Nadácia Orange preto otvorila grantový program Digitálny svet pre každého, v ktorom podporí projekty neziskových organizácií zamerané na rozvoj digitálnych zručností u tých najzraniteľnejších.

Podľa najnovších výskumov a odborných štúdií sa digitálna priepasť na Slovensku neustále zväčšuje. Nezanedbateľný podiel na tom má aj prebiehajúca pandémia, ktorá výrazne prehĺbila priepastné rozdiely medzi tými, pre ktorých sú digitálne technológie samozrejmosťou a tými, ktorí k základným zručnostiam a skúsenostiam majú len obmedzený prístup. Podľa viacerých výskumov nedostatočná úroveň digitálnej gramotnosti najviac ohrozuje ľudí v seniorskom veku, ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladých a ľudí zo sociálne ekonomicky znevýhodneného prostredia. Takmer pätina žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl sa v období zatvorených škôl nevzdelávala prostredníctvom internetu a 7,5 % sa neučilo vôbec. Navyše za posledných 7 rokov nedošlo ani k významnému posunu u dôchodcov, nezamestnaných a v domácnostiach s najnižším príjmom, kde digitálna gramotnosť stúpla v priemere len o 2 percentuálne body.

Ilustračné foto.
Zdroj: Nadácia Orange

Nadácia Orange preto otvorila pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorý má najohrozenejším skupinám ľudí zjednodušiť prístup k technológiám nevyhnutným pre život v 21. storočí. V rámci grantového programu môžu mimovládne neziskové organizácie získať až 5000 eur na rozvoj niektorého zo svojich projektov. Grantová výzva je otvorená pre projekty v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti u tých najzraniteľnejších, ktorí nemajú žiaden alebo len obmedzený prístup k technológiám a projekty zamerané na budovanie personálnych kapacít a prehlbovanie spoluprác s odborníkmi v organizáciách, ktoré s takýmito zraniteľnými skupinami pracujú. Nadácia Orange na podporu takýchto projektov vyčlenila celkovú sumu 100 000 eur, pričom kvalitu a dlhodobé prínosy projektov bude posudzovať nezávislá odborná komisia, ako aj zástupcovia Nadácie Orange a Centra pre filantropiu. Mimovládne neziskové organizácie môžu do 15. júna prihlásiť projekty prostredníctvom online systému egrant.

Advertisement