Mesto Hriňová získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slobnaft, a.s. V turisticky atraktívnej oblasti CHKO Poľana dobrovoľníci zrevitalizujú starú pastiersku kolibu a opravia kamenné studničky

Koncom apríla zorganizovali dobrovoľníci jednu z prvých brigád. V dňoch od 23.4. do 25.4. 2015 uskutočnili spolu s miestnymi i zahraničnými dobrovoľníkmi (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, USA) práce pri obnove koliby na turistickú útulňu. Spoločne vyčistili interiér, vytvorili priestor na sedenie pred kolibou, obnovili starú studňu a vysadili ovocné dreviny.

Hlavným zámerom projektu „Zbojníckym chodníkom“ je revitalizácia starej pastierskej koliby - vrátane pokrytia strechy tradičným dreveným šindľom - v blízkosti turistickej trasy, oprava kamenných studničiek a priľahlého okolia v turisticky atraktívnej oblasti CHKO Poľana - miestna časť Javorinka. V interiéri koliby budú umiestnené informácie o prírode, miestnej pastierskej kultúre a podpolianskych zbojníkoch. Jednou z aktivít projektu je aj vyčistenie okolitých studničiek na Javorinke, ktorých historický pôvod siaha do čias valaského osídlenia priestoru Poľany.

V minulosti bol tento priestor využívaný domácimi gazdami ako pastva pre ovce a dobytok. Vzniklo tu niekoľko drevených salašov, z ktorých sa zachovalo 7 objektov - zväčša zrubových kolíb, ale aj raritnejšie koliby z kameňa.   Na svoj pôvodný účel sa však nevyužívajú už niekoľko desiatok rokov a z toho vyplýva aj ich súčasný havarijný stav. Salaše sú pritom dosiaľ neoceneným aspektom pastierskej ľudovej kultúry. Niektoré z nich sa úzko spájajú s domácim folklórom. Boli domovom známych podpolianskych zbojníkov, o ktorých vzniklo množstvo zaujímavých príbehov a piesní.

„Príkladom je zbojník Kotol, ktorý je známy v celom Podpoľaní a širokom okolí. Aj kvôli tomu nesie projekt názov „Zbojníckym chodníkom“. Navyše okolitá krajina je súčasťou chránenej krajinnej oblasti a chráneného vtáčieho územia. Je krajinársky hodnotným územím a miestom, ktoré ponúka výhľad na krajinné scenérie, ktoré sú typické len pre hriňovské lazy,“ uvádza Michal Machava z Mestského úradu Hriňová.

Aktivitami na projekte chcú organizátori docieliť uchovanie dôležitého prvku ľudovej architektúry v podobe tradičnej pastierskej koliby pre účely turistov, správcov CHKO Poľana, študentov a žiakov, členov OZ Pronatur, Klubu slovenských turistov Hriňová a iných záujmových združení a skupín. „Koliba bude pútavým oddychovým objektom, príležitostná nenáročná nocľaháreň a zároveň príklad nového funkčného využitia nepovšimnutých a chátrajúcich pastierskych kolíb,“ dopĺňa Michal Machava z Mestského úradu Hriňová.