Európska komisia tlačí na sprísnenie cieľa znižovať emisie skleníkových plynov. Podľa návrhu, ktorý predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, by sa členské štáty mali usilovať o pokles o najmenej 55 percent oproti úrovniam z roku 1990. Pôvodný cieľ dohodnutý len pred šiestimi rokmi bolo zníženie o 40 percent.

„Uznávam, že toto zvýšenie zo 40 na 55 percent je pre niektorých príliš veľké a pre ostatných nedostatočné,“ povedala U. von der Leyenová v Európskom parlamente v Bruseli počas svojho prvého prejavu o stave Únie. „Naše hodnotenie vplyvu však jasne ukazuje, že naša ekonomika a priemysel to dokážu zvládnuť.“

„Zelené“ hospodárske oživenie

U. von der Leyenová sa snaží využiť plány Európy na oživenie ekonomiky po následkoch pandémie koronavírusu aj na presadenie podstatných ekologických zmien, zníženie priemyselného znečistenia s cieľom „zeleného“ hospodárskeho oživenia.

Predsedníčka komisie tiež oznámila, že EÚ predá ekologické dlhopisy v hodnote 225 miliárd eur ako súčasť svojho príspevku do fondu na zotavenie po pandémii v hodnote 750 miliárd eur, čo bude ekvivalent zhruba všetkých zelených cenných papierov predaných globálne v minulom roku.

Znečisťujúce palivá
Zdroj: European Environment Agency
Znečisťujúce palivá

Nový návrh na zníženie emisií bude znamenať rôznu úroveň záťaže pre priemyselné odvetvia v Európe. Budovy budú musieť byť energeticky efektívnejšie, spoločnosti budú čeliť prísnejším obmedzeniam znečistenia na trhu s uhlíkom v EÚ, ktorý je najväčší na svete.

Koniec spaľovacích motorov

Nové obmedzenie môže znamenať aj koniec spaľovacích motorov v rámci EÚ. Čo sa týka emisií európskych automobilov, tie by sa podľa štúdie o posúdení vplyvov, vypracovanej k predmetnému návrhu, museli znížiť až o polovicu, ak sa má dosiahnuť celkový cieľ v podobe zníženia emisií o 55 percent. Súčasná legislatíva stanovuje pre autá 37,5-percentný pokles do roku 2030.

Neutralita do roku 2050

EÚ si dala cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Niektoré štáty však už teraz tvrdia, že to zrejme nezvládnu pre svoju ekonomickú závislosť na tradičných odvetviach, ako je uhoľný priemysel. Ozývajú sa však aj hlasy, že prijímanie opatrení na zníženie objemu emisií by malo byť na báze dobrovoľnosti a mali by o tom rozhodovať samotné firmy.

Spomínaný plán na zníženie emisií o 55 percent namiesto pôvodných 40 ešte musia odsúhlasiť Európsky parlament i lídri členských štátov EÚ, aby sa opatrenie stalo záväzným. Očakáva sa preto živá diskusia kvôli rozdielom v bohatstve, energetických zdrojoch a sile priemyslu medzi jednotlivými štátmi.