Za posledných desať rokov celý svet enormne zbohatol. Hrubé finančné aktíva v roku 2019 vzrástli o 9,7 percenta, čo predstavuje najsilnejší rast od roku 2005. To ale bolo ešte pred koronakrízou. Nárast celosvetového bohatstva nastal napriek tomu, že minulý rok bol poznačený sociálnymi nepokojmi, stupňovaním obchodných konfliktov či priemyselnou recesiou.

Centrálne banky sa pustili do rozsiahleho uvoľňovania menového systému, čím došlo k namnoženiu finančných aktív v obehu. Trieda cenných papierov sa v roku 2019 rozrástla o neuveriteľných 13,7 percenta; nikdy predtým v 21. storočí nebol zaznamenaný rýchlejší vzostup. Konštatuje to analýza spoločnosti Allianz Research, pričom na hodnotenie celkového bohatstva použili vlastný indikátor Allianz Wealth Equity Indicator (AWEI).

Slovensko na chvoste

Nie všetky krajiny však zaznamenali pozitívne výsledky, pričom Slovensko možno zaradiť na úplný chvost. U nás analytici narátali AWEI skóre pod 3, podobne ako v Poľsku a tiež v niektorých západoeurópskych krajinách, konkrétne Belgicku, Španielsku a Taliansku.

Rozdiely v bohatstve regiónov
Zdroj: Allianz Research
Rozdiely v bohatstve regiónov

Tým sa negatíva v našej krajine nekončia. Zaznamenali sme najväčší dlh zo skúmaných krajín v podobe 46,1-percentného podielu na HDP. Nasleduje Estónsko (42,1 percenta), tu ale tento pomer v poslednom desaťročí klesá, zatiaľ čo na Slovensku dlh domácností za rovnaké obdobie vzrástol o 18,8 percentuálneho bodu.

Medzi ďalšie krajiny, ktoré zaznamenali veľký objem dlhu, patrí Rusko (313 miliárd eur), Poľsko (190 miliárd) a Turecko (105 miliárd).

Spojené štáty vedú

Krajiny, ktoré sa môžu popýšiť skóre AWEI nad 5, sú USA, ale aj Veľká Británia, Južná Afrika, Indonézia, India, Rusko, Dánsko, Švédsko a Nemecko. Tak napríklad v Severnej Amerike a Oceánii sa podľa tejto analýzy hrubé finančné aktíva domácností zvýšili o rekordných 11,9 percenta. „Dôvody relatívne veľkej nerovnosti v rámci rozdelenia bohatstva možno nájsť vo vysokej úrovni dlhu, ale aj všeobecnom nedostatku kapitálu,“ zhodli sa analytici Allianz Research.

Sú zároveň presvedčení, že pokiaľ ide o východoeurópske krajiny, je pravdepodobné, že ich nižšia výkonnosť môže súvisieť s neskorým začiatkom budovania súkromného majetku.

Pre rok 2020 možno očakávať zásadné zmeny v rozdelení bohatstva vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu.