V rámci zdravotníctva sa minulý rok viedlo veľa polemík v súvislosti so zmenou zákona o lieku, konkrétne o generickej preskripcii. Na jednej strane tu boli „argumenty“, že zákon bude vyhovovať lekárňam, obavy boli najmä zo strany lekárov. Na druhej strane boli vecné argumenty: pacient bude môcť ušetriť, sám sa rozhodnúť aký liek chce, a teda v konečnom dôsledku aj koľko zaňho zaplatí. Aká je realita teraz, keď je zákon účinný 4 mesiace?

90 percent pacientov prichádza do lekární s presnou požiadavkou na konkrétny liek – majú to napísané priamo na recepte, alebo im lekár dal k receptu lístoček, na ktorom je názov jediného lieku, ktorý si majú v lekárni pýtať. Fakticky sa nič nezmenilo. Prečo je to tak?

1. Ministerstvo podľahlo odporcom, dalo možnosť odporučiť lekárovi konkrétny liek. Na tom by určite nebolo nič zlé, ak by však lekár netrval na určenom výrobcovi ako na jedinej alternatíve pre pacienta. Predpisovanie účinnej látky na recept sa tak zmenilo na „doplnenie“ účinnej látky. Lekársky softvér je prispôsobený tak, že po zadaní lieku sa automaticky na recept účinná látka dopíše. Takáto forma generickej preskripcie nemá šancu priniesť požadovaný efekt. Namiesto toho, aby výrobcovia liekov súťažili medzi sebou, kto ponúkne pacientovi nižší doplatok, pacient je naďalej inštruovaný od lekára, akého výrobcu si má vybrať. Na doplatok sa neprihliada.

2. Lekár je pre Slováka modla. Čo povie, to platí. Pritom podľa minuloročného prieskumu ZZP až 38% lekárov predpíše pacientovi liek bez bližších informácií a dôvodov. A pokiaľ ide o ceny liekov, až 59% lekárov neposkytuje žiadne informácie o cenách liekov. A aj napriek tomu, že vyše 70% respondentov si myslí, že lekári sú neprimeraným spôsobom ovplyvňovaní farmaceutickými spoločnosťami k predpisovaniu určitých liekov a zhruba rovnaký počet si myslí, že lekári sú od farmafiriem finančne motivovaní k predpisovaniu konkrétnych liekov, váha bieleho plášťa je vyššia.

Bude mať aj pacient niekedy konečné slovo?

Zmena zákona od 1.12.2011 pacientom otvorila možnosť rozhodovacej právomoci a zadefinovala pravidlá.

Ministerstvo pridalo lekárnikom povinnosti. Sú zo zákona povinní informovať každého pacienta o lieku s nižším doplatkom v prípade, že taký existuje.

Namiesto uvítania tejto informácie sa však často pacient dostáva do rozpakov, či počúvne lekára alebo využije ponuku lekárnika...

Podobný prieskum ako vyššie zisťoval aj dôveru pacientov v lekárnika. Takto vnímajú ľudia lekárnikov:

Majú alebo nemajú podľa Vás lekárnici dostatok vedomostí a informácií o liekoch na to, aby Vám vedeli pomôcť pri výbere lieku na základe predpísanej účinnej látky?

Zmätený pacient

Zdroj: graf


Pre 90% opýtaných sú to teda kvalifikovaní odborníci (a tiež nosia biele uniformy). Aj napriek tomu veria viac lekárom. Súboj dvoch bielych plášťov v hlave pacienta vyhráva väčšinou lekár. Problém je, že to nemusí vždy znamenať aj víťazstvo pre pacienta...