V čase vrcholu koronakrízy zvažoval každý druhý podnikateľ z kľúčových odvetví na Slovensku krátenie svojej činnosti. Buď formou okresania pracovného času zamestnancov alebo dočasného vynechania pracovnej zmeny. 

Osobitný prieskum Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zisťoval nálady medzi podniky v oblastiach priemyslu, obchodu, stavebníctva a vo vybraných službách po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.

Úvahy o využití skrátenia podnikateľskej činnosti potvrdilo 46,5 percenta subjektov. Naopak, len 38,2 percenta podnikov zatiaľ neuvažovalo nad skrátením režimu činnosti podniku. ŠÚ SR zozbieral v rámci prieskumu odpovede od 434 firiem či podnikov z uvedených štyroch odvetví ekonomiky. Uskutočnil sa formou dobrovoľného anonymného dotazníka.

Najviac sa krátilo v priemysle

„Možnosť krátenia rozsahu podnikania najviac uvádzali firmy z odvetvia priemyslu, potvrdilo to až 57 percent podnikov. V obchode pripúšťalo krátenie rozsahu podnikania necelých 45 percent spoločností, vo vybraných trhových službách takmer 44 percent firiem a podnikov,“ povedal predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek. Najmenší podiel firiem uvažujúcich o znížení rozsahu podnikania – len 28,8 percenta – sa prejavil v stavebníctve.

Medzi firmy, ktoré v priebehu mimoriadnej situácie najskôr potvrdili úplnú odstávku výroby a potom postupne pracovali na menej zmien, patrili automobilky, ktoré sú ťahúňmi našej ekonomiky. Medzi nimi Volkswagen so všetkými tromi slovenskými závodmi v Bratislave, Martine a Stupave, ale aj trnavská PSA, žilinská Kia a nitriansky JLR. Podobné opatrenia prijímalo 350 domácich automobilových subdodávateľov.

Podľa prieskumu ŠÚ SR potvrdili krátenie pracovného času najmä veľké firmy s 250 a viac zamestnancami.

Tržby sa prepadli

S obmedzením podnikania ide ruka v ruke aj pokles tržieb. Podľa zisťovania ŠÚ SR ho uviedla absolútna väčšina firiem (88 percent) v skúmaných odvetviach. Až 33,9 percenta podnikov deklarovalo pokles tržieb do 25 percent a viac ako polovica podnikov uvádzala prepad tržieb ešte vyšší. Nad 50 percent prepadnutých tržieb mala mať približne štvrtina podnikov.

 „Najvýraznejšie bolo postihnuté odvetvie vybraných trhových služieb, v ktorom až 74,2 percenta podnikateľských subjektov riešilo poklesy tržieb. Odvetvie zahrňuje o. i. podnikanie s nehnuteľnosťami, cestovné kancelárie, právne, účtovnícke a administratívne služby, stávkové kancelárie či napríklad kadernícke a kozmetické služby,“ uvádzajú štatistici.

V odvetví obchodu pokles tržieb potvrdilo viac ako 70 percent podnikov, v kľúčovom odvetví ekonomiky – priemysle – pokles zasiahol 64,8 percenta podnikov a v stavebníctve 58,9 percenta subjektov.

Najhoršia situácia bola v obchode, kde najväčší podiel podnikov deklaroval pokles tržieb o viac ako 50 percent. Platilo to najmä v kategórii podnikov s 20 – 249 pracovníkmi, uvádza ŠÚ SR.

Menej pracovníkov

Štatistici sa tiež zaujímali o to, ako ovplyvní vyhlásenie mimoriadnej situácie zamestnanosť v daných spoločnostiach. „Celkovo úvahy o prepúšťaní potvrdilo 24 percent podnikov. Najväčší podiel firiem pripúšťajúcich tento krok bolo v odvetví stavebníctva, kde očakávalo prepúšťanie 27,4 percenta a v obchode 26,2 percenta,“ spresnil A. Ballek.

Podnikateľské subjekty naprieč sledovanými odvetviami deklarovali očakávaný pokles zamestnanosti približne do 25 percent pracovníkov, uviedlo to až 73 percent firiem. Prepúšťanie spomínali skôr väčšie spoločnosti.

Rovnako prieskum potvrdil, že absolútna väčšina spoločností vo všetkých štyroch skúmaných odvetviach neuvažuje o zmene doterajšej podnikateľskej činnosti na inú.

Celosvetovo pandémia koronavírusu spôsobila v druhom štvrťroku 2020 pokles pracovného času o 14 percent, zverejnila nedávno Medzinárodná organizácia práce. To zodpovedá strate 400 miliónov pracovných miest na plný úväzok pri štandardnom 40-hodinovom pracovnom týždni.