Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ v oblasti dodávateľských služieb pre priemysel a európsky líder v automobilovej logistike, zverejnila svoju správu o spoločenskej zodpovednosti. Opätovne tým potvrdzuje pretrvávajúci pokrok v oblasti udržateľného rozvoja. Nový podpis „Partners, unlimited“ odráža odhodlanie Skupiny pokračovať vo svojom záväzku k udržateľnému podnikaniu, založenom na spolupráci a budovaní silných vzťahov so všetkými partnermi.

Strategické zameranie na životné prostredie

Skupina GEFCO, v súlade s desiatimi zásadami Globálnej dohody OSN, uznáva dôležitosť hodnôt v udržateľnom podnikaní a zaväzuje sa naplniť zodpovednosť voči životnému prostrediu, ľudským právam, medzinárodným pracovným normám a boju proti korupcii.

Počas posledných dvoch rokov GEFCO dosiahlo svoj cieľ znížiť emisie CO2 o dve percentá ročne. Zároveň Skupina presadzuje, aby sa na znižovaní emisií podieľali aj jej zákazníci a dodávatelia v rámci celého dodávateľského reťazca GEFCO. A to aj cez také nástroje, ako je napríklad softvér Castor, ktorý umožňuje monitorovať emisie skleníkových plynov. GEFCO tiež zaviedlo pre svojich dodávateľov a subdodávateľov Listinu zodpovedného nákupu. Do konca roka 2017 ju podpísalo viac ako 1 100 partnerov Skupiny, čím vyjadrili súhlas s dodržiavaním environmentálnych noriem pre ojazdené vozidlá a s absolvovaním školenia o ekologickej jazde.

GEFCO sa zúčastňuje rôznych hodnotiacich a certifikačných programov, ktoré vyhodnocujú spoločenský a environmentálny vplyv pôsobenia spoločností. 59 pracovísk GEFCO obnovilo v roku 2017 svoje osvedčenie ISO 14001. Spoločnosť EcoVadis, ktorá hodnotí vyspelosť spoločností v súvislosti so spoločenskými a environmentálnymi postupmi, podnikateľskou etikou a zodpovedným nákupom, udelila Skupine GEFCO hodnotenie 60/100. Toto hodnotenie zdôrazňuje pozitívne výsledky v týchto oblastiach. GEFCO tiež dosiahlo v CDP (Zverejňovanie emisií uhlíka) v roku 2017 zlepšenie skóre na úroveň B, oproti úrovni D z roku 2015.

Znižovanie vplyvu služieb na životné prostredie

Kvôli naplneniu svojich záväzkov GEFCO investuje do riešení šetrných k životnému prostrediu pre potreby dodávateľského reťazca. Zahŕňa to napríklad:

• Novú verziu sledovacieho softvéru CADIS OPTIM, ktorý optimalizuje efektívne plánovanie nákladnej dopravy. Testy preukázali nasledujúce úspechy: o 15 % menej najazdených kilometrov, o 4 % vyššie vyťaženie a o 9 % menej vozidiel na cestách.

• Rozvoj multimodálnej dopravy a alternatívnych ciest, ako je „Hodvábna cesta“. Tieto riešenia znižujú náklady na dodávku tovaru, ktoré sú desaťkrát nižšie ako v prípade leteckej dopravy a skracujú čas prepravy na polovicu v porovnaní s námornou dopravou. Okrem toho železničná doprava tiež výrazne znižuje vplyv na životné prostredie tým, že päťnásobne znižuje emisie oproti námornej doprave.

• Vývoj "zelených" skladovacích riešení, ako je napríklad skladovací areál vozidiel Courgenay, kde sa zároveň nachádza najvýkonnejšia fotovoltaická elektráreň vo Švajčiarsku. Týmto úsilím dosiahlo GEFCO v roku 2017 8%-né úspory v spotrebe energie.

Podpora programu „Infinite Proximity™“

V roku 2017 definovala Skupina GEFCO desať základných zásad svojej firemnej kultúry. Týchto desať zásad, zjednotených v rámci programu „Infinite Proximity™“, slúži ako usmernenie pre činnosti a rozhodnutia zamestnancov, ako aj pre celkový rozvoj Skupiny. Spustenie programu predstavovalo príležitosť pre celý výkonný riadiaci výbor zdieľať tento program so všetkými tímami v krajinách Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Týchto stretnutí sa zúčastnilo viac ako 2000 manažérov z dvanástich krajín.

Keďže si GEFCO uvedomuje dôležitosť náboru zamestnancov a spravodlivých procesov v oblasti ľudských zdrojov, Skupina založila svoju náborovú politiku na štyroch pilieroch: transparentnosť, viditeľnosť, efektívnosť a asertívnosť. Manažéri ľudských zdrojov v každej krajine absolvovali školenia v rámci zamestnaneckej politiky a podpory zamestnaneckej značky. Skupina tiež rozvíja lokálne partnerstvá s univerzitami a obchodnými školami s cieľom prilákať mladé talenty. V roku 2017 bolo do trvalého pracovného pomeru prijatých 1 920 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 27% v porovnaní s rokom 2016. GEFCO už druhý rok za sebou získalo označenie „Happy trainees“ (Šťastní stážisti) a umiestnilo sa na šiestom mieste v medzinárodnej kategórii.