Na trhu ste už viac ako 20 rokov. Čo sa počas týchto rokov u vás zmenilo? Čo vás najviac ovplyvnilo a ako?  
Naša firma založená v roku 2003 prešla obdobím budovania, rastu a kríz. Prvou v roku 2008 a následne v roku 2020 počas obdobia zasiahnutého pandémiou. Každý okamih života spoločnosti, či to boli obdobia akvizičného rastu alebo náročných období, nás poučili veriť si, veriť kolegom, celej firme, mať víziu a odvahu robiť správne rozhodnutia. Niekedy to znamená pracovať na nastavení a implementácii inovácií v produktoch, službách alebo internom nastavení spoločnosti, inokedy to znamená vrátiť sa k overeným skúsenostiam.  

Ako by ste v skratke charakterizovali 20 rokov pôsobenia vašej spoločnosti na Slovensku?  
Po 20 rokoch pôsobenia EDYMAX pozná trh a trh pozná EDYMAX. Toto obdobie nám dalo bohaté skúsenosti na nastavenie exkluzívnych produktov pre našich klientov.  

Na čo ste počas tejto doby najviac hrdí? A čo bolo naopak pre vás najväčšou výzvou?  
Každé obdobie vnímam ako obdobie výzvy a hľadám spolu so skvelým kolektívom kolegov riešenia, ktoré naši klienti a zamestnanci ocenia. Správne nastavený produkt, pri ktorom denne balansujeme medzi cenovou efektivitou a kvalitou klienti oceňujú stabilnou spoluprácou. Zároveň vďaka tomu získavame nové kontrakty, čo ma teší. Jednou z aktuálnych výziev je tlak na cenu, ktorý cítiť takmer všade, preto sa snažíme prinášať produkty ktoré klientom poskytnú maximálnu efektivitu a kvalitu. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa na každého klienta pozeráme individuálne a hľadáme inovatívne zabezpečenie produktov postavených primárne na vyšších výkonoch a trvácnosti. 

Spomínate si na váš prvý obchod? Pre akého klienta ste ho realizovali?  
Paradoxne sme začínali v Českej republike a myslím, že prvá bola spoločnosť SKANSKA. Ako vznikajúca spoločnosť sme dostali priestor pôsobiť tam, kde nik nechcel kvôli náročnosti zabezpečenia realizácie zákazky. My sme sa chopili šance a tak to robíme doteraz, bez ohľadu na to o akého klienta ide. 
Do zabezpečenia dohodnutého kontraktu dávame všetko pre dlhodobú spokojnosť.  

Keby ste mohli niečo počas vášho pôsobenia v biznise zmeniť čo by to bolo?  
Máme jasnú ideu a ciele postavené na produktoch, ktoré tvoria hodnotu pre všetky zúčastnené strany. Kolegov seniorov dopĺňajú mladé posily svojou inováciou, chuťou budovať spoločnosť, ktorá bude ešte bližšia a užitočnejšia ľuďom a prírode. Z minulosti by som zmenil zodpovednejší prístup k personálnej politike a presadzovaniu hodnôt spoločnosti za každých okolností, z čoho už po skúsenostiach v budúcnosti neustúpim.  

Ako ovplyvňuje vaše podnikanie fakt, že ste rodinná firma? 
Mladým členom EDYMAX tímu je môj najstarší syn Eduard, ktorý sa odvážne a úspešne chopil zvereného kormidla, čomu nasvedčuje správny smer v rámci nástupníctva riadenia rodinnej spoločnosti. Ja osobne cítim väčšiu zodpovednosť odovzdávať tie najlepšie skúsenosti, no zároveň chcem nechať každému priestor, aby bol sám sebou. Rodinné nástupníctvo je budovanie budúcnosti značky, ku ktorému treba zvoliť správny prístup a očakávania v stanovených cieľoch.  

V rámci svojho portfólia máte viacero divízii. Ktorá z nich je vašou prioritou? Ktorú z nich by ste chceli v budúcnosti viac rozvíjať?  
Nemám priority v aktivitách mojich spoločností, pracujeme rovnako so všetkými príležitosťami, ktoré k nám prichádzajú. Priorita je naprieč spoločnosťou budovať skvelé personálne vzťahy a mať úspešné spoločnosti. Budujeme pracovné tímy a nastavujeme produktové portfólio s cieľom priniesť kvalitu našich produktov klientom, ktorí ocenia inovatívnosť a osobný prístup.  

Čo bolo dôvodom predaja divízie personálnych služieb? 
 V danom období som to pokladal za skvelú ponuku, ktorá sa neodmieta. Finančné ohodnotenie spoločnosti bolo len sekundárnym výsledkom dlhoročnej poctivej práce. Primárne ma zaujala predovšetkým možnosť ďalej pôsobiť ako akcionár a výkonný riaditeľ novo vznikajúcej nadnárodnej spoločnosti v oblasti personálnych a facility služieb. Celá transakcia bola postihnutá pandemickým obdobím, záverom ktorej bol čiastočný predaj portfólia EDYMAX. 

Začiatkom roka ste ohlásili veľký comeback spoločnosti EDYMAX JOB. Prečo ste sa rozhodli vrátiť k personálnym službám? 
Nevnímam to ako veľký comeback, ale ako prirodzený vývoj a zúročenie dlhoročných skúseností. Po ukončení konkurenčných doložiek, ktoré mi vyplývali z akvizičných zmlúv na prevádzkovanie personálnych služieb, sme otvorili prvé pobočky v SR a ČR. Už dlho som sa pohrával s myšlienkou prísť s niečím novým a vniesť to do sveta personálnych služieb. V spolupráci so skvelým tímom kolegov sme navrhli koncept FRANČÍZY.

Aké máte plány do budúcna? Kde vidíte svoju spoločnosť o ďalších dvadsať rokov? 
Vidím ju v paralelnom raste spoločnosti a všetkých ľudí v nej. Chcem, aby sme v každej časovej etape využívali dostupné inovatívne technológie s cieľom prinášať produkty, ktoré budú prinášať pridanú hodnotu naším klientom. Verím, že sa nám to podarí aj s projektami ako je automatizácia, či bezemisné nastavenie spoločnosti s nulovou uhlíkovou stopou, čo je kľúčový prvok budúcnosti pre väčšinu klientov. Na prvom mieste však bude vždy človek. 

Ilustračné foto
Zdroj: EDYMAX GROUP a.s.
Ilustračné foto