Ceny energií zostávajú naďalej na niekoľkonásobnej úrovni oproti minulým rokom a zďaleka nie je isté, či sa spotrebitelia dočkajú aspoň čiastočnej korekcie. Domácnosti v súčasnosti smerujú k tomu, že za kúrenie budú platiť aj o sto eur mesačne viac, čo si nemôže dovoliť každý.

Dlhodobé a udržateľné riešenie pritom nie sú sociálne balíčky či zastropovanie cien energií, ale zníženie spotreby. To však znamená rekonštrukciu domu, ktorá stojí nemalé peniaze. Pre množstvo ľudí je to preto nedosiahnuteľná méta. K vyšším cenám a účtom za energie pritom môže ešte pribudnúť splátka za nový úver.

Pre mnohé domácnosti sú ceny energií neúnosné už tento rok, no budúci rok to bude ešte horšie.
Neprehliadnite

Domácnosti môžu na budúci rok platiť za plyn dvojnásobok

Tento začarovaný kruh má pomôcť rozseknúť druhý najväčší projekt v rámci slovenského Plánu obnovy a odolnosti. Vyčlenených je naň viac ako pol miliardy eur a obnoviť by sa malo 30-tisíc domov do roku 2026. Zatiaľ boli zverejnené len predbežné informácie a podmienky, definitívne informácie spolu so zverejnením výzvy sú naplánované na tretí kvartál tohto roka. Teda medzi júlom a septembrom.

Definitívne podmienky by sa od tých, ktoré boli zverejnené v apríli, mali líšiť len minimálne. Záujemcovia sa preto môžu pripravovať už dnes. Práve preto boli predbežné informácie zverejnené v predstihu, aby bol dostatok času na prípravu podkladov.

Čo je cieľom programu Obnov dom

Cieľom dotačnej schémy je znížiť spotrebu energie starších domov na Slovensku. U bežných žiadateľov dotácia uhrádza efektívne 50 percent nákladov na rekonštrukciu, u zdravotne a sociálne znevýhodnených až 95 percent nákladov. Výška dotácie sa podľa objemu ušetrenej energie pohybuje od 14- do 19-tisíc eur. Na spoluúčasť je možné zobrať si aj úver, za ktorý ručí Európska banka pre obnovu a rozvoj. Obnoviť by sa malo 30-tisíc domov do roku 2026.

Pre viac aktuálnych informácií je potrebné sledovať stránku Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a stránku výzvy Obnov domov. K dispozícii je aj infolinka 0800 144 140.

Opatrenie je zamerané hlavne na vlastníkov starších nehnuteľností, kde existuje vysoký potenciál úspory energie. Sociálne znevýhodnení, napríklad viacdetné rodiny, osamelí rodičia či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, majú zvýhodnené podmienky. Kto a na čo môže žiadať príspevok a čo musí splniť, aby peniaze získal?

Kto môže žiadať o príspevok

Vo všeobecnosti môže požiadať o príspevok fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom Európskej únie
 • má trvalý pobyt na území Slovenska
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, podielovým alebo bezpodielovým spoluvlastníkom domu, ktorý chce obnoviť
 • nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru
 • nemá nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení
 • nepodlieha exekúcii

Toto je štandardná skupina prijímateľov. Okrem nej existuje aj skupina sociálne alebo zdravotne znevýhodnených prijímateľov. To sú:

 • rodiny so štyrmi alebo viacerými deťmi
 • osoba starajúca sa o dieťa do 18 rokov, ktoré je ťažko zdravotne postihnuté
 • osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoba, ktorá žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osamelý rodič, starajúci sa o dieťa do 18 rokov

Na ktorý dom je možné žiadať príspevok

 • nachádza sa na území Slovenska
 • na liste vlastníctva je evidovaný ako rodinný dom
 • žiadateľ má v rodinnom dome trvalé bydlisko viac ako jeden rok
 • bol skolaudovaný pred rokom 2013
 • je využívaný na bývanie a na hospodársku činnosť sa nevyužíva viac ako 20 percent
 • ešte pred obnovou mu odborne spôsobilá osoba urobila projektové energetické hodnotenie

Čo všetko je možné financovať

Cieľom je znížiť spotrebu energie aspoň o 30 percent, a to zrealizovaním aspoň jedného z nasledujúcich opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa (možnosť zahrnúť aj výmenu strešnej krytiny)
 • výmena okien
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • zateplenie podlahy na teréne

Okrem toho je možné preplatiť aj ďalšie opatrenia, ktoré však už nie sú povinné. Ide hlavne o:

 • inštaláciu zdroja energie (napríklad tepelné čerpadlo, fotovoltaický panel či solárny kolektor)
 • realizáciu zelenej strechy
 • inštaláciu nadzemnej či podzemnej nádrže na dažďovú vodu aj s čerpadlom
 • tieniacu technika (vonkajšie žalúzie)
 • odstránenie azbestu

Je možné aj spätné preplatenie už vykonaných stavebných prác, pokiaľ sa nezačali pred 1. februárom 2020. Prípravné stavebné práce nie je možné preplatiť, prípravu podkladov však do oprávnených nákladov zahrnúť možno. Ide hlavne o energetické hodnotenie domu pred a po rekonštrukcii či projektové práce. Maximálna výška týchto nákladov je 1 700 eur.

Na všetky opatrenia, či už ide o zateplenie, inštaláciu zdroja energie či zelenej strechy, sú stanovené maximálne uznateľné náklady, ktoré boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, prieskumov a dostupných cenníkov k januáru 2022.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

 • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
 • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
 • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa