Množstvo kladných ohlasov, a dokonca aj ocenenie Gesto roku 2018, získal v pilotnom ročníku úspešný projekt Samsungu Tvoja šanca. To predovšetkým vďaka deviatim cieľavedomým študentom stredných škôl z Česka a Slovenska a rozvojovému programu ušitému každému z nich individuálne na mieru. Pokračovanie projektu v podobe nového ročníka tak bolo jednoduchým rozhodnutím pre spoločnosť Samsung aj pre neziskovú organizáciu Nadání a dovednosti, ktoré sa na realizácii projektu podieľajú.

Do nového ročníka projektu Samsung Tvoja šanca sa môžu všetci záujemcovia prihlásiť od 2. do 31. januára 2019 na stránke samsungtvojasanca.sk alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/tvojesance/.

Výber sa uskutoční počas februára a od marca sa všetci vybraní účastníci môžu tešiť na úplne nové poznatky z odborov techniky, marketingu, obchodu, personalistiky aj finančnej gramotnosti. S ich osobnostným aj pracovným rozvojom im budú v priebehu roka pomáhať odborní poradcovia na čele s kariérnou koučkou Petrou Drahoňovskou.

Každý z nich navyše dostane sumu takmer 3 900 eur, ktorú môžu po konzultácii s mentorom investovať podľa svojho záujmu a uváženia do najrôznejších kurzov, workshopov, návštev konferencií, zahraničných jazykových kurzov alebo individuálneho poradenstva.

„Z prvého ročníka projektu Samsung Tvoja šanca sme boli úplne nadšení. Všetkých deväť účastníkov nás počas celého roku napĺňalo radosťou a pýchou vďaka svojim pokrokom, cieľavedomosťou a odhodlaním tvrdo pracovať aj napriek veciam, ktoré museli vo svojom detstve prekonať. Som preto nesmierne rada, že aj v roku 2019 dostane skupina mladých a nadaných svoju šancu ísť si za svojim snom o úspešnom živote navzdory nepriaznivým počiatočným podmienkam,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, manažérka CSR programu spoločnosti Samsung.

Neprenositeľné skúsenosti

A čo konkrétne na projekte Samsung Tvoja šanca oceňujú najpovolanejší zo všetkých a síce účastníci prvého ročníka? Všetci zhodne vyzdvihujú neskutočné príležitosti, rad inšpirujúcich stretnutí a získanie rozhľadu aj mimo možnosti svojho sociálneho prostredia. To všetko považujú za obrovskú výhodu oproti svojim vrstovníkom. Ruka v ruke so získavaním nových skúseností v priebehu roka rástla aj ich chuť, motivácia a túžba po stále vyšších cieľoch. Zároveň ich projekt presvedčil o hodnote neustáleho vzdelávania sa, rozvoji a investície do seba samých.

Preto podanie prihlášky do nového ročníka odporúčajú všetkým bez ohľadu na to, z ktorého miesta Česka alebo Slovenska pochádzajú, akúkoľvek ťažkú životnú situáciu majú za sebou alebo ňou práve prechádzajú aj na to, že napríklad ešte nemajú úplne jasnú predstavu o tom, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať. Aj zdanlivo jednoduché zvolenie si kariérneho smeru a vytýčenie si jednotlivých cieľov v osobnom rozvoji je pre niektorých tým najväčším víťazstvom.

Samsung Tvoja šanca 2019

Rovnaké šance pre všetkých. Celoročná podpora, nové zručnosti a technológie, ktoré ich priblížia  vysnívanej kariére. Inak by na svoje sny museli zabudnúť a išli by pracovať, aby sa uživili. Pre mladých ľudí zo sociálne slabých či neúplných rodín nie je vôbec jednoduché premýšľať o budúcnosti v odbore, ktorý ich skutočne baví. Ich dni sú omnoho viac o životnom minime, než o snoch. Sú to práve životné okolnosti a chýbajúce prostriedky, ktoré im bránia ísť za svojim vysnívaným štúdiom na vysokej škole. Samsung v spolupráci s neziskovou organizáciou Nadání a dovednosti obrátia účastníkom projektu Tvoja šanca život naruby v tom najlepšom slova zmysle a pripravia pre nich ročnú jazdu plnú skvelých mentorov z najrôznejších odborov, workshopov a individuálneho programu podľa ich preferencií a snov. Ďalšie informácie aj na prehľad minulého ročníka sú na https://www.facebook.com/tvojesance/.

Tvoja šanca

Vlaňajší účastníci Zdroj: Samsung