,7 percenta. Odhalila to štúdia, ktorú publikovala Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization, ILO), spadajúca pod OSN.

Pre lepšiu predstavu,14-percentný pokles odrobených hodín znamená ekvivalent zrušenia 400 miliónov pracovných miest na plný úväzok. Nižšia hranica 10,7 percenta by bola ekvivalentom pre úbytok 305 miliónov pracovných miest.

ILO vypočítala uvedené štatistiky, vychádzajúc z údajov o svetovej ekonomike a trhu práce. Dáta porovnala so štvrtým štvrťrokom 2019, kedy sa ešte koronavírus nešíril po svete.

Najviac postihnutá Amerika

Najhoršie zasiahnutým regiónom je Amerika – severná aj južná, kde počet odpracovaných hodín klesol o 18,3 percenta. Celkovo je to ekvivalent zrušených 70 miliónov pracovných pozícií na plný úväzok, z toho 47 miliónov v Latinskej Amerike. Pre Európu a Strednú Áziu vyrátali 45 miliónov zaniknutých pracovných miest a pokles 13,9 percenta odrobených hodín.

Medzi hlavné dôvody poklesu odpracovaných hodín patrí tie, že veľa spoločností volilo kratší pracovný čas alebo rozdávali dočasné dovolenky. Mnohé podniky museli úplne zatvoriť.

Horšie sú na tom ženy

ILO rovnako tak upozornila na fakt, že pandémia koronavírusu viac postihla pracujúce ženy. Zistila, že 510 miliónov, teda 40 percent všetkých zamestnaných žien na svete, pracuje v štyroch najhoršie zasiahnutých sektoroch, a síce v ubytovacích službách, manufaktúrach, predajniach s potravinami a ostatných obchodoch. Na porovnanie, zamestnaných je v nich 36,6 percenta zo všetkých pracujúcich mužov.

Ďalej organizácia pripomenula, že ženy pracujúce v zdravotníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti boli tiež vystavené riziku nákazy infekciou, ale i straty príjmov. „Tieto efekty pandémie môžu ohroziť skromný pokrok v oblasti rovnoprávnosti žien a mužov, ktorý sa v posledných desaťročiach podarilo dosiahnuť,“ varuje ILO.

Tri scenáre

V rámci svojej štúdie načrtla organizácia tri rôzne scenáre, ktoré majú oživiť trh práce v druhej polovici tohto roka. Prvý, možno ho nazvať neutrálny a údajne je aj najpravdepodobnejším, predpokladá, že oproti štvrtému štvrťroku 2019 dôjde ku 4,9-percentnému poklesu odpracovaných hodín, teda k ekvivalentu straty 140 miliónov pracovných pozícií. Počíta sa s postupným rušením obmedzení, ktoré zasiahlo takmer každé pracovisko.

Pesimistický scenár odhaduje pokles hodín o 11,9 percenta (340 miliónov pracovných miest). Tento model počíta s druhou vlnou koronavírusu, ktorá citeľne spomalí ekonomické zotavenie aj rušenie reštrikcií.

Tretí, optimistický scenár potom predpovedá rýchly návrat do starých koľají a tvorbu nových pracovných pozícií. ILO tu ráta s poklesom odpracovaných hodín len 1,2 percent. Ani tento model však nepredpokladá, že sa objem práce vráti do stavu pred pandémiou.