Pripravovaným zákonom o dobrovoľníctve vyjadruje štát podporu ľuďom a firmám, ktorí nezištne venujú svoj čas, know-how a peniaze na pozitívne zmeny v spoločnosti či v komunite. Jeho návrhom sa bude dnes zaoberať vláda SR. Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva.

„Naše materské centrum vzniklo rekonštrukciou časti materskej školy miestnymi rodinami za pomoci zamestnancov spoločnosti Orange, ktorá prispela na ich dobrovoľnícku aktivitu aj finančne,“ spomína Barbora Hurajová, manažérka Centra kultúry v Lozorne. Odvtedy miestni dobrovoľníci vytvorili za podpory samosprávy, firemných nadácií, miestnych firiem a ďalších obyvateľov nové kultúrne centrum, zveľadili areál centra i miestnej školy, rozbehli nové kultúrne a športové aktivity v obci.

„Dobrovoľníctvo nemá v slovenskej spoločnosti takú hodnotu, ako v rozvinutých demokraciách, napriek tomu, že vytvára hodnoty a rieši problémy, ktoré štát nedokáže často ani len identifikovať. Zákon je prvým krokom k jeho rozvoju na Slovensku,“ objasňuje Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý podobu zákona zásadne ovplyvnil.

Novinky v zákone

Zákon definuje pojem dobrovoľníctvo. „Dobrovoľníci už viac nebudú považovaní za čiernu pracovnú silu. Zákon zavádza pojem zmluva o dobrovoľníckej činnosti, ktorá pomôže najmä organizáciám pracujúcim s klientmi z marginalizovaných a rizikových skupín vymedziť vzťahy medzi organizáciou, dobrovoľníkmi a klientmi,“ prízvukuje Alžbeta Mráčková, výkonná riaditeľka organizácie C.A.R.D.O., Bratislava, zastrešujúcej dobrovoľníctvo na Slovensku.

Dobrovoľníctvo sa tiež zákonom pridáva ako ďalšia z oblastí, na ktorú bude možné poukázať percentá z dane z príjmov. Významnou novinkou zákona je, že ak fyzická osoba, a teda aj zamestnanec odpracuje za rok aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môže darovať až 3 % zo svojej dane z príjmu pre neziskovú organizáciu. Na Slovensku sa do formálneho dobrovoľníctva v organizáciách zapája asi 27 % z 1000 oslovených ľudí, neformálne dobrovoľníctvo, teda pomoc iným bez zapojenia sa do organizácie uvádza 47 % oslovených Slovákov v prieskume, pripravenom s podporou EÚ a Iuventy v rámci Európskeho roku dobrovoľníctva. K poukázaniu 3 % pritom stačí potvrdenie od organizácie, pre ktorú dobrovoľník pracoval. Tento krok by mal začať platiť od zdaňovacieho obdobia 2012. „Zákon rozširuje možnosť jednotlivca podporiť to, čomu verí, čo pomáha komunite, kde žije“ pripomína Filip Vagač.

Náklady na dobrovoľníctvo budú v novom zákone vnímané ako oprávnené náklady, čo doteraz podľa Ľudovíta Čábiho, finančného manažéra Nadácie pre deti Slovenska veľmi chýbalo. Organizácie, ktoré vysielajú dobrovoľníkov na dlhodobú službu, napríklad do zahraničia, im budú môcť uhrádzať sociálne poistenie, a tak bude ich čas strávený dobrovoľníckou činnosťou zarátaný do dôchodku. Samosprávy budú môcť podporiť a oceniť miestnych dobrovoľníkov odpustením miestnych daní. Návrh zákona zavádza tiež zmeny v Zákonníku práce, ktoré dávajú možnosť zamestnancovi a zamestnávateľovi dohodnúť sa na dobrovoľníckej práci v pracovnom čase. Dobrovoľníctvo sa aj takto môže stať súčasťou stratégie spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate social responsibility stratégie).

Firemné dobrovoľníctvo

Finančná skupina AXA na Slovensku v rámci CSR stratégie podporuje aj pravidelnú dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. Projekt Srdcia v akcii, ktorý je aktívny vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí, realizuje tu firma raz ročne v rámci projektu Naše mesto. „Pomáhame väčšinou v sociálnej oblasti a životnému prostrediu. Tieto oblasti podpory si vybrali naši zamestnanci v internom prieskume. Dobrovoľnícke aktivity upevňujú vzťahy medzi zamestnancami a zároveň zvyšujú ich dôveru k našej spoločnosti,“ hovorí Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa Axa d.s.s., a.s., Bratislava.

V projekte Naše mesto, ako sa uvádza na jeho webstránke, prichádzajú zamestnanci firiem ako dobrovoľníci priamo do komunitných organizácií, ktorým nezištne pomáhajú pri rôznych aktivitách, ako je úprava dvorov a záhrad, čistenie verejných priestranstiev, upratovanie, drobné maliarske práce, skrášľovanie vnútorných priestorov. Okrem manuálnych zručností možno využiť aj skúsenosti a know-how zamestnancov firiem v oblasti legislatívy, marketingu, komunikácie, počítačových či personálnych zručností. Za štyri roku sa do projektu zapojilo 60 firiem a viac ako 5 000 dobrovoľníkov, odpracovali spolu 18 589 hodín, čo je asi 10 rokov práce jedného človeka. Vytvorili hodnotu vo výške 78 631 €, pričom skrášlili dve hradné zrúcaniny, 100 parkov a verejných priestranstiev, takmer 60 detských

ihrísk a školských záhrad, 5 útulkov pre bezdomovcov a 2 útulky Slobody zvierat. Projekt organizuje Nadácia Pontis a Engage, medzinárodná sieť známych a spoločensky  zodpovedných firiem, ktoré rozvíjajú rôzne formy zapájania vlastných zamestnancov do verejnoprospešných aktivít. Tieto firmy sú presvedčené, že práca zamestnancov v prospech komunít je prínosom pre okolie, ako aj pre zamestnancov a firmu. Zamestnanci cítia, že ich zamestnávateľ podporuje dobrú myšlienku. Firma dobrovoľníckymi aktivitami potvrdzuje svoje miesto v spoločnosti, čo má priaznivý dopad aj na jej podnikanie a vzťahy s klientmi. „Dobrovoľnícka práca programátorov nitrianskej spoločnosti Krea nám čoskoro prinesie nový dizajn a funkcionalitu našich webstránok,“ hovorí Peter Bernáth z Nadácie pre deti Slovenska.

Dobrovoľníctvo súčasť životopisu

„ Priateľka z Veľkej Británie začínala svoju kariéru ako dobrovoľníčka na spoločnom projekte so samosprávou. Dnes pracuje ako konzultantka pre medzinárodný obchod a toto miesto získala aj vďaka svojej dobrovoľníckej práci, ktorá jej priniesla užitočné pracovné skúsenosti. Dobrovoľníci obohacujú mimovládne organizácie nielen svojou prácou, ale aj pohľadom na rôzne témy, vytvárajú cenné prepojenie na iné časti spoločnosti,“ konštatuje Ľubica Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Podľa Filipa Vagača je dobrovoľnícka práca v zahraničí dôležitým kritériom pri výbere uchádzača o zamestnanie. Organizácie si uvedomujú, že má pracovné skúsenosti a je iniciatívny. Dobrovoľnícku prácu využívajú aj vo firmách. Čerství absolventi škôl alebo ženy po materskej dovolenke takto získavajú možnosť adaptovať sa na pracovné prostredie, získať kontakty, zistiť bez dlhodobých záväzkov, ktorá práca je pre nich najvhodnejšia. Neraz sú prvými, ktorí v danej firme dostanú ponuku na trvalé pracovné miesto.

„Pri výbere zamestnancov prihliadame na vzdelanie, odbornosť i osobnosť človeka. Podľa našich skúseností ľudia, ktorí sa dobrovoľnícky angažujú, sú ľahšie adaptovateľní do kolektívu a pozitívne ovplyvňujú svoje prostredie aj v práci,“ zdôrazňuje Stanislav Čekovský, riaditeľ spoločnosti Anasoft APR, s.r.o., Bratislava.

Ilustračné foto na titulke – Nasemesto.sk

Autorka je výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.