Mnohí podnikatelia, ale aj samosprávy či štátne podniky, po dlhé roky riešili dodávky energií rutinne. Ceny energií sa pohybovali v dlhodobo stabilnom pásme, podpisovanie nových zmlúv bolo často automatickou záležitosťou, spotreba energií nebola tou najväčšou starosťou.

Od minulého roka sa však všetci postupne zobúdzajú do iného sveta, sveta niekoľkonásobne vyšších cien energií. TREND sa zhováral s Petrom Dolíhalom, CEO spoločnosti ENMON APP, s.r.o.

Tí, ktorí to ešte nepocítili a platia staré ceny, to pocítia už čoskoro. Vzniká mnoho problémov, ktoré sú tie najpálčivejšie?

Obrovský problém pre firmy, samosprávu a štát sú vysoké náklady na energie, ktoré enormne narástli. Spôsobuje to problémy z pohľadu konkurencieschopnosti, v niektorých prípadoch ide dokonca o samotné prežitie firmy. A keďže sa neočakáva, že ceny energií budú v najbližšej dobe klesať, bude nevyhnutné venovať tejto oblasti pozornosť.

Spotrebitelia energií sú v súčasnej situácii pod veľkým tlakom, potrebujú sa rýchlo zorientovať a zodpovedať množstvo otázok. Ako to zvládajú energetici v podnikoch a inštitúciách?

Na Slovensku bola oblasť energií dlhodobo podceňovaná a neinvestovalo sa v nej. V porovnaní s inými odvetviami máme na trhu len veľmi málo špecialistov, ktorý sa energetike rozumejú. Ak si pozrieme, aké sú súčasné mesačné náklady firiem na celý energetický mix – teda elektrinu, plyn, vodu, zdroje tepla, a koľko majú v tíme odborníkov na energie, tak to nevyzerá dobre.

Ktorú časť energetického manažmentu u firiem a organizácií vnímate ako najpodceňovanejšiu?

Väčšina firiem sa pozerá na spotrebu energií cez tri kľúčové parametre – cena bez DPH, cena s DPH a splatnosť. Len málo z nich sa venuje detailnejšej analýze, čo sa za týmito číslami vlastne skrýva. V energetickom mixe je veľa parametrov, ktoré je potrebné sledovať na pravidelnej báze, ideálne každých 15 minút.

Z dlhodobého hľadiská je dôležité pozrieť sa na to, aký konkrétny dopad má aktuálna spotreba na biznis a prijať opatrenia, ktoré pomôžu spotrebu vďaka energetickému manažmentu znižovať. Jednou z možností je napríklad zavedenie alternatívnych zdrojov energií, či inovatívne riešenia budov. Kľúčové je, aby to z pohľadu energetickej investície dávalo zmysel.   

Energetický manažment online
Zdroj: ENMON
Energetický manažment online

Náklady na energie sa skokovo predražili a od kontroly týchto nákladov môže závisieť nielen konkurencieschopnosť firmy, ale nakoniec aj jej prežitie. Čo by mali odberatelia energií urobiť ako prvé?

Ak chceme dostať pod kontrolu náklady na energie, je dôležité posúvať časť agendy do online systémov. Rutinné manuálne činnosti – ako napríklad odpočty, nechajme na systémy a venujme sa dátam. Digitalizácia nám pomôže získať prehľad o nákladoch celého energetického mixu a najmä, vidieť tieto dáta v súvislostiach. Napríklad analýza dát z faktúr alebo monitoring meračov je dnes v ENMONe technologicky pomerne jednoduchá záležitosť.

Dáta z faktúr a meračov sú nevyhnutný základ na to, aby firmy dostali svoje náklady pod kontrolu a mohli prijímať rozhodnutia, ako ich spotrebu optimalizovať. Z dlhodobého hľadiska dáva zmysel, aby mali firmy analyzované energetické dáta komplexne a vedeli sa na spotrebu energií pozrieť z pohľadu prevádzok, jednotlivých budov, či konkrétnych sekcií a poschodí.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne, že chce svoje energetické toky a náklady dostať pod kontrolu, aká je postupnosť krokov? Ktoré sú kľúčové aspekty implementácie energetického manažmentu?

Základ je jednoznačne digitalizácia energetických dát do jednej platformy. Druhý krok je pasport meračov – koľko ich firma má, koľko má odberných miest a podobne. A začať s týmito dátami pracovať. Na základe dát vieme s ENMON riešením vyhodnotiť energetické náklady a identifikovať, kde vznikajú prípadné anomálie v spotrebe. Následne sa vieme spoločne s klientom pozrieť na to, kde je priestor na optimalizáciu energetickej spotreby, a ako na to. Prioritou je efektivita.

Každý odberateľ energie, ktorý nie je chránený regulovanými cenami, čelí v súčasnosti obrovskému nárastu nákladov. Určite sa pýta, koľko je potrebné investovať do tohto riešenia a čo mu to prinesie.

Je to veľmi individuálne. V prípade riešenia ENMON sa vôbec nebavíme o vysokej investícií, práve naopak. Výsledky z viacerých projektov u našich klientov ukazujú, že vhodne nastavený energetický manažment vďaka ENMON dokázal znížiť prevádzkové náklady v desiatkach percent mesačne.

Sú tam, samozrejme, aj ďalšie výhody – všetky energetické dáta sú na jednom mieste, jednotlivé merače je možné podľa potreby na diaľku aj nastavovať. Pripojenie každého merača, budovy, či prevádzky so sebou prináša aj dlhodobé benefity. Dobre nastavený energetický manažment vedie k lepšej hospodárnosti firiem, a je tiež kľúčovým zdrojom informácií napríklad pre údržbu a obnovu objektov.

Energetický manažment online
Zdroj: ENMON
Energetický manažment online

Aký je časový horizont implementácie energetického manažmentu a kedy sa ukážu prvé výsledky? Niektorí sa možno obávajú, že kým sa systém vyladí, môže to trvať dlho a priniesť nežiadúce problémy. 

Výsledky sa dostavia veľmi rýchlo. Prvotná fáza od digitalizácie faktúr až po pasportizáciu trvá približne 2 až 3 týždne, pokiaľ je klient súčinný a je z jeho strany záujem niečo s nákladmi na energie urobiť. Skúsenosti ukázali, že s menšími nastaveniami a opatreniami vieme s klientom optimalizovať 90 percent vecí hneď na úvod. Na to však potrebujeme relevantné dáta.

Aká je návratnosť investície do energetického manažmentu? Je možné odhadnúť, koľko môže klient usporiť? 

ENMON znižuje celkovú spotrebu a teda aj náklady na spotrebu energií. Naše skúsenosti hovoria o úsporách v rozpätí sedem až dvadsať percent, samozrejme ENMON prináša aj nefinančné benefity - centralizáciu dát, notifikácie, ktoré pomáhajú predísť možným škodám pri haváriách a poruchách, lepší systém obstarávania, či kontrolu nad zmluvami.

Ak hovoríme o návratnosti, výpočet závisí od viacerých faktorov – veľkosti firmy, odvetvia, kde pôsobí, požiadaviek na súčasnú, aj budúcu spotrebu, aktuálne zmluvné podmienky a podobne. Pre klientov pripravujeme individuálne scenáre úspor a návratnosti na mieru. Tieto výpočty sú samozrejmou súčasťou našej spolupráce ešte predtým, ako sa dohodneme na realizácii.

Energetický manažment je hlavne o úspore energie. Môže však priniesť aj iné benefity? Dokáže napríklad na základe zmeny spotreby energie odhaliť prípadnú poruchu, alebo problém, ktorý ešte nie je vidieť?  

Jednoznačne áno. Vďaka monitoringu a notifikáciám nás ENMON včas upozorní na prípadné anomálie – napríklad únik energie. Firmám tak pomôže proaktívne predísť vytopeniu alebo pokutám za prekročenie rezervovanej kapacity.

Ak by sme prešli od teórie do praxe, viete uviesť príklad, ako sa toto riešenie implementovalo v konkrétnej firme a čo to klientovi prinieslo?  

V mestách a obciach sa nám podarilo nastaviť zmluvné podmienky s ich dodávateľmi energií a vďaka ENMON optimalizovať náklady, ktoré reflektujú reálnu spotrebu energií. Zaujímavé prevádzkové úspory dosahujú aj ďalší naši klienti – nemocnice, hotely, reštaurácie, či business centrá. Po prechode do online systému ENMON si lepšie kontrolujú spotrebu celého energetického mixu a efektívnejšie plánujú investície do budov. Zároveň si dokážu lepšie nastaviť priority a efektívnejšie a lacnejšie obstarávať energie, čím šetria ich financie.

Peter Dolíhal  - CEO spoločnosti ENMON APP s.r.o.
Zdroj: ROBO HUBAČ
Peter Dolíhal - CEO spoločnosti ENMON APP s.r.o.
Petr Dolíhal (41)
Viac ako 15 rokov pôsobil na technologických a manažérskych pozíciách v nadnárodných B2B korporáciách. V posledných rokoch sa špecializoval na informatizáciu a digitalizáciu samospráv a iných subjektov. V spoločnosti ENMON APP, s.r.o., sa  v pozícii CEO a jedného z partnerov venuje energetickému manažmentu a pomáha firmám, organizáciám a samospráve optimalizovať spotrebu a náklady na energie.