Od januára 2013 sa zásadným spôsobom zvýšili odvody pre živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Väčšina živnostníkov platí takzvané minimálne odvody. Im sa odvody zvýšili o 25 eur, z toho do Sociálnej poisťovne o temer 18 eur (*). Tým živnostníkom, ktorí platia vyššie ako minimálne odvody, sa odvody v roku 2013 zvýšili približne o 30% (**).

Na základe týchto zmien si v Sociálnej poisťovni naplánovali, že v roku 2013 získajú od živnostníkov a ďalších SZČO o 96 miliónov eur viac oproti roku 2012. V tejto sume je zahrnuté aj zníženie príspevkov sporiteľov do druhého piliera z 9% na 4% a súčasné zvýšenie poistného na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne z 9% na 14%.

Z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 však vyplýva, že skutočne vybraté poistné od živnostníkov a ďalších SZČO v roku 2013 (bez vplyvu zmien v druhom pilieri) bude oproti roku 2012 vyššie len o 6-7 miliónov eur, inak povedané približne o 2% (***). V podstate na úrovni inflácie.

Kde sa stratili predpokladané vyššie príjmy od živnostníkov?

Odpoveď je jednoduchá. Príjmy sa stratili preto, lebo sa stratili živnostníci. Zatiaľ čo v novembri 2011 Sociálna poisťovňa evidovala vyše 253 tisíc SZČO, na konci mája 2013 Sociálna poisťovňa evidovala už len 233 tisíc SZČO a podľa návrhu rozpočtu by ich v roku 2014 malo byť dokonca len 204 tisíc.

Zvýšenie odvodov živnostníkom teda Sociálnej poisťovni vyššie príjmy neprinieslo. Bolo by načase, aby to pochopili aj ministri Richter, Kažimír, Zvolenská a premiér Fico.

***

(*) V roku 2012 bol minimálny vymeriavací základ 339,89 eur, minimálne odvody 160,24 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 112,66 eura.

V roku 2013 je minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálne odvody 185,29 eura, z toho do Sociálnej poisťovne 130,27 eura.

(**) Od roku 2013 sa pri určení vymeriavacieho základu od príjmov neodpočítavajú odvody zaplatené v minulom roku a namiesto koeficientu 2 (resp. 2,14 pri zdravotnom poistení) sa v roku 2013 používa koeficient 1,9. To spolu znamená zvýšenie vymeriavacích základov a tým aj odvodov (vyšších ako minimálnych) o vyše 30%.

(***) Pri zohľadnení navýšenia vybratého poistného o 25 miliónov z dôvodu zníženia príspevkov do druhého piliera.

Napríklad odvody SZČO do rezervného fondu boli v roku 2011 vo výške 40,4 mil. eur, v roku 2012 vo výške 42,1 mil. eur a v roku 2013 budú (napriek zvýšeniu odvodov) len 43,3 mil. eur.