Klasické benefity v práci už nestačia. Zamestnávatelia musia ponúkať budúcim uchádzačom o zamestnanie úplne iné benefity než v minulosti. Ešte pred pár rokmi boli stravné lístky či služobný mobil často ponúkaným bonusom v pracovných inzerátoch.

Doba sa výrazne zmenila. V súčasnosti už podobná ponuka nikoho neoslní. Zamestnanci túžia mať voľno navyše, chcú viac zladiť prácu i súkromie, fungovať v priateľských kolektívoch. Medzi netradičnými benefitmi vedie napríklad práca z pláže, ale aj štvordňový pracovný týždeň.

Turbulentná doba, v ktorej sa aktuálne nachádza Slovensko, nemusí predstavovať len chaos, ale aj nové príležitosti. Mení sa pracovné prostredie, aj modely fungovania zamestnancov.

„Firmy sú v súčasnosti zahltené prichádzajúcimi zmenami, a preto sa nemôžu spoliehať na procesy nastavené v minulosti. Je tak len na konkrétnej firme a jej prístupe, či bude brať túto situáciu ako výzvu a možnú príležitosť na rozvoj a zlepšenie,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka Asociácie personálnych agentúr.

Na pracovnom trhu je úplne zrejmý dopyt po možnostiach hybridnej spolupráce a firmy by na to mali reagovať.  Podľa Z. Rumiz je pochopiteľné, že čoraz viac zamestnancov vyžaduje pracovné modely, ktoré zodpovedajú ich potrebám, no súčasne podporujú výkon práce aj ich produktivitu. Mnohí pracovníci aktuálne vnímajú možnosť pracovať na home office ako svoje právo a bežnú súčasť ich životov.

„Zamestnávatelia si jasne uvedomujú, že ak si chcú udržať kľúčových zamestnancov, musia poskytovať vhodnú kombináciu finančných aj nefinančných benefitov. Rovnako tiež musia implementovať do svojich HR procesov nové prístupy a reagovať na prebiehajúce technologické a ďalšie zmeny. Práve táto kombinácia spolu s vytvorením vhodného pracovného prostredia je pre úspech slovenských firiem veľmi dôležitá,“ vysvetľuje odborníčka.  

Na niektoré obľúbené benefity sa TREND pozrel bližšie v nasledujúcej fotostory.