Poctiví majú byť odmenení, nepoctiví potrestaní. Takto si rezort financií pod vedením Igora Matoviča predstavuje index daňovej spoľahlivosti, ktorý pred pár dňami uzrel svetlo sveta. Niektorí daňovníci sa s ním už zoznámili. Zistili, že patria medzi vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, nespoľahlivé či nehodnotené subjekty. 

Podnikatelia, ktorí sú označení nálepkou „spoľahliví“, získajú aj nejaké bonusy. Napríklad budú mať dlhšie lehoty na dodanie niektorých podkladov a zníži sa im úhrada za získanie záväzného stanoviska finančnej správy (FS SR) na polovicu.

Nezodpovední podnikatelia dostanú nálepku nespoľahlivosti, štát im udelí takzvaný malus. Napríklad určí minimálnu lehotu na splnenie určitej povinnosti pri daňovej kontrole alebo skráti lehotu na vykonanie určitého úkonu.

Hodnotenými daňovými subjektami sú podľa daniarov podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31. decembra 2019, neboli v tomto termíne v konkurze či likvidácii. Prípadne ide o fyzické osoby, ktoré podávali daňové priznanie typu B a nemali za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania. 

Celkovo v tomto roku FS SR rozpošle postupne viac ako 600-tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30. septembra 2022) a vzhľadom na úpravu kritérií aj transparentnejšie.

Zverejňovanie informácií o daňovom subjekte je predovšetkým prínosom pre podnikateľov, tvrdil ešte na konci vlaňajška prezident FS SR Jiří Žežulka. „Vďaka týmto informáciám si budú môcť urobiť obraz o obchodnom partnerovi, aby sa vyvarovali možným daňovým rizikám,“ dodal.

Nie je benefit ako benefit

Ktoré benefity vlastne daniari za posledné obdobie poskytovali? Medzi najčastejšie patrilo napríklad zasielanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (DPPO), určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.

Tiež uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania či vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní, uviedla tiež ešte vlani  Martina Rybanská, hovorkyňa FS SR.

Porušenie povinností v rámci daňového indexu je aktuálne bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napríklad nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly, nedostatky pri používaní  e-kasy alebo pri platbách v hotovosti.

Zákony musí štát lepšie vykladať

Kriticky sa k indexu vyjadroval ešte vlani Peter Serina, výkonný exriaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Na otázku, či budú bonusy a malusy daniarov prínosné v praxi, vtedy odpovedal.

Vláda sa podľa neho rozhodla ísť cestou reštrikcií, a to v akejkoľvek oblasti, kde sa len pozriete. Neplníte niečo, lebo ste nepochopili chaotické predpisy, a máte na krku postihy. 

„To je nepochopenie celej veci. K podnikateľom pristupujeme ako ku zločincom, čo je zásadná chyba. Nechápeme, že ľudia nie sú všeobecne nastaví tak, že porušujú všetko čo sa dá, čiže štátna správa nemusí všetkých plošne kontrolovať. Stačí tak robiť cielene a námatkovo, v opačnom prípade všetkým iba strčí život,“ spresnil P. Serina na margo očakávaní podnikateľov vo veci daňového indexu.

Na začiatku februára 2022 bol napokon schválený návrh zákona o finančnej kontrole a audite. V rámci neho bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula účinnosť nového indexu z 28. februára 2022 na 30. júna 2022.

„Naďalej platí, že je v záujme FS SR, aby bol index verejný a transparentný. Hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov. Zároveň budeme reflektovať aj požiadavky podnikateľov, ktoré sme si vypočuli pri príprave nového indexu,“ uviedla  hovorkyňa FS SR Martina Rybanská. 

Daňové bonusy využijú iba niektorí

Nie je jasné, koľko ľudí daňové bonusy v rámci indexu využije. Napríklad za roky 2018 až 2020 FS SR  prijala šesť žiadostí o záväzné stanovisko, vydané boli štyri. Znížiť sa má aj poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania.

Rezort financií v analýze vplyvov odhaduje využitie rádovo na desať subjektov ročne. Spoľahliví získajú nárok na čiastkový protokol, teda sa im skôr vyplatí nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH), prípadne im daniari umožnia odklad dane v splátkach.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa