Skupina METRO v spolupráci s medzinárodnou neziskovou organizáciou One Drop a 21 dodávateľmi pomôže 250-tisícom obyvateľov regiónu Sheohar v severnej Indii získať prístup k čistej vode a sociálnym zariadeniam. Finančný príspevok vo výške 1,2 milióna eur sa vyberie z predajných cien vybraných produktov zapojených dodávateľov. Projekt prebehne počas dvoch týždňov v 22 krajinách sveta. Aj na Slovensku budú mať zákazníci všetkých predajní  METRO možnosť zakúpiť špeciálne označené výrobky od 20. marca do 2. apríla 2019, a tým prispieť k získaniu čistej vody v ohrozených regiónoch.

Do projektu METRO Water Initiative sa celosvetovo zapojí 21 dodávateľov, z toho na Slovensku sedem: Barilla, Coca Cola, Colgate, Henkel, McCain, Reckitt a Unilever. Na projekt prispeje METRO spoločne s dodávateľmi časťou predajnej ceny. Nezisková organizácia One Drop, ktorú založil Guy Laliberté, spoluzakladateľ spoločnosti Cirque du Soleil, následne vybranú čiastku zdvojnásobí. Z každého darovaného eura sa tak môže do Indie dostať až desaťnásobok.

Iniciatíva METRO Water Initiative vznikla v roku 2017, aby upozornila 24 miliónov zákazníkov a viac než 150-tisíc zamestnancov veľkoobchodu na celom svete na obmedzené zdroje a zodpovedné využívanie vody. V roku 2019 METRO uzatvorilo trojročné partnerstvo v nadáciou One Drop Foundation. Nedostatok vody je jednou z kľúčových výziev 21. storočia. Tretina svetovej populácie žije v krajinách, v ktorých je prístup k čistej vode ohrozený.

Mydlom a toaletami do boja s chorobami

Nedostatkom vody trpí aj 600 miliónov Indov. Ak aj vodu výnimočne získajú, je silne znečistená odpadovými vodami, alebo má vysokú koncentráciu fluoridu a arzénu. Zlé hygienické podmienky v krajine vedú k šíreniu chorôb a vysokej detskej úmrtnosti. Na hnačky každý deň v Indii zomrie 500 detí.

Zo všetkých regiónov Indie predstavuje práve podporovaný región Sheohar najohrozenejšiu oblasť. Organizácia One Drop naučí obyvateľov Sheoharu umývať si ruky mydlom, používať domáce latríny a správne skladovať vodu a nakladať s ňou. Zlepšenie hygienických návykov obyvateľov výrazne znižuje zdravotné riziká.

Iniciatíva sa zameria aj na poľnohospodárov. Tí sú školení v oblasti techniky pre úsporu vody a nakladanie s odpadmi. One Drop im takisto dopomôže vybudovať nové toalety alebo zmodernizovať súčasné.

„Voda je ľudským právom, ale po celom svete je tak nerovnomerne rozmiestnená, že až dve miliardy ľudí stále žijú bez bezpečného prístupu k čistej vode. Vďaka projektu máme možnosť zmeniť životy viac než štvrť miliónu ľudí,“ vraví Romana Nýdrle, riaditeľka komunikácie METRO / MAKRO.