Ak ste odhodlaní „spáchať“ dobrý skutok, nesmiete sa nechať odradiť čiastkovými neúspechmi. Aj to možno bolo krédo jedného z prvodarcov na Softipáckej Kvapke krvi. Po predchádzajúcich piatich neúspešných pokusoch sa mu to na šiestykrát podarilo. Najväčšími víťazmi tretieho ročníka tejto charitatívnej akcie však bude zhruba 90 ľudí, ktorým pomôže získaná životodarná tekutina prinavrátiť zdravie.

„Veľké uznanie patrí kolegom, ktorí si aj napriek svojej zaneprázdnenosti našli čas a prišli podporiť našu akciu. Možno si to ani neuvedomujú, ale jedna hodina ich času môže pomôcť niekomu zachrániť aj celý život,“ povedala organizátorka podujatia Silvia Hajdáková zo spoločnosti SOFTIP.

„Od vzniku tejto tradície v roku 2016 sa nám podarilo získať pre skvelú vec až 31 prvodarcov. To považujem za najväčší úspech. Pretože práve pozitívna motivácia pre všetkých, ktorí ešte len uvažujú nad darcovstvom, je jedným z hlavných cieľov Softipáckej Kvapky krvi,“ doplnil Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti.

Podujatie už tradične prebieha na prelome októbra a novembra v priestoroch banskobystrického obchodného centra Europa SC. Zúčastniť sa tak môžu nielen zamestnanci SOFTIP, ale ktokoľvek z návštevníkov OC či pracovníkov miestnych firiem. Tento rok sa tak nazbierali takmer tri desiatky ľudí, ktorí sa pridali k ďalším 88 účastníkom predchádzajúcich ročníkov.

Akciu podporujú Národná transfúzna služba Slovenskej republiky, Datalan, dm drogerie markt, Terno, Europa Business Center a Europa Shopping Center.

Prvodarcov pribúda

Zdroj: Softip